Tổng chi phí trung bình trong dài hạn là gì? Đặc điểm và đường LRATC

Tổng chi phí trung bình trong dài hạn là một số liệu kinh doanh đại diện cho chi phí trung bình trên một đơn vị đầu ra trong dài hạn, trong đó tất cả các yếu tố đầu vào được coi là có thể thay đổi và quy mô sản xuất có thể thay đổi. Đặc điểm và đường LRATC?

Trong ngắn hạn, một số đầu vào là cố định trong khi những đầu vào khác có thể thay đổi. Mặt khác, về lâu dài, công ty có thể thay đổi tất cả các đầu vào của mình. Chi phí dài hạn là chi phí tối thiểu để tạo ra bất kỳ mức sản lượng nhất định nào khi tất cả các yếu tố riêng lẻ đều thay đổi. Đường cong chi phí dài hạn giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ hàm số giữa chi phí sản xuất và chi phí sản xuất dài hạn.

1. Tổng chi phí trung bình trong dài hạn là gì?

Tổng chi phí trung bình trong dài hạn (LRATC) là một số liệu kinh doanh đại diện cho chi phí trung bình trên một đơn vị đầu ra trong dài hạn, trong đó tất cả các yếu tố đầu vào được coi là có thể thay đổi và quy mô sản xuất có thể thay đổi. Đường chi phí trung bình dài hạn cho thấy tổng chi phí thấp nhất để tạo ra một mức sản lượng nhất định trong thời gian dài.

Chi phí đơn vị dài hạn hầu như luôn luôn nhỏ hơn chi phí đơn vị ngắn hạn bởi vì, trong khung thời gian dài hạn, các công ty có thể linh hoạt thay đổi các thành phần lớn trong hoạt động của họ, chẳng hạn như nhà máy, để đạt được hiệu quả tối ưu. Mục tiêu của cả ban quản lý công ty và nhà đầu tư là xác định giới hạn thấp hơn của LRATC.

Tổng chi phí trung bình trong dài hạn (LRAC) cho thấy chi phí thấp nhất của công ty trên mỗi đơn vị ở mỗi mức sản lượng, với giả định rằng tất cả các yếu tố sản xuất đều thay đổi. Đường cong LRAC giả định rằng công ty đã chọn kết hợp yếu tố tối ưu, như được mô tả trong phần trước, để tạo ra bất kỳ mức sản lượng nào. Do đó, chi phí mà nó chỉ ra là chi phí thấp nhất có thể cho mỗi mức sản lượng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là điều này không có nghĩa là các điểm tối thiểu của mỗi đường ATC ngắn hạn nằm trên đường LRAC.

Tổng chi phí trung bình trong dài hạn là đơn giá để sản xuất một đầu ra nhất định khi tất cả các yếu tố đầu vào, thậm chí cả vốn vật chất, đều biến đổi. Giả định về hành vi là doanh nghiệp sẽ chọn sự kết hợp của các yếu tố đầu vào để tạo ra số lượng mong muốn với chi phí thấp nhất có thể. Đường chi phí trung bình dài hạn thường dốc xuống ở mức sản lượng tương đối thấp và dốc lên hoặc xuống ở mức sản lượng tương đối cao.

Thông thường nhất, đường chi phí trung bình dài hạn có dạng hình chữ U, theo định nghĩa phản ánh lợi thế theo quy mô khi có độ dốc tiêu cực và sự không kinh tế về quy mô ở nơi có độ dốc dương. Nếu công ty là một đối thủ cạnh tranh hoàn hảo trên tất cả các thị trường đầu vào, và do đó giá trên mỗi đơn vị của tất cả các yếu tố đầu vào của nó không bị ảnh hưởng bởi lượng đầu vào mà công ty mua, thì có thể chỉ ra rằng ở một mức sản lượng cụ thể, công ty có lợi thế theo quy mô (tức là đang hoạt động trong vùng dốc xuống của đường chi phí trung bình dài hạn) nếu và chỉ khi nó có lợi nhuận theo quy mô ngày càng tăng, thì công ty đó chỉ là một đặc điểm của chức năng sản xuất.

Tương tự như vậy, nó không có tính kinh tế về quy mô (đang hoạt động trong một vùng dốc lên của đường chi phí trung bình dài hạn) nếu và chỉ khi nó có lợi nhuận giảm theo quy mô và không có tính kinh tế cũng như không kinh tế về quy mô nếu nó có lợi nhuận không đổi theo quy mô.Tuy nhiên, nếu công ty không phải là đối thủ cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường đầu vào, thì các kết luận trên được sửa đổi.

2. Đặc điểm và đường LRATC:

2.1. Đặc điểm tổng chi phí trung bình trong dài hạn:

Ví dụ: nếu một công ty sản xuất xây dựng một nhà máy mới, lớn hơn để sản xuất, thì giả định rằng LRATC trên mỗi đơn vị cuối cùng sẽ trở nên thấp hơn so với nhà máy cũ do công ty tận dụng được lợi thế về quy mô nhất định hoặc lợi thế chi phí có được mở rộng quy mô sản xuất.

Khi quy mô sản xuất được mở rộng, chi phí bình quân giảm xuống, hoạt động sản xuất trở nên hiệu quả hơn và một công ty có thể trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường. Điều này có thể dẫn đến giá cả thấp hơn và lợi nhuận lớn hơn, có thể có lợi cho cả người tiêu dùng và nhà sản xuất — đây được gọi là trò chơi tổng dương.

Tổng chi phí trung bình trong dài hạn đo lường chi phí trung bình trên một đơn vị sản lượng trong thời gian dài.Trong các khung thời gian dài hạn, các công ty có thể linh hoạt hơn trong việc thay đổi hoạt động của mình.

2.2. Đường tổng chi phí trung bình trong dài hạn:

Việc tính toán LRATC có thể được biểu diễn dưới dạng đường cong cho thấy chi phí thấp nhất mà một công ty có thể đạt được cho bất kỳ mức sản lượng nào theo thời gian. Hình dạng của đường cong đó có thể gần giống với đường cong được tính cho tổng chi phí trung bình trong ngắn hạn. LRATC có thể được xem như được tạo thành từ một loạt các đường cong ngắn hạn khi một công ty cải thiện hiệu quả của mình. Bản thân đường cong có thể được chia thành ba đoạn hoặc pha. Trong thời kỳ kinh tế theo quy mô ở đầu đường cong, chi phí sẽ giảm khi công ty phát triển hiệu quả hơn và chi phí sản xuất giảm.

Những lần lặp lại đầu tiên của quá trình phát triển và lắp ráp sản phẩm mang theo chi phí phần lớn sẽ lớn hơn khi bắt đầu. Khi nhiều nhà máy và dây chuyền sản xuất ra đời, bản chất của chi phí dịch chuyển nhiều hơn theo hướng sản xuất liên tục của sản phẩm. Gánh nặng của những khoản chi đó giảm đi khi công ty dễ dàng lặp lại và tái tạo hoạt động của mình.

Tổng chi phí trung bình trong dài hạn được tạo thành từ tập hợp các đường cong chi phí trung bình ngắn hạn khi công ty cải thiện hiệu quả.

Bản thân đường cong tổng chi phí trung bình trong dài hạn có thể được chia thành ba phân đoạn hoặc ba giai đoạn: lợi thế kinh tế theo qui mô (Economies of Scale), lợi nhuận không đổi theo qui mô (Constant returns to Scale) và bất lợi thế kinh tế theo qui mô (Diseconomies of Scale).

- Lợi thế kinh tế theo qui mô nằm ở đầu đường cong, giai đoạn này chi phí giảm khi công ty hoạt động hiệu quả hơn và chi phí sản xuất của công ty giảm.

Việc phát triển sản phẩm hay các thay đổi lớn có chi phí rất lớn vào giai đoạn ban đầu, tuy nhiên khi các nhà máy và dây chuyền sản xuất được đưa vào hệ thống, chi phí sẽ thay đổi theo hướng các sản phẩm đang được sản xuất.

- Đến một thời điểm nhất định, công ty sẽ bước sang giai đoạn lợi nhuận không đổi theo qui mô khi nó tiến gần hơn đến mức hiệu quả tối đa. Dù chi phí mua nguyên liệu thô có thể giảm bằng cách mua hàng với số lượng ngày càng lớn, nó cũng có giới hạn. Hơn nữa, các qui trình công ty sử dụng cho sản phẩm theo thời gian sẽ có nhịp điệu và tốc độ sản xuất ổn định hơn.

- Nếu công ty tiếp tục tăng qui mô sản xuất, nó sẽ rơi vào giai đoạn cuối cùng của đường cong tổng chi phí trung bình trong dài hạn - bất lợi thế kinh tế theo qui mô và chi phí bắt đầu tăng lên.

Cuối cùng, công ty sẽ nhận được lợi nhuận không đổi theo quy mô khi nó tiến gần hơn đến hiệu quả cao nhất. Chi phí mua nguyên vật liệu thô có thể được giảm bớt bằng cách mua hàng với số lượng ngày càng tăng. Hơn nữa, các quy trình mà công ty sử dụng để làm cho sản phẩm của mình có thể trở nên ổn định và hợp lý hơn khi nó phát triển nhịp điệu và nhịp độ cho quy trình sản xuất của mình.

Nếu công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, công ty sẽ đạt đến một phần của đường cong nơi mà sự bất lợi về quy mô trở thành một yếu tố và chi phí tăng lên. Mặc dù một công ty có thể hợp lý hóa hoạt động, nó có thể thấy các lớp quản lý và quan liêu mới được đưa vào, có thể làm chậm quá trình sản xuất và ra quyết định tổng thể. Hoạt động càng phát triển ở giai đoạn này, chi phí sẽ tăng lên do hoạt động mất hiệu quả.

Ví dụ về Tổng chi phí trung bình trong dài hạn

Ví dụ, trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, chi phí để sản xuất một trò chơi rất cao. Tuy nhiên, chi phí tạo bản sao của một trò chơi, một khi đã được sản xuất, là rất thấp. Vì vậy, một khi một công ty có thể tự thành lập, mở rộng cơ sở khách hàng cho một trò chơi cụ thể và nâng cao nhu cầu cho trò chơi đó, thì sản lượng bổ sung cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó sẽ làm giảm chi phí tổng thể về lâu dài.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )