Thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản là gì? Đặc điểm và vai trò

Về thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản? Một số đặc điểm của thời gian hữu ích sử dụng tài sản? Vai trò của thời gian sử dụng hữu ích tài sản?

Mỗi một tài sản đều có một thời gian tồn tại nhất định đúng như với triết lý không gì là tồn tại mãi mãi. Và trong thời gian tồn tại đó, giá trị sử dụng của tài sản không phải lúc nào cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra đối với loại tài sản đó, mà những tài sản đó chỉ mang lại giá trị sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định gọi là thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản.

1. Về thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản

Tài sản hiện nay được quy định trong Bộ luật dân sự là những vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tài sản, chính là khách thể của quyền sở hữu, nó có thể đối tượng của thế giới vật chất hoặc là kết quả của các hoạt động sáng tạo tinh thần. Trong đó, vật được hiểu là đối tượng của thế giới vật chất theo nghĩa rộng, với ý nghĩa ở mọi trạng thái (rắn, lỏng, khí). Tuy nhiên, chỉ khi đáp ứng được nhu cầu vật chất nào đó của con người và phải nằm trong sự chiếm hữu của con người, có đặc trưng giá trị và trở thành đối tượng của giao dịch dân sự thì vật đó mới được coi là tài sản.

Mỗi tài sản đều có sự tồn tại nhất định trong thế giới quan. Trong quá trình tồn tại của mình, các tài sản có thể được tham gia vào các giao dịch dân sự, trong số đó là tham gia vào quá trình góp vốn cho doanh nghiệp. Các tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp có thể kể đến như tiền, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác.

Thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản là tuổi thời gian tính của tài sản cố định có thể khấu hao, trong thời gian đó tài sản cố định có thể được dự kiến ​​đóng góp vào hoạt động của công ty. Đây là một khái niệm quan trọng trong kế toán, vì tài sản cố định được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng. Do đó, việc thay đổi thời gian sử dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến số chi phí khấu hao được doanh nghiệp ghi nhận trong mỗi kỳ. Ví dụ, việc thay đổi thời gian sử dụng hữu ích từ hai năm lên bốn năm sẽ tăng gấp đôi thời gian khấu hao được ghi nhận, điều này làm giảm một nửa số chi phí khấu hao được ghi nhận trên mỗi kỳ.

Nếu hoàn cảnh thay đổi tác động đến tài sản cố định, thì có thể thời gian sử dụng hữu ích còn lại cũng bị thay đổi; điều này ảnh hưởng đến số khấu hao còn lại chưa được ghi nhận, nhưng không ảnh hưởng đến số khấu hao đã được ghi nhận trong các kỳ trước.

Tương đối phổ biến là ấn định thời hạn sử dụng tiêu chuẩn cho mọi tài sản được ghi nhận trong một loại tài sản (chẳng hạn như máy móc, phương tiện hoặc thiết bị máy tính). Làm như vậy không cần phải biện minh cho thời gian sử dụng hữu ích được chỉ định cho mỗi tài sản riêng lẻ. Thay vào đó, nếu một tài sản phù hợp với định nghĩa về tài sản được ghi nhận trong một loại tài sản cụ thể, thì việc chỉ định thời gian sử dụng hữu ích là tự động.

Khái niệm thời gian sử dụng hữu ích không có tác động đến dòng tiền, vì khấu hao là một khoản chi phí không dùng tiền mặt.

Khái niệm thời gian sử dụng hữu ích được sử dụng trong một doanh nghiệp không nhất thiết phản ánh toàn bộ tuổi thọ của tài sản; nó có thể được bán cho một bên thứ ba, sau đó tiếp tục sử dụng tài sản đó trong một thời gian dài. Do đó, số liệu thời gian sử dụng hữu ích mà một doanh nghiệp sử dụng có thể là một tập hợp con của thời gian sử dụng thực tế của một tài sản.

2. Một số đặc điểm của thời gian hữu ích sử dụng tài sản:

Tính toán thời gian hữu ích sử dụng tài sản là điều không thể thiếu. Bởi tất cả các tài sản vật chất đều có thể bị lão hóa và hư hỏng. Các tòa nhà mục nát và đổ nát, trong khi máy móc mất chức năng do hao mòn. Để giảm thiểu thiệt hại do sự cố lớn và trì hoãn việc thay thế tài sản đắt tiền, đương nhiên các doanh nghiệp muốn biết cách tính toán và kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản mà họ sở hữu.

Về việc xác định thời gian hữu ích tài sản thì thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản hiếm khi giống nhau từ công ty này sang công ty khác. Các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tần suất sử dụng, môi trường làm việc và bảo trì được thực hiện đối với tài sản đều ảnh hưởng đến thời gian sử dụng hữu ích của nó, vì vậy có thể khó tính giá trị tuyệt đối.

Các doanh nghiệp có thể xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm những cách sau:

- Các thông lệ tiêu chuẩn trong ngành;

- Ước tính kỹ thuật;

- Kinh nghiệm trong quá khứ với các nội dung tương tự;

- Thống kê liên quan đến nội dung

Bên cạnh đó, thời gian sử dụng hữu ích tài sản ảnh hưởng trực tiếp đến khấu hao. Thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản là trọng tâm của khấu hao. Nói chung, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản càng dài thì tài sản đó càng mất giá chậm.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng hữu tích của tài sản có thể kể đến như:

- Tình trạng tài sản tại thời điểm mua: tài sản mới hiển nhiên sẽ tồn tại lâu hơn tài sản đã sử dụng trước đó.

- Hình thức sử dụng: các tài sản trải qua quá trình sử dụng nhiều có nhiều khả năng bị hao mòn và hao mòn hơn. Tương tự như vậy, một số thiết bị / tòa nhà không được sử dụng trong thời gian dài cũng có thể bị giảm tuổi thọ.

- Khí hậu / địa lý: tài sản nằm ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt hoặc dễ xảy ra thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, v.v.) có thể cần ước tính thời gian sử dụng hữu ích thấp hơn.

- Công nghệ: tiến bộ công nghệ có thể dẫn đến sự lỗi thời nhanh hơn của một số tài sản nhất định. Máy tính và các thiết bị kỹ thuật số khác là một ví dụ điển hình về các nội dung bị lỗi thời tương đối nhanh.

3. Vai trò của thời gian sử dụng hữu ích tài sản:

Các tài sản kinh doanh — chẳng hạn như máy móc, thiết bị, xe cộ và thậm chí cả các tòa nhà — mất giá theo thời gian. Mục đích của ước tính thời gian sử dụng hữu ích là xác định thời gian một tài sản sẽ duy trì trong tình trạng có thể sử dụng được. Từ quan điểm tài chính, điều này có nghĩa là khoảng thời gian mà một tài sản sẽ tạo ra lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

Cần lưu ý rằng “thời gian sử dụng hữu ích” không giống với thời gian sử dụng thực tế của một nội dung. Một thiết bị có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều so với thời hạn sử dụng ước tính của nó, nhưng nó sẽ ngày càng cần được bảo trì nhiều hơn khi đạt đến thời điểm đó. Ngoài ra, một tài sản có thể trở nên lỗi thời hoặc cần sửa chữa lớn. Một tài sản đặc biệt cũ, về mặt kỹ thuật, có thể là một khoản nợ nhiều hơn là một lợi ích nếu nó đòi hỏi phải được sửa chữa thường xuyên.

Trong quản lý tài sản, ước tính thời gian sử dụng hữu ích được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ tài sản trước khi thay thế. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc lập kế hoạch bảo trì vì nó có thể giúp đưa ra các quyết định về việc có nên tiến hành sửa chữa lớn đối với một thiết bị cũ hơn hay không. Ví dụ, nếu một tài sản cơ khí gần hết tuổi thọ và bị hỏng, giám đốc bảo trì có thể coi việc thay thế nó sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí hơn là sửa chữa.

Về mặt lập kế hoạch tài chính, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được sử dụng để tính khấu hao cho các mục đích tính thuế. Khi một tài sản giảm giá, các doanh nghiệp có thể trừ số tiền khấu hao vào thu nhập chịu thuế của mình cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Thời gian sử dụng hữu ích và khấu hao cho doanh nghiệp biết còn bao lâu trước khi cần đầu tư đáng kể để thay thế các tài sản quan trọng. Điều này sẽ có tác động cơ bản đến việc lập kế hoạch tài chính và ngân sách trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Trong hoạt động kế toán: tỷ lệ khấu hao có ảnh hưởng đáng kể đến bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, nghĩa vụ thuế và dòng tiền (gián tiếp) của bạn. Để tính khấu hao, thì các doanh nghiệp cần biết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản

Tuổi thọ hữu ích thể hiện thời gian một tài sản có khả năng sinh lời cho doanh nghiệp. Nó được sử dụng để tính toán khấu hao của một tài sản đồng thời giúp cung cấp thông tin cho các quyết định mua và bảo trì. Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản càng dài, tỷ lệ khấu hao của nó càng thấp, nhưng công ty cũng sẽ được hưởng lợi từ nó lâu hơn.

Ngoài ra thì thời gian sử dụng hữu ích còn giúp để đảm bảo an toàn tối đa cho nơi làm việc, doanh nghiệp cần tiến hành bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất định kỳ. Nếu không làm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ hỏng hóc thiết bị và tai nạn nghiêm trọng.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )