Tầm quan trọng của vùng kháng cự và vùng hỗ trợ

Vùng hỗ trợ là khoảng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Vùng kháng cự cũng là một khoảng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn. Tầm quan trọng của vùng kháng cự và vùng hỗ trợ?

Trong quá trình biến động giá trong đầu tư, các nhà đầu tư sẽ luôn có các kỳ vọng về giá khi giá có dấu hiệu tụt dốc. Vậy quy định về tầm quan trọng của vùng kháng cự và vùng hỗ trợ được quy định như thế nào.

1. Khái quát vùng kháng cự và vùng hỗ trợ:

- Vùng hỗ trợ là khoảng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Vùng kháng cự cũng là một khoảng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn.

- Đo lường tầm quan trọng của các khu vực: Thông thường người ta đã sử dụng thuật ngữ "sàn" cho hỗ trợ và "trần" cho kháng cự. Tiếp tục ví dụ về ngôi nhà, chứng khoán có thể được xem như một quả bóng cao su nảy lên trong một căn phòng sẽ chạm sàn (hỗ trợ) và sau đó bật lên khỏi trần (kháng cự). Một quả bóng tiếp tục bật lên giữa sàn và trần tương tự như một công cụ giao dịch đang trải qua sự hợp nhất về giá giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Mức hỗ trợ trước đó đôi khi sẽ trở thành mức kháng cự khi giá cố gắng tăng trở lại và ngược lại, mức kháng cự sẽ trở thành mức hỗ trợ khi giá tạm thời giảm trở lại.

Biểu đồ giá cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định trực quan các khu vực hỗ trợ và kháng cự, đồng thời đưa ra manh mối về tầm quan trọng của các mức giá này. Cụ thể hơn, họ xem xét:

- Số lần chạm: Càng nhiều lần giá kiểm tra một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thì mức này càng trở nên đáng kể. Khi giá tiếp tục bật ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhiều người mua và người bán sẽ chú ý hơn và sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mức này.

- Biến động giá trước: Các vùng hỗ trợ và kháng cự có thể sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng được đặt trước bởi các đợt tăng hoặc giảm mạnh. Ví dụ, một xu hướng tăng hoặc tiến nhanh, dốc sẽ gặp phải sự cạnh tranh và nhiệt tình hơn và có thể bị chặn lại bởi một mức kháng cự đáng kể hơn là một mức tăng chậm, ổn định. Việc tạm ứng chậm có thể không thu hút được nhiều sự chú ý. Đây là một ví dụ điển hình về cách tâm lý thị trường thúc đẩy các chỉ báo kỹ thuật.

- Khối lượng ở các mức giá nhất định: Việc mua và bán diễn ra ở một mức giá cụ thể càng nhiều thì mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh. Điều này là do các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhớ các mức giá này và có khả năng sử dụng lại chúng. Khi hoạt động mạnh xảy ra với khối lượng lớn và giá giảm, rất nhiều khả năng sẽ xảy ra khi giá quay trở lại mức đó, vì mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi đóng giao dịch tại điểm hòa vốn hơn là bị thua lỗ.

- Thời gian: Các vùng hỗ trợ và kháng cự trở nên quan trọng hơn nếu các mức được kiểm tra thường xuyên trong một khoảng thời gian dài.

2. Tầm quan trọng của vùng kháng cự và vùng hỗ trợ:

- Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là một trong những khái niệm chính được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng và là cơ sở của nhiều loại công cụ phân tích kỹ thuật. Cơ bản của hỗ trợ và kháng cự bao gồm một mức hỗ trợ, có thể được coi là sàn dưới giá giao dịch và mức kháng cự, có thể được coi là trần. Giá giảm và kiểm tra mức hỗ trợ, mức này sẽ "giữ" và giá sẽ tăng trở lại hoặc mức hỗ trợ sẽ bị vi phạm và giá sẽ giảm qua mức hỗ trợ và có khả năng tiếp tục thấp hơn đến mức hỗ trợ tiếp theo.

Việc xác định các mức hỗ trợ trong tương lai có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận của chiến lược đầu tư ngắn hạn vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch bức tranh chính xác về mức giá nào sẽ hỗ trợ giá của một chứng khoán nhất định trong trường hợp điều chỉnh. Ngược lại, việc thấy trước một mức kháng cự có thể có lợi vì đây là mức giá có thể gây hại cho một vị thế mua, cho thấy một khu vực mà các nhà đầu tư sẵn sàng bán chứng khoán. Như đã đề cập ở trên, có một số phương pháp khác nhau để lựa chọn khi tìm cách xác định hỗ trợ / kháng cự, nhưng bất kể phương pháp nào, cách diễn giải vẫn giống nhau — nó ngăn giá của tài sản cơ bản di chuyển theo một hướng nhất định.

- Hỗ trợ so với kháng cự có những khác biệt sau: Mức hỗ trợ là mức mà giá có xu hướng tìm thấy hỗ trợ khi nó giảm. Điều này có nghĩa là giá có nhiều khả năng "bật lên" khỏi mức này hơn là phá vỡ nó. Tuy nhiên, một khi giá đã phá vỡ mức này, bằng một số lượng vượt quá một số nhiễu, thì nó có khả năng tiếp tục giảm cho đến khi gặp một mức hỗ trợ khác.

Mức kháng cự ngược lại với mức hỗ trợ. Đây là nơi giá có xu hướng tìm thấy mức kháng cự khi nó tăng lên. Một lần nữa, điều này có nghĩa là giá có nhiều khả năng "bật lên" khỏi mức này hơn là phá vỡ nó. Tuy nhiên, một khi giá đã phá vỡ mức này, với mức vượt quá mức nhiễu nào đó, thì nó có khả năng sẽ tiếp tục tăng cho đến khi gặp một mức kháng cự khác.

- Phản ứng so với hỗ trợ và kháng cự chủ động: Các phương pháp hỗ trợ và kháng cự chủ động mang tính "dự đoán" ở chỗ chúng thường phác thảo các khu vực mà giá chưa thực sự đến. Chúng dựa trên hành động giá hiện tại, thông qua phân tích, đã được chứng minh là có khả năng dự đoán về hành động giá trong tương lai. Các phương pháp hỗ trợ và kháng cự chủ động bao gồm Di chuyển được đo lường, Dự báo tỷ lệ dao động / Hợp lưu (Tĩnh (Vuông 9), Động (Fibonacci)), Pivots được tính toán, Dựa trên biến động, Đường xu hướng và Trung bình động, VWAP, Hồ sơ thị trường (VAH, VAL và POC).

Hỗ trợ và kháng cự phản ứng ngược lại: chúng được hình thành trực tiếp do kết quả của hành động giá hoặc hành vi khối lượng. Chúng bao gồm Cấu hình khối lượng, Mức thấp / mức cao của Giá dao động, Số dư ban đầu, Khoảng cách mở, các Mẫu nến nhất định (ví dụ: Engulfing, Tweezers) và OHLC.

Biểu đồ giá rất hữu ích trong việc hiển thị mức giá mà thị trường đã dành nhiều thời gian hơn. Các mức tâm lý gần số tròn thường đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.

- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định bằng các đường xu hướng (phân tích kỹ thuật). Một số nhà giao dịch tin tưởng vào việc sử dụng tính toán điểm trục. Mức hỗ trợ / kháng cự càng được "kiểm tra" (được chạm và bật ra bởi giá) thường xuyên hơn, thì mức cụ thể đó càng có ý nghĩa.

Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ, mức hỗ trợ đó thường trở thành mức kháng cự mới. Điều ngược lại cũng đúng; nếu giá phá vỡ một mức kháng cự, nó thường sẽ tìm thấy hỗ trợ ở mức đó trong tương lai.

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự Tâm lý tạo thành một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch. Khi giá đạt đến giá trị kết thúc bằng 50 (ví dụ: 1,2050) hoặc 00 (ví dụ: 1,3000), mọi người thường coi các mức này là tiềm năng mạnh mẽ cho sự gián đoạn trong chuyển động hiện tại. Giá có thể chạm ngưỡng và đảo ngược, nó có thể dao động quanh mức khi Bulls và Bears chiến đấu để giành quyền tối cao, hoặc nó có thể xuyên thủng thẳng. Một nhà giao dịch nên luôn thận trọng khi tiếp cận các mức 00 nói chung và các mức 50 nếu trước đó nó đã đóng vai trò là Hỗ trợ hoặc Kháng cự.

Khi đánh giá thời gian đầu tư vào và ra bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, điều quan trọng là phải chọn biểu đồ dựa trên khoảng thời gian giá phù hợp với khung thời gian chiến lược giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng sử dụng biểu đồ dựa trên các khoảng thời gian, chẳng hạn như 1 phút (tức là giá của chứng khoán được vẽ trên biểu đồ sau mỗi 1 phút). Các nhà giao dịch dài hạn thường sử dụng biểu đồ giá dựa trên các khoảng thời gian hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ khoảng thời gian ngắn hơn khi đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm đầu tư, chẳng hạn như ví dụ sau đây dựa trên dữ liệu lịch sử 1 tuần với giá được vẽ mỗi 15 phút một lần. Trong ví dụ này, những dấu hiệu ban đầu cho thấy cổ phiếu sắp thoát khỏi xu hướng giảm là khi nó bắt đầu hình thành hỗ trợ ở mức 30,48 đô la và sau đó bắt đầu hình thành mức cao hơn và mức thấp hơn. Điều này báo hiệu sự thay đổi từ xu hướng tiêu cực sang tích cực.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )