Thị trường trái phiếu quốc tế là gì? Phân loại và đặc điểm?

Thị trường trái phiếu quốc tế định nghĩa là trái phiếu được phát hành tại một quốc gia không phải là quốc gia trong nước của tổ chức phát hành. Phân loại và đặc điểm?

Ngoài các thị trường trái phiếu trong nước hoặc trong nước, còn có các thị trường trái phiếu quốc tế đang phát triển mạnh. Ngày càng có nhiều công ty tìm cách vay quốc tế và có nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu từ các tổ chức phát hành nước ngoài.

1. Thị trường trái phiếu quốc tế là gì?

- Thị trường trái phiếu quốc tế (Global Bond Market) định nghĩa là trái phiếu được phát hành tại một quốc gia không phải là quốc gia trong nước của tổ chức phát hành. Trái phiếu như vậy có thể được phân loại thành ba loại lớn - trái phiếu châu Âu, trái phiếu nước ngoài và trái phiếu toàn cầu. Trái phiếu quốc tế chịu rủi ro về lạm phát, lãi suất, vỡ nợ, hạ cấp, tiền tệ và thanh khoản, cộng với sự biến động của thị trường.

- Trái phiếu quốc tế là một nghĩa vụ nợ được phát hành tại một quốc gia bởi một tổ chức không phải trong nước. Nói chung, nó được tính theo đơn vị tiền tệ của quốc gia phát hành. Giống như các trái phiếu khác, nó trả lãi theo những khoảng thời gian cụ thể và trả lại số tiền gốc cho trái chủ khi đáo hạn. Trái phiếu quốc tế là trái phiếu do một quốc gia hoặc công ty không phải trong nước phát hành cho nhà đầu tư. Thị trường trái phiếu quốc tế đang nhanh chóng mở rộng khi các công ty tiếp tục tìm kiếm cách vay tiền rẻ nhất. Bằng cách phát hành nợ trên quy mô quốc tế, một công ty có thể tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn. Nó cũng có khả năng giúp giảm bớt các ràng buộc về quy định.

- Thị trường trái phiếu nước ngoài bao gồm trái phiếu được bán ở một quốc gia, sử dụng đồng tiền của quốc gia đó, nhưng do một người đi vay không phải trong nước phát hành. Ví dụ, thị trường trái phiếu Yankee là phiên bản đô la Mỹ của thị trường này. Điều này là do chúng được bán ở Hoa Kỳ bằng đồng đô la, nhưng được phát hành bởi một tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ

- Các ví dụ khác bao gồm thị trường Samurai và thị trường Bulldog. Thị trường Samurai là trái phiếu bằng đồng Yên được phát hành tại Nhật Bản nhưng do những người không phải là người Nhật Bản vay. Thị trường Bulldog là trái phiếu mệnh giá bằng bảng Anh do các nhóm không phải người Anh phát hành tại Vương quốc Anh.

- Trái phiếu quốc tế là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của một người vì các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với chứng khoán nước ngoài có thể không nhất thiết phải di chuyển song song với giao dịch chứng khoán trên thị trường địa phương. Tuy nhiên, do trái phiếu quốc tế thường có mệnh giá và trả lãi bằng ngoại tệ, giá trị của trái phiếu sẽ dao động tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và tỷ giá hối đoái giữa nước sở tại và nước ngoài nơi tổ chức phát hành. Do đó, những trái phiếu này phải chịu rủi ro tiền tệ . Các nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư trái phiếu quốc tế vì chúng có thể phải chịu các yêu cầu về thuế và quản lý khác với các yêu cầu mà nhà đầu tư đã quen thuộc.

- Có nhiều công cụ khác nhau trên thị trường trái phiếu quốc tế, chẳng hạn như trái phiếu lãi suất cố định, trái phiếu lãi suất thả nổi, trái phiếu chuyển đổi, lãi suất cố định với chứng quyền vốn cổ phần và trái phiếu không phiếu giảm giá. Hầu hết trái phiếu quốc tế là trái phiếu doanh nghiệp. Rủi ro tỷ giá hối đoái là một trong những rủi ro chính mà nhà đầu tư phải đối mặt khi đầu tư vào trái phiếu đó

2. Phân loại và đặc điểm:

- Có ba loại trái phiếu quốc tế lớn: trái phiếu châu Âu, trái phiếu nước ngoài và trái phiếu toàn cầu: Có ba loại chung cho trái phiếu quốc tế: trong nước, đồng euro và nước ngoài. Các danh mục dựa trên quốc gia (nơi cư trú) của tổ chức phát hành, quốc gia của nhà đầu tư và đơn vị tiền tệ được sử dụng.

+ Trái phiếu trong nước : Được phát hành, bảo lãnh phát hành và sau đó được giao dịch bằng tiền tệ và các quy định của nước người vay.

+ Eurobonds : Được bảo lãnh bởi một công ty quốc tế sử dụng nội tệ và sau đó được giao dịch bên ngoài thị trường nội địa của đất nước Eurobonds là các khoản nợ được phát hành và giao dịch ở các quốc gia khác với  quốc gia mà đơn vị tiền tệ hoặc giá trị của  trái phiếu được sử dụng . Các trái phiếu này thường được phát hành bằng một loại tiền không phải là nội tệ của  tổ chức phát hành.Như tên của nó, những trái phiếu này thường được phát hành bởi các công ty trên lục địa Châu Âu hoặc trong Liên minh Châu Âu, nhưng chúng cũng có thể giao dịch ở các nước không thuộc Châu Âu. Ví dụ, một công ty Pháp phát hành trái phiếu ở Nhật Bản mệnh giá bằng đô la Mỹ đã phát hành Eurobond, cụ thể hơn là trái phiếu Eurodollar . Các loại Eurobonds khác là trái phiếu Euroyen và Euroswiss. Trái phiếu Brady s là chứng khoán nợ do các nước đang phát triển nhưng bằng đô la Mỹ và được hỗ trợ bởi trái phiếu kho bạc Mỹ. Là một phần của chương trình toàn cầu được phát triển vào năm 1989, trái phiếu Brady là một phương tiện giúp các quốc gia có nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển quản lý tốt hơn nợ quốc tế của mình.

+ Trái phiếu nước ngoài : Công ty nước ngoài phát hành trong nước theo quy định và đồng tiền của nước trong nước.

- Thị trường trái phiếu quốc tế:  Đầu tư vào thị trường trái phiếu quốc tế có thể giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, tiếp xúc với thị trường nước ngoài, thu được lợi nhuận cao (đổi lại rủi ro cao hơn so với trái phiếu trong nước) và có thể hữu ích cho việc bảo hiểm rủi ro. Tuy nhiên, những trái phiếu như vậy có thể chịu thêm rủi ro do biến động tiền tệ (tức là rủi ro tỷ giá hối đoái), rủi ro quốc gia và tính thanh khoản của chúng thường thấp khi so sánh với trái phiếu trong nước. Hơn nữa, chi phí giao dịch của trái phiếu quốc tế có xu hướng cao hơn so với trái phiếu trong nước. Trái phiếu toàn cầu tương tự như Eurobonds, nhưng chúng cũng có thể được giao dịch và  phát hành tại quốc gia có đơn vị tiền tệ được sử dụng để định giá trái phiếu. Lấy  từ ví dụ Eurobond của chúng tôi ở trên, một ví dụ về trái phiếu toàn cầu sẽ là một ví dụ trong đó công ty Pháp phát hành trái phiếu bằng  đô la Mỹ và cung cấp trái phiếu ở cả Nhật Bản và Mỹ.

- Biến động tiền tệ, trái phiếu quốc tế và tổng lợi nhuận: Tổng tỷ suất sinh lợi của trái phiếu quốc tế có thể bị ảnh hưởng bởi biến động tiền tệ. Sự sụt giá (tăng giá) bằng ngoại tệ mà trái phiếu quốc tế được mệnh giá sẽ dẫn đến việc giảm (tăng) tổng lợi nhuận trên một trái phiếu đó. Dưới đây là một ví dụ về giảm giá tiền tệ.

- Ví dụ: Khấu hao tiền tệ của Đô la Mỹ (Ngoại tệ) Giả sử rằng một nhà đầu tư tại Vương quốc Anh mua một trái phiếu bằng đô la Mỹ kỳ hạn một năm với mệnh giá 12.000 đô la. Nó được giao dịch ngang giá, có thời gian đáo hạn một năm và phiếu giảm giá là 3% (hàng năm). Tại thời điểm mua, tỷ giá hối đoái là $ 1 = £ 1,7. Do đó, nhà đầu tư này đã trả 20.400 bảng Anh cho trái phiếu mệnh giá đô la Mỹ. Vào thời điểm trái phiếu đáo hạn, USD giảm giá so với GBP tức là $ 1 = £ 1,4. - Do đó, nhà đầu tư có trụ sở tại Vương quốc Anh chỉ nhận được 16.800 bảng Anh khi chuyển đổi số tiền thu được khi đáo hạn sau một năm. Vì vậy, khoản lỗ phát sinh do biến động tiền tệ (tức là đồng USD mất giá) là 3.600 bảng Anh. Tuy nhiên, khoản lỗ này đã được giảm bớt ở một mức độ nào đó, do khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá là 360 đô la. Do đó, khi chuyển đổi, khoản lỗ ròng từ khoản đầu tư này lên tới - £ 3.600 + £ 504 = £ 3.096 ($ 360 = £ 504). Nhà đầu tư Anh đã mất 15,18% trên khoản đầu tư ban đầu là 20.400 bảng Anh (tham khảo cách tính bên dưới). - Khi thế giới kinh doanh trở nên toàn cầu hóa hơn, các công ty hiện có nhiều cách để tiếp cận các nguồn vốn và tài trợ rẻ hơn bên ngoài quốc gia hoạt động của họ. Thay vì phụ thuộc vào các nhà đầu tư tại thị trường nội địa của chính họ, các doanh nghiệp và chính phủ có thể khai thác túi của các nhà đầu tư toàn cầu để có nguồn vốn cần thiết. Một cách mà các công ty có thể tiếp cận với bối cảnh cho vay quốc tế là phát hành trái phiếu quốc tế. Trái phiếu quốc tế được phát hành ở một quốc gia và đơn vị tiền tệ không phải trong nước đối với nhà đầu tư. Từ quan điểm của nhà đầu tư trong nước và cư dân của Hoa Kỳ, trái phiếu quốc tế là trái phiếu được phát hành bởi các tập đoàn hoặc chính phủ ở các quốc gia khác có mệnh giá bằng đơn vị tiền tệ không phải là đô la Mỹ. Những trái phiếu này được phát hành bên ngoài Hoa Kỳ và thường được hỗ trợ bởi tiền tệ của quốc gia bản địa.

- Trái phiếu quốc tế so với trái phiếu nước ngoài:  Mặc dù chúng nghe có vẻ giống nhau và đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, trái phiếu quốc tế và trái phiếu nước ngoài không giống nhau. Trái phiếu nước ngoài được phát hành tại thị trường trong nước bởi một tổ chức phát hành nước ngoài - nhưng bằng đồng tiền của quốc gia trong nước. Ví dụ, một trái phiếu được phát hành ở Canada và được định giá bằng đô la Canada bởi một công ty Hoa Kỳ là một loại trái phiếu nước ngoài.

- Thông thường, trái phiếu nước ngoài có những cái tên dễ thương, phản ánh đồng nội tệ hoặc quốc gia mà chúng được phát hành. Trái phiếu trong ví dụ của chúng tôi ở trên sẽ được gọi là trái phiếu Maple. Các loại trái phiếu nước ngoài khác bao gồm:

+ Trái phiếu Samurai (phát hành bằng đồng yên Nhật)

+ Trái phiếu Yankee (phát hành bằng đô la Mỹ)

+ Trái phiếu Matilda (phát hành bằng đô la Úc)

+ Trái phiếu Bulldog, (phát hành bằng đồng bảng Anh)

    5 / 5 ( 1 bình chọn )