Vai trò của Lê-nin đối với Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917

Lê-nin là nhà tư tưởng cách mạng vĩ đại không chỉ của riêng nước Nga mà với nhân dân các nước trên toàn thế giới. Dưới đây là bài viết tham khảo về Vai trò của Lê-nin đối với Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917.

1. Giới thiệu về Lê-nin:

Vladimir Ilyich Ulyanov bắt đầu quan tâm đến chủ nghĩa Mác khi còn học đại học và sau đó bị đày đến Siberia vì tội nổi loạn. Sau khi đi khắp châu Âu, Lenin trở về Nga để tham gia Cách mạng Nga năm 1917, viết Luận cương tháng 4 cho Đảng Bolshevik trên đường đi. Lên nắm quyền, Lenin bắt đầu cải cách để chuyển vương miện và điền trang tư nhân sang quyền kiểm soát của công nhân Liên Xô. Ông củng cố quyền lực thông qua việc áp đặt kiểm duyệt và ủy quyền cho "Khủng bố Đỏ". Về mặt tư tưởng là một người theo chủ nghĩa Mác, các lý thuyết chính trị của ông được gọi là Chủ nghĩa Lênin.

2. Vai trò của Lê-nin đối với Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917:

Những đóng góp chính của Lênin cho Cách mạng Tháng Mười:

- Soạn “Bản cương lĩnh tháng 4” vạch ra phương hướng cách mạng.

- Lênin đóng vai trò lãnh đạo trong Cách mạng Tháng Mười.

- Lãnh đạo chính phủ Xô viết và lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chế độ Xô viết

3. Lê- nin soạn “Luận cương lĩnh tháng 4” vạch ra phương hướng cách mạng:

"Luận cương tháng Tư" do Lê nin soạn thảo đã vạch ra lộ trình để Đảng Bôn-sê-vích chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, chỉ ra tương lai của sự phát triển cách mạng. Đề ra nhiệm vụ chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung cốt lõi của Luận cương tháng Tư là giải quyết vấn đề quyền lực, tức là thay Chính phủ lâm thời bằng Xô viết đại biểu công nhân, thay cộng hòa dân chủ tư sản bằng Cộng hòa Xô viết.

1. Chỉ ra cách mạng dân chủ tư sản ở Nga đã cơ bản hoàn thành và phải chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa để thực hiện chuyên chính vô sản và dân cày nghèo, phản đối cái gọi là "Chính phủ tư sản lâm thời" và phản đối việc cố tình trì hoãn của cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến;

2. Đề xuất rằng hình thức quyền lực nhà nước mới được thành lập nên là một nước cộng hòa Xô viết, một nước cộng hòa gồm các Xô viết đại diện cho công nhân, viên chức và nông dân trong cả nước, chứ không phải là một nước cộng hòa nghị viện;

3. Chỉ ra rằng cuộc chiến tranh do Chính phủ lâm thời tư sản tiến hành vẫn là cuộc chiến tranh đế quốc bóc lột, và cách duy nhất để thoát khỏi cuộc chiến tranh này là lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản;

4. Các khẩu hiệu "không ủng hộ Chính phủ lâm thời" và "giao toàn bộ quyền lực cho các Xô viết" được đưa ra. Lênin cho rằng không thể dùng bạo lực thông thường để lật đổ Chính phủ lâm thời vì được Liên Xô ủng hộ, làm như vậy sẽ đối đầu với Liên Xô và khiến quần chúng xa lánh.

Ông yêu cầu Liên Xô giành lại mọi quyền lực về tay họ, và sau đó biến Liên Xô thành một chế độ độc tài của giai cấp vô sản thông qua các cuộc đấu tranh nội bộ trong Liên Xô. Lê-nin dự báo cách mạng có thể phát triển hòa bình, vì lúc đó vũ khí nằm trong tay nhân dân, không có thế lực bên ngoài nào đàn áp nhân dân. Đồng thời, Lênin cũng nhắc nhở nhân dân cảnh giác chống giai cấp tư sản dùng bạo lực phản cách mạng để đàn áp cách mạng.

4. Lênin đóng vai trò lãnh đạo trong Cách mạng Tháng Mười:

Vào tháng 7 năm 1917, "Cuộc đổ máu tháng Bảy" đã xảy ra ở Petrograd, Chính phủ lâm thời Nga đã đàn áp các công nhân và binh lính ủng hộ các cuộc biểu tình do những người Bolshevik ủng hộ, đồng thời tuyên bố rằng Lênin và các nhà lãnh đạo Bolshevik khác đã bị truy nã. Lênin cho rằng thời cơ chưa chín muồi nên tạm thời từ bỏ ý đồ giành chính quyền bằng vũ lực. Ông ẩn mình trong túp lều tranh bên hồ Razlev và tiếp tục lãnh đạo đấu tranh cách mạng, ngày 9 tháng 8, ông rời nước Nga và đến Phần Lan (lúc đó trong hoàn cảnh nửa độc lập), tại đây ông đã hoàn thành tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng".

Ngày 7 tháng 9, Kornilov, Tổng tư lệnh quân đội Nga, đã phát động một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ lâm thời, sau đó phải nhờ đến sự trợ giúp của Hồng vệ binh Bolshevik. Cuộc đảo chính cuối cùng đã bị dập tắt, và những người Bolshevik đã tận dụng cơ hội để củng cố quyền lực của mình.

Sau khi phân tích tình hình mới, Lênin đã đề xuất rõ ràng kế hoạch giành chính quyền thông qua khởi nghĩa trong hai bức thư chỉ thị mà ông viết cho Ủy ban Trung ương Bolshevik, Ủy ban Petrograd và Ủy ban Moscow vào ngày 12-14 tháng 9. Leenin từ Phần Lan bí mật trở về Petrograd và soạn thảo nghị quyết khởi nghĩa vũ trang được Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua và đến điện Xmolny vào đêm 24 tháng 10 năm 1917 để đích thân chỉ đạo cuộc khởi nghĩa.

Ngày 7 tháng 11 năm 1917, Lê-nin phát động Cách mạng tháng 10. Công nhân, binh lính và thủy thủ ủng hộ những người Bôn-se-vich chiếm Cung điện Mùa Đông, trụ sở của Chính phủ lâm thời, 2 giờ sáng hôm sau, tuyên bố lật đổ Chính phủ lâm thời Nga , thành lập Ủy ban nhân dân, tuyên bố sẽ lập tức lập hiến, Hội nghị bầu cử, yêu cầu loại trừ Thiếu sinh quân và thành lập chính quyền dân chủ toàn xã hội chủ nghĩa, tức là mọi quyền lực đều thuộc về các Xô viết.

Ngày 8 tháng 11 năm 1917, Lênin được bầu làm chủ tịch Uỷ ban nhân dân và ban hành Sắc lệnh hoà bìnhSắc lệnh ruộng đất.

5. Lê-nin lãnh đạo chính phủ Xô viết và lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chế độ Xô viết:

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Lênin đã lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ để bảo vệ và củng cố chế độ Xô viết non trẻ. Sau khi chế độ Xô viết được thành lập, để tranh thủ thời gian khôi phục nền kinh tế Nga bị chiến tranh đế quốc tàn phá nặng nề, đồng thời xây dựng lại quân đội để củng cố quốc phòng, Lênin thay mặt Chính phủ công nông đề xuất rằng các quốc gia tham chiến đã ký kết một hiệp ước hòa bình, nhưng đã bị các cường quốc Đồng minh bác bỏ. 

Tháng 2 năm 1918, quân đội Đức mở cuộc tấn công lớn vào nước Nga, gây nguy cơ nghiêm trọng cho chế độ Xô Viết. Để giành lấy cơ hội hòa bình tạm thời nhằm củng cố chế độ Xô viết, Lênin bác bỏ mọi ý kiến ​​và nhất quyết ký hòa ước với Đức. Tại Đại hội (khẩn cấp) lần thứ bảy của Đảng Cộng sản Nga (Những người Bolshevik) được tổ chức sau khi Đảng Bolshevik lên nắm quyền, nghị quyết do Lenin soạn thảo về vấn đề ký kết Hiệp ước Hòa bình Brest. Sau khi ký kết Hiệp ước hòa bình Brest, Lênin lập tức hoạch định vấn đề xây dựng kinh tế, viết "Nhiệm vụ hiện nay của chính quyền Xô viết" và các bài báo khác, trong đó làm rõ những nhiệm vụ mới, chính sách mới của chính quyền Xô viết trong thời kỳ quá độ và đề ra các chương trình, biện pháp khôi phục nền kinh tế quốc dân, xác lập nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tháng 7, dưới sự lãnh đạo của Lênin, Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ V đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xô viết Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nga.

Mùa xuân năm 1918, các nước đế quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Đức liên tiếp xâm lược nước Nga nhằm bóp nghẹt chế độ Xô Viết ngay trong cái nôi của nó. Lê-nin đã lãnh đạo nhân dân Nga vùng lên chống lại sự can thiệp vũ trang của nước ngoài và đập tan âm mưu phản cách mạng. Ngày 30 tháng 8, Lenin bị thương nặng khi bị tên khủng bố Đảng Cách mạng Xã hội Van Yee Kaplan bắn khi đang tham dự cuộc mít tinh quần chúng của Nhà máy Michelson ở Quận Bờ Nam Sông Moscow. Trước khi bình phục vết thương, Lenin đã cống hiến hết mình cho công việc nặng nề là bảo vệ chế độ Xô Viết. Ngày 30 tháng 11, Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng của Công nhân và Nông dân và cử Lênin làm Chủ tịch.

Lênin đã dành rất nhiều công sức cho việc thành lập các lực lượng vũ trang của nhà nước Xô Viết. Ông đã tổ chức và động viên các chiến sĩ Hồng quân ra mặt trận đánh giặc, đích thân kiểm tra công tác chỉ đạo của các học viện quân sự, tổ chức huấn luyện quân sự tổng hợp để huấn luyện quân dự bị, làm Chính ủy Hồng quân. Để đảm bảo thắng lợi của mặt trận, Lênin đã lãnh đạo chính quyền Xô viết chuyển mọi công việc sang đường lối thời chiến và thực hiện chính sách cộng sản thời chiến. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, nhân dân Nga sau hơn hai năm đấu tranh đẫm máu đã đập tan âm mưu can thiệp vũ trang của các nước đế quốc và cuộc nổi dậy vũ trang của các thế lực phản cách mạng trong nước, bảo vệ chế độ Xô-viết non trẻ. .

Trong thời kỳ này, Lênin đã viết hàng loạt tác phẩm lý luận quan trọng, làm phong phú và phát triển chủ nghĩa Mác. Năm 1918, ông viết "Cách mạng vô sản và tên phản bội Kautsky", bác bỏ sự công kích của Kautsky đối với chế độ độc tài của giai cấp vô sản, đồng thời trình bày một cách có hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác về cách mạng vô sản và chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản. Năm 1919, Người viết tác phẩm “Đại tiên phong”, đánh giá cao tinh thần tiên phong của nhân dân Nga trong việc nâng cao năng suất lao động một cách có ý thức, tạo ra các điều kiện sống và kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh rằng năng suất lao động xét cho cùng là một bảo đảm quan trọng cho thắng lợi của chủ nghĩa mới.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )