Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì? Mối quan hệ giữ EPS với các yếu tố khác?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì? Mối quan hệ giữ EPS với các yếu tố khác?

Thu nhập trên mỗi giá trị cổ phiếu được tính bằng thu nhập ròng (còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập) chia cho cổ phiếu hiện có. Vậy quy định về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì, mối quan hệ giữ EPS với các yếu tố khác được quy định như thế nào.

1. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì?

- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được tính bằng lợi nhuận của công ty chia cho số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của công ty đó. Con số kết quả đóng vai trò như một chỉ báo về khả năng sinh lời của một công ty. Thông thường một công ty báo cáo EPS được điều chỉnh cho các khoản mục bất thường và khả năng pha loãng cổ phiếu.

EPS của công ty càng cao thì càng được coi là có lợi nhuận.

- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là lợi nhuận ròng của công ty chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông mà nó đang lưu hành. EPS cho biết một công ty kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi cổ phiếu của mình và là một thước đo được sử dụng rộng rãi để ước tính giá trị doanh nghiệp. EPS cao hơn cho thấy giá trị lớn hơn bởi vì các nhà đầu tư sẽ trả nhiều hơn cho cổ phiếu của công ty nếu họ nghĩ rằng công ty có lợi nhuận cao hơn so với giá cổ phiếu của nó. EPS có thể được đưa ra dưới một số hình thức, chẳng hạn như loại trừ các khoản mục bất thường hoặc hoạt động ngừng hoạt động, hoặc trên cơ sở pha loãng.

- Công thức và tính toán cho EPS:

Một phép tính tinh tế hơn sẽ điều chỉnh tử số và mẫu số cho các cổ phiếu có thể được tạo ra thông qua quyền chọn, nợ có thể chuyển đổi hoặc chứng quyền. Tử số của phương trình cũng phù hợp hơn nếu nó được điều chỉnh để tiếp tục hoạt động.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu = Thu nhập ròng - Cổ tức ưu đãi: Cổ phiếu phổ thông cuối kỳ đang lưu hành Để tính toán EPS của một công ty, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập được sử dụng để tìm số cổ phiếu phổ thông cuối kỳ, cổ tức được trả trên cổ phiếu ưu đãi (nếu có) và thu nhập hoặc thu nhập ròng. Sẽ chính xác hơn nếu sử dụng số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền trong thời hạn báo cáo vì số lượng cổ phiếu có thể thay đổi theo thời gian.

- EPS được sử dụng như sau:

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là một trong những thước đo quan trọng nhất được sử dụng khi xác định lợi nhuận của một công ty trên cơ sở tuyệt đối. Nó cũng là một thành phần chính để tính toán tỷ lệ định giá giá trên thu nhập (P / E), trong đó E trong P / E đề cập đến EPS. Bằng cách chia giá cổ phiếu của một công ty cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu, nhà đầu tư có thể thấy giá trị của cổ phiếu theo mức thị trường sẵn sàng trả cho mỗi đô la thu nhập.

EPS là một trong nhiều chỉ số bạn có thể sử dụng để chọn cổ phiếu. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch hoặc đầu tư chứng khoán, bước tiếp theo của bạn là chọn một nhà môi giới phù hợp với phong cách đầu tư của bạn.

So sánh EPS theo nghĩa tuyệt đối có thể không có nhiều ý nghĩa đối với các nhà đầu tư vì các cổ đông phổ thông không có quyền truy cập trực tiếp vào thu nhập. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ so sánh EPS với giá cổ phiếu của cổ phiếu để xác định giá trị thu nhập và cảm nhận của nhà đầu tư về sự tăng trưởng trong tương lai.

- EPS cơ bản so với EPS pha loãng:

Công thức trong bảng trên tính toán EPS cơ bản của từng công ty được chọn này. EPS cơ bản không ảnh hưởng đến tác động suy giảm của cổ phiếu có thể được phát hành bởi công ty. Khi cấu trúc vốn của một công ty bao gồm các hạng mục như quyền chọn mua cổ phiếu, chứng quyền hoặc đơn vị cổ phiếu bị hạn chế (RSU), thì những khoản đầu tư này - nếu được thực hiện - có thể làm tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Để minh họa rõ hơn tác động của chứng khoán bổ sung đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, các công ty cũng báo cáo EPS pha loãng, giả định rằng tất cả các cổ phiếu có thể đang lưu hành đã được phát hành.

Ví dụ, tổng số cổ phiếu có thể được tạo và phát hành từ các công cụ chuyển đổi của NVIDIA cho năm tài chính kết thúc vào năm 2017 là 23 triệu. Nếu cộng số này vào tổng số cổ phiếu đang lưu hành, số cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền pha loãng của nó sẽ là 541 triệu + 23 triệu = 564 triệu cổ phiếu. Do đó, EPS pha loãng của công ty là 1,67 tỷ đô la / 5,564 triệu = 2,94,1 đô la

Đôi khi cần điều chỉnh tử số khi tính toán EPS pha loãng hoàn toàn. Ví dụ, đôi khi một người cho vay sẽ cung cấp một khoản vay cho phép họ chuyển nợ thành cổ phiếu theo những điều kiện nhất định. Cổ phiếu sẽ được tạo ra từ khoản nợ chuyển đổi nên được đưa vào mẫu số của phép tính EPS pha loãng, nhưng nếu điều đó xảy ra, thì công ty sẽ không phải trả lãi cho khoản nợ. Trong trường hợp này, công ty hoặc nhà phân tích sẽ cộng lãi trả cho nợ có thể chuyển đổi trở lại tử số của phép tính EPS để kết quả không bị bóp méo.

- EPS không bao gồm các hạng mục đặc biệt:

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể bị bóp méo, do một số yếu tố cố ý và không chủ ý. Các nhà phân tích sử dụng các biến thể của công thức EPS cơ bản để tránh những cách phổ biến nhất khiến EPS có thể bị thổi phồng.

Hãy tưởng tượng một công ty sở hữu hai nhà máy sản xuất màn hình điện thoại di động. Khu đất mà một trong những nhà máy tọa lạc đã trở nên rất có giá trị khi những phát triển mới bao quanh nó trong vài năm qua. Đội ngũ quản lý của công ty quyết định bán nhà máy và xây dựng một nhà máy khác trên mảnh đất ít giá trị hơn. Giao dịch này tạo ra một khoản lợi nhuận dồi dào cho công ty.

Mặc dù việc bán đất này đã tạo ra tái ngoài lợi nhuận cho công ty và các cổ đông, nó được coi là một “khoản mục bất thường” vì không có lý do gì để tin rằng công ty có thể lặp lại giao dịch đó trong tương lai. Các cổ đông có thể bị nhầm lẫn nếu lợi nhuận được đưa vào tử số của phương trình EPS, vì vậy nó bị loại trừ.

- EPS từ hoạt động liên tục:

Một công ty bắt đầu năm với 500 cửa hàng và có EPS là $ 5,00. Tuy nhiên, giả sử rằng công ty này đã đóng 100 cửa hàng trong khoảng thời gian đó và kết thúc năm với 400 cửa hàng. Một nhà phân tích sẽ muốn biết chỉ số EPS cho 400 cửa hàng mà công ty có kế hoạch tiếp tục trong giai đoạn tới.

Trong ví dụ này, điều đó có thể làm tăng EPS vì 100 cửa hàng đã đóng cửa có lẽ đang hoạt động thua lỗ. Bằng cách đánh giá EPS từ các hoạt động tiếp tục, nhà phân tích có thể so sánh hiệu suất trước với hiệu suất hiện tại tốt hơn.

Tính toán cho EPS từ các hoạt động tiếp tục là:

EPS = N.I. - Pref.Div. (+ hoặc−) Bổ sung.Items (+ hoặc−) Ngừng Hoạt động: Cổ phiếu Phổ thông Bình quân Gia quyền

2. Mối quan hệ giữ EPS với các yếu tố khác:

- EPS và vốn:

Một khía cạnh quan trọng của EPS thường bị bỏ qua là vốn cần thiết để tạo ra thu nhập (thu nhập ròng) trong tính toán. Hai công ty có thể tạo ra cùng một mức EPS, nhưng một công ty có thể làm như vậy với ít tài sản ròng hơn; công ty đó sẽ hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn của mình để tạo ra thu nhập và, tất cả những thứ khác đều bình đẳng, sẽ là một công ty "tốt hơn" về mặt hiệu quả. Một số liệu có thể được sử dụng để xác định các công ty hiệu quả hơn là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

- EPS và cổ tức:

Mặc dù EPS được sử dụng rộng rãi như một cách để theo dõi hoạt động của công ty, nhưng các cổ đông không có quyền truy cập trực tiếp vào những lợi nhuận đó. Một phần thu nhập có thể được phân phối dưới dạng cổ tức, nhưng toàn bộ hoặc một phần EPS có thể được công ty giữ lại. Các cổ đông, thông qua đại diện của họ trong hội đồng quản trị, sẽ phải thay đổi phần EPS được phân phối thông qua cổ tức để tiếp cận nhiều hơn các khoản lợi nhuận đó.

Bởi vì cổ đông không thể truy cập vào EPS được phân bổ cho cổ phiếu của họ, mối liên hệ giữa EPS và giá cổ phiếu có thể khó xác định. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty không trả cổ tức. Ví dụ, các công ty công nghệ thường tiết lộ trong tài liệu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng rằng công ty không trả cổ tức và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai. Nhìn bề ngoài, rất khó giải thích tại sao số cổ phiếu này lại có giá trị đối với cổ đông.

Giá trị danh nghĩa thực tế của EPS dường như cũng có mối quan hệ tương đối gián tiếp với giá cổ phiếu. Ví dụ, EPS của hai cổ phiếu có thể giống hệt nhau, nhưng giá cổ phiếu có thể khác nhau rất nhiều. Ví dụ: vào tháng 10 năm 2018, Công ty Năng lượng Tây Nam (SWN) kiếm được 1,06 đô la mỗi cổ phiếu trong thu nhập pha loãng từ việc tiếp tục hoạt động, với giá cổ phiếu là 5,56 đô la. Tuy nhiên, Mellanox Technologies (MLNX) có EPS là 1,02 đô la từ việc tiếp tục hoạt động với giá cổ phiếu là 70,58 đô la.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như SWN là thỏa thuận tốt hơn vì nhà đầu tư chỉ trả 5,25 đô la cho mỗi đô la thu nhập (giá cổ phiếu 5,56 đô la / 1,06 đô la EPS = 5,25 đô la). Các nhà đầu tư vào MLNX đang trả $ 69,20 cho mỗi đô la thu nhập (giá cổ phiếu $ 70,58 / $ 1,02 EPS = $ 69,20). Tỷ lệ này còn được gọi là bội số thu nhập hoặc tỷ lệ giá / thu nhập (P / E).

Mặc dù sự so sánh giữa MLNX và SWN là cực đoan, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư sẽ khó so sánh giữa EPS và giá cổ phiếu giữa các nhóm ngành. Các cổ phiếu dự kiến ​​tăng trưởng (ví dụ: công nghệ, bán lẻ, công nghiệp) sẽ có tỷ lệ giá trên EPS (P / E) lớn hơn so với các cổ phiếu không dự kiến ​​tăng (ví dụ: tiện ích, mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng).

    5 / 5 ( 1 bình chọn )