Viết đoạn văn về ngày Tết ý nghĩa bằng tiếng Anh có bản dịch

Tết Nguyên Đán là dịp Tết quan trọng và có ý nghĩa trọng đối với nước ta, sau đây hãy cùng chùng tôi tìm hiểu những đoạn văn bằng tiếng anh miêu tả về ngày Tết nhé

1. Đoạn văn về ngày Tết hay nhất:

1.1. Đoạn mẫu 1 - Đoạn văn về ngày Tết hay nhất:

My favorite festival is Tet. Tet is a traditional seasonal holiday in Vietnam. The festival is usually held every year. It is celebrated all over Vietnam. Tet is celebrated to welcome the new year and dispel the bad things in the past. People often decorate their houses with peach or apricot trees. Everyone in the old family gathers together, celebrates, and watches fireworks.

Bản dịch:

Lễ hội yêu thích của tôi là Tết. Tết là một ngày lễ theo mùa truyền thống ở Việt Nam. Lễ hội thường được tổ chức hàng năm. Nó được tổ chức trên khắp Việt Nam. Tết được tổ chức để chào đón năm mới và xua đi những điều không tốt trong quá khứ. Mọi người thường trang trí nhà cửa bằng cây đào hoặc cây mai. Mọi người trong gia đình cũ quây quần bên nhau, ăn mừng và xem pháo hoa.

1.2. Đoạn mẫu 2 - Đoạn văn về ngày Tết hay nhất:

Tet, also known as the Lunar New Year holiday, is one of the most important festivals in Vietnam. Tet usually takes place in late January or early February. Tet holiday usually lasts from 7 to 9 days. Before Tet, every member of the family cleans the house, fields and gardens. They also decorate the house with couplets and peach or apricot flowers. During Tet, some families enjoy this festival by preparing traditional dishes such as banh chung, dried fruit jam, braised meat and eggs, etc. to wish them a happy new year. For Vietnamese people, Tet is an occasion for them to reunite after 12 months of hard work with their grandparents. It is a time for family to reunite and welcome a new year with many blessings.

Bản dịch:

Tết, còn được gọi là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, là một trong những lễ hội quan trọng nhất ở Việt Nam. Tết thường diễn ra vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai. Kỳ nghỉ Tết thường kéo dài từ 7 đến 9 ngày. Trước Tết, mọi thành viên trong gia đình đều dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn. Họ cũng trang trí nhà bằng câu đối và hoa đào hoặc hoa mai. Trong dịp Tết, một số gia đình thưởng thức lễ hội này bằng cách chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng, mứt trái cây sấy khô, thịt kho và trứng, v.v. để chúc họ một năm mới hạnh phúc. Đối với người Việt Nam, Tết là dịp để họ đoàn tụ sau 12 tháng lao động vất vả cùng du khách thập phương. Đó là thời điểm để gia đình đoàn tụ và chào đón một năm mới với nhiều phước lành.

2. Đoạn văn về ngày Tết ấn tượng nhất:

2.1. Đoạn mẫu 1 - Đoạn văn về ngày Tết ấn tượng nhất:

Traditional Tet is one of the most important festivals of Vietnam. Just like in Western Christian countries, Christmas is a sacred and important holiday, so is the traditional New Year. Traditional New Year's Day is called Lunar New Year or Lunar New Year, considered the most important moment of a year. The time starts from the 1st day of the first lunar month of the new year. Lunar New Year usually falls between late January and mid-February every year. Normally in Vietnam, every time to celebrate the Lunar New Year, everyone, whether going to work or school, has a holiday schedule. Normally, the time off is from 1 working week or more (for employees) and from 2 to 3 days before December 30. To prepare for the important Tet holiday of this year, every family often buys many new things, cleans the house, and prepares furniture. ancestral tray of rice. And yet, in the traditional New Year, there is a custom to visit the elderly, relatives, friends, and villages every time Tet comes and Spring comes. At that time, the owner or adult will give lucky money to children and the elderly with New Year wishes for peace, prosperity, and everything. This is not only a custom but also a cultural beauty of the Vietnamese people, showing their concern and hope for a peaceful and prosperous life for everyone.

Bản dịch:

Tết cổ truyền là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Việt Nam. Cũng giống như ở các nước phương Tây theo đạo Thiên chúa, Giáng sinh là ngày lễ thiêng liêng và quan trọng, thì Tết cổ truyền cũng vậy. Ngày Tết cổ truyền được gọi là Tết Nguyên đán hay Tết Nguyên đán, được coi là thời khắc quan trọng nhất của một năm. Thời gian bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch của năm mới. Tết Nguyên Đán thường rơi vào khoảng cuối tháng Giêng đến giữa tháng Hai hàng năm. Thông thường ở Việt Nam, mỗi dịp đón Tết Nguyên đán, mọi người dù đi làm hay đi học đều có lịch nghỉ lễ. Thông thường, thời gian nghỉ là từ 1 tuần làm việc trở lên (đối với người lao động) và từ 2 đến 3 ngày trước ngày 30 tháng Chạp. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết quan trọng của năm nay, mọi gia đình thường sắm sửa nhiều đồ mới, dọn dẹp nhà cửa, và chuẩn bị đồ đạc. mâm cơm cúng tổ tiên. Chưa hết, trong Tết cổ truyền còn có tục đi thăm người già, họ hàng, bạn bè, làng xóm mỗi khi Tết đến, Xuân về. Khi đó, gia chủ hoặc người lớn sẽ lì xì cho trẻ em và người già với lời chúc năm mới bình an, thịnh vượng, vạn sự như ý. Đây không chỉ là phong tục tập quán mà còn là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm và mong một cuộc sống bình yên, ấm no cho mọi người.

2.2. Đoạn mẫu 2 - Đoạn văn về ngày Tết ấn tượng nhất:

Tet is the biggest traditional festival in Vietnam. This is an opportunity for everyone to enjoy a fun and relaxing time with family and friends. There are some differences between Tet in Northern and Southern Vietnam. In the North, the traditional dish on Tet holiday is banh chung – a rectangular sticky rice cake filled with meat, wrapped in flexible cake. People often buy banh chung with a few branches of peach blossom as a symbol of Tet to decorate their houses. In the South, people consider apricot flowers and banh tet as symbols of Tet. Banh Tet is also made from glutinous rice, the inside can be sweet beans, bananas or even meat. On New Year's Eve, most families gather together for a warm dinner and perform traditional rituals to remember their ancestors. On the first day of the new year, young people will give their best wishes to the elders and receive lucky money. During the rest of Tet, people can go to pagodas to pray for good things, peace and health. Tet is an important occasion for family and friends to reunite after a year of hard work, a motivation for each person to try harder in the coming year.

Bản dịch:

Tết là lễ hội truyền thống lớn nhất ở Việt Nam. Đây là dịp để mọi người tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn bên gia đình và bạn bè. Có một số khác biệt giữa Tết ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Ở miền Bắc, món ăn truyền thống trong ngày Tết là bánh chưng – một loại bánh nếp hình chữ nhật có nhân thịt, gói trong bánh dẻo. Mọi người thường mua bánh chưng với vài cành hoa đào như một biểu tượng ngày Tết để trang hoàng nhà cửa. Ở miền Nam, người ta coi hoa mai và bánh tét là biểu tượng của ngày Tết. Bánh tét cũng được làm từ gạo nếp, nhân bên trong có thể là đậu ngọt, chuối hoặc cả thịt. Vào đêm giao thừa, hầu hết các gia đình đều quây quần bên nhau trong bữa tối đầm ấm và thực hiện các nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ tổ tiên. Vào ngày đầu tiên của năm mới, những người trẻ tuổi sẽ dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người lớn tuổi và nhận tiền lì xì. Trong thời gian còn lại của Tết, mọi người có thể đến chùa để cầu những điều tốt lành, bình an và sức khỏe. Tết là dịp quan trọng để gia đình, bạn bè đoàn tụ sau một năm làm việc vất vả, là động lực để mỗi người cố gắng hơn nữa trong năm tới.

3. Đoạn văn về ngày Tết đặc sắc nhất:

Lunar New Year, also known as Lunar New Year, is the largest traditional festival in Vietnam. Tet is usually from late January to early February. Before Tet, the Vietnamese prepare a lot of things for the three main days. They clean the house and decorate it with flowers such as kumquats or peach blossoms. A large amount of food will be purchased before Tet to make traditional dishes. Chung cake, tet cake, spring rolls, sticky rice, jam, etc. and confectionery are the must-eat dishes on Tet holiday. During Tet, people visit relatives' houses and wish Tet. However, Vietnamese believe that the first guest the family receives in the year will determine the luck of the whole year, people never enter a house on the first day without being invited first. Another custom is red envelopes, which are placed in red envelopes to symbolize good luck and wish for a new year. Traditionally, elders give lucky money to children and the oldest members of the family. However, nowadays, one can give it to anyone including friends, parents, neighbors... Besides, Vietnamese people often go to pagodas and temples to pray for health, fortune, success, etc. … For Vietnamese people, Tet is the happiest time of the year, family members can gather together, which is the meaningful message of the Lunar New Year. In short, Tet is about returning to the roots, being kind to others, enjoying the precious moment and wishing for the best to come.

Bản dịch: 

Tết cổ truyền hay còn gọi là Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất ở Việt Nam. Tết thường từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt chuẩn bị rất nhiều thứ cho ba ngày chính. Họ dọn dẹp nhà cửa và trang trí bằng những loại hoa như quất hoặc hoa đào. Một lượng lớn thực phẩm sẽ được mua trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Bánh chưng, bánh tét, giò chả, xôi, mứt… và các loại bánh kẹo là những món ăn không thể bỏ qua trong ngày Tết. Trong dịp Tết, mọi người đến thăm nhà họ hàng và chúc Tết. Tuy nhiên, người Việt Nam quan niệm rằng vị khách đầu tiên mà gia đình đón trong năm sẽ quyết định sự may mắn của cả năm, người ta không bao giờ vào nhà vào ngày đầu tiên nếu không được mời trước. Một phong tục khác là phong bao lì xì, được đặt trong phong bì màu đỏ để tượng trưng cho sự may mắn và cầu chúc cho một năm mới. Theo truyền thống, những người lớn tuổi sẽ lì xì cho trẻ em và những thành viên lớn tuổi nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, người ta có thể tặng nó cho bất cứ ai kể cả bạn bè, cha mẹ, hàng xóm… Bên cạnh đó, người Việt Nam thường đi chùa, đền để cầu sức khỏe, tài lộc, thành công, v.v… Đối với người Việt Nam, Tết là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm, các thành viên trong gia đình được quây quần bên nhau là thông điệp ý nghĩa của Tết Nguyên Đán. Tóm lại, Tết là để trở về cội nguồn, đối xử tốt với người khác, tận hưởng khoảnh khắc quý giá và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )