Văn khấn phóng sinh? Nghi thức cần làm trước khi phóng sanh?

Phóng sinh là một hành động ý nghĩa mang tính nhân văn của người Việt ta, trước khi phóng sinh sẽ có nghi thức cúng phóng sinh, hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bài văn cũng phóng sinh hay nhất nhé

1. Phóng sinh là gì?

Phóng sinh đã không còn là cụm từ quá mới lạ đối với chúng ta, phóng sinh có thể hiểu là thả, phóng sinh, giải cứu những con vật bị giam cầm sắp bị tước đoạt mạng sống. Con vật dùng để phóng sinh không nhất thiết phải là con vật mà điều này tùy thuộc vào mỗi người. Trong quá trình phóng sinh, chúng ta nên trì tụng kinh phóng sinh để hồi hướng danh hiệu Phật cho những loài vật mà chúng ta đã phóng sinh.

2. Lễ cúng phóng sinh:

Theo đạo Phật, người phóng sinh là người có thiện tâm nhìn thấy chúng sinh đang bị giam cầm, tù tội, sắp bị giết hại thì phát tâm từ bi tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng sinh, cứu sống họ. sinh.

Việc phóng sinh cần thành tâm làm việc thiện, cứu khổ cứu nạn, tùy cơ ứng biến nhưng không nên định trước và có thể làm quanh năm, không kể ngày rằm tháng bảy hoặc cúng ông Công ông Táo.

Có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua,… tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh này tùy theo tín ngưỡng và điều kiện của mỗi gia đình, không bắt buộc.

3. Văn khấn thả cá chép ông công ông táo 23 tháng Chạp:

Hàng năm vào ngày 23 tháng 12 âm lịch, người Việt làm lễ cúng ông Công ông Táo để tiễn Táo Quân về chầu trời. Trong nghi lễ đó không thể thiếu thả cá chép cúng ông Công ông Táo về trời. Khi thả cá chép nên đọc Văn khấn thả cá ông Táo để thể hiện ý nghĩa phóng sinh và thể hiện lòng từ bi của người Việt Nam ta. Dưới đây là mẫu văn khấn thả cá ông Công ông Táo, mời các bạn tham khảo.

Nam mô a di đà phật (3 lần)

Tín chủ con là:.............................

Ngụ tại: .......................................

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.

Nam mô a di đà phật (3 lần)

4. Văn khấn phóng sinh đơn giản:

Ngày hôm nay:....

... Con tên là....

... Địa chỉ tại....

... Nay con xin phát nguyện phóng sinh cho ( con vật gì phóng sinh thì khấn rõ ví dụ như chim, cá, ốc...v.v)

... Sau đó thì các bạn niệm : NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 5, 10, 15, 20 phút trước những con vật phóng sinh đó. Như thế phóng sinh sẽ trọn vẹn và đúng ý nghĩa. Nếu các bạn có tâm nguyện khấn cầu gì cho bản thân hay cho người thân hay con vật phóng sinh thì các bạn khấn. Còn không thì các bạn chỉ cần thành tâm niệm Phật là được.

5. Bài khấn phóng sinh tại nhà:

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

6. Văn khấn phóng sinh hay nhất:

Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh (tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

7. Văn khấn phóng sinh ốc:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Tiếp theo, đọc bài kệ Sám hối:

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau khi niệm như vậy 3 lần, rồi lại vì chúng sinh mà niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.

Hồi hướng

Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:

Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

8. Văn khấn phóng sinh ngoài trời:

Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.

Con tên là………………….. sinh năm………………. hiện tại đang ở ………………….

Hôm nay con khởi tâm đi mua……………. để phóng sinh, con xin các Ngài chứng tâm. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống trong lẽ tự nhiên và cũng được chết trong lẽ tự nhiên. Không chết bởi bàn tay chặt chém của con người, để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con khởi tâm giúp cho chúng sinh được nhẹ nhàng; để những kiếp sau đầu thai lên cảnh giới thân phận cao để nhận thức tâm linh tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới đều được nhận thức, giác ngộ và lợi lạc.

Xin Hội đồng các Ngài gia hộ cho chúng con tỉnh giác tu tập.

9. Các nghi lễ khi làm lễ phóng sinh:

9.1. Bạch Phật:

Bạn để con vật được giải thoát trên mặt đất, trước mặt bạn, không đốt nhang và chắp tay cầu nguyện trước Đức Phật trắng.

Đọc Bạch Phật.

Hồi hướng công đức

Đọc Tam thập.

Thả người giải phóng.

9.2. Một số lưu ý:

Khi phát nguyện có thể dùng chuông, mõ, khánh hoặc không.

Đối với những đoạn cần đọc nhiều lần và có bấm chuông thì chuông sẽ đánh lần cuối.

Khi hành lễ có thể sử dụng một trong hai danh xưng sau: Sử dụng từ “chúng con” trong trường hợp người áo trắng đại diện cho nhiều người cùng tham gia hành lễ và sử dụng từ “con” trong trường hợp hành lễ một mình. 

Các con vật được mua để phóng sinh phải còn sống như cua, ốc, cá, chim...

10. Ý nghĩa của nghi lễ phóng sinh:

Nghi thức cúng dường thực phẩm tại nhà hay tại chùa là một ví dụ điển hình về giáo lý cơ bản của đạo Phật, đó là lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Vào những ngày Tết, ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy hay những dịp khác để cầu bình an cho bản thân và gia đình, người dân thường tổ chức phóng sinh chim, cá, cua, ốc...

Phóng sinh là một hành động tốt đẹp, thể hiện lòng từ bi, bình đẳng. Mục đích phóng sinh là đánh thức bồ đề tâm của chúng sinh (động vật) trước khi phóng sinh. Phóng sinh cũng là dịp để các loài vật quy y Tam bảo, sám hối nghiệp chướng và thể hiện lòng từ bi vô bờ bến. Vì vậy, trong nghi thức phóng sinh thường có lễ quy y, sám hối cho con vật trước khi phóng sinh.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )