Rủi ro trong thanh toán quốc tế? Phương thức thanh toán quốc tế?

Phương thức thanh toán quốc tế? Rủi ro trong thanh toán quốc tế? Các phương thức thanh toán quốc tế chính được sử dụng trên khắp thế giới?

Khi nói đến giao dịch hàng hóa thương mại, luôn có một mức độ rủi ro nhất định và sự tin tưởng liên quan. Cho dù bạn là người mua hay người bán, bạn nhất định phải chịu một số rủi ro khi thực hiện các giao dịch quốc tế. Phần lớn, mức độ rủi ro phụ thuộc nhiều vào phương thức thanh toán mà bạn sử dụng. Có rất nhiều phương thức thanh toán quốc tế cho các nhà xuất nhập khẩu trên toàn cầu.

1. Phương thức thanh toán quốc tế:

Khi nói đến thanh toán xuyên biên giới, người mua có xu hướng ưu tiên phương thức thanh toán rẻ nhất và dễ dàng nhất. Nói cách khác, bất cứ thứ gì có thể giúp giảm chi phí. Một ưu tiên khác là đảm bảo họ nhận được hàng hóa được chỉ định.

Mặc dù người mua thích thanh toán càng muộn càng tốt trong quá trình giao dịch, nhưng người bán sẽ muốn được thanh toán đầy đủ, nhanh nhất có thể và thông qua một tùy chọn an toàn. Những người bán đưa ra các điều khoản thanh toán hấp dẫn và các phương thức khác nhau sẽ có lợi thế hơn những người tự giới hạn mình.

Các phương thức thanh toán quốc tế chính được sử dụng trên khắp thế giới hiện nay bao gồm:

- Phương thức chuyển tiền:

Chuyển tiền thanh toán là một trao đổi tiền bằng cách chuyển khoản. Một bên sẽ gửi tiền cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, thường sử dụng chuyển khoản điện tử hoặc gửi chuyển khoản. Các giao dịch kiểu này thường được thực hiện trên phạm vi quốc tế và có thể được hoàn thành gần như ngay lập tức. Nhiều người sử dụng kiều hối như một phương tiện để gửi tiền về nước để hỗ trợ tài chính. Kiều hối cũng được sử dụng để hỗ trợ các nước đang phát triển và chiếm một phần trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mặc dù thuận tiện và không nhất thiết phải thực hiện thông qua các giao dịch kinh doanh, nhưng các khoản phí vẫn áp dụng cho hoạt động chuyển tiền.

- Ứng trước tiền mặt: 

Còn được gọi là thanh toán trước, trả trước tiền mặt đúng như tên gọi. Người mua hoàn tất việc thanh toán và thanh toán đầy đủ cho người bán trước khi hàng hóa được giao và vận chuyển cho người mua.

Mặc dù có rất nhiều tiền mặt trong các phương thức thanh toán trước, nhưng thanh toán bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản (thanh toán điện tử qua ngân hàng) là những phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến hơn.

Mặc dù đây là một lựa chọn hấp dẫn đối với người bán, nhưng nó mang lại rủi ro cao đáng kể cho người mua vì nó tạo ra dòng tiền bất lợi và không có đảm bảo chắc chắn về việc nhận hàng hoặc điều kiện hàng đến nơi.

Đây thường là một tùy chọn được đề xuất cho những người bán đang giao dịch với người mua mới hoặc người mua có xếp hạng tín dụng yếu và / hoặc đối với các sản phẩm có giá trị cao.

- Thư tín dụng: 

Thư tín dụng là một trong những phương thức thanh toán quốc tế an toàn nhất cho nhà xuất nhập khẩu vì nó có sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính đã thành lập như ngân hàng làm trung gian và có mức độ cam kết nhất định của cả hai bên.

Với Thư tín dụng, thanh toán được thực hiện thông qua ngân hàng của cả người mua và người bán. Sau khi xác nhận các điều khoản và điều kiện thương mại, người mua yêu cầu ngân hàng của mình thanh toán số tiền đã thỏa thuận của cả hai bên cho ngân hàng của người bán. Sau đó, ngân hàng của người mua sẽ gửi Thư tín dụng làm bằng chứng về số tiền đủ và hợp pháp cho ngân hàng của người bán. Thanh toán chỉ được chuyển sau khi cả hai bên đáp ứng tất cả các điều kiện đã nêu và lô hàng đã được vận chuyển.

Thư tín dụng đôi khi còn được gọi là LC, tín dụng thương mại của ngân hàng hoặc tín dụng chứng từ.

- Thanh toán nhờ thu hộ:

Thanh toán nhờ thu hộ là một quá trình trong đó cả ngân hàng của người mua và người bán đều đóng vai trò là người hỗ trợ giao dịch.

Người bán nộp các chứng từ mà người mua cần, chẳng hạn như Vận đơn, cần thiết cho việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa, cho ngân hàng của họ. Sau đó, ngân hàng của người bán sẽ gửi các chứng từ này đến ngân hàng của người mua cùng với hướng dẫn thanh toán. Các tài liệu chỉ được phát hành để đổi lấy khoản thanh toán, khoản tiền này sẽ được chuyển ngay lập tức hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Với bộ sưu tập chứng từ, còn được gọi là Hối phiếu, về cơ bản người bán đang giao trách nhiệm thu tiền thanh toán cho ngân hàng của mình.

- Phương thức ghi sổ

Theo phương thức ghi sổ (còn được gọi là Tài khoản mở- Tài khoản Phải trả), hàng hóa được vận chuyển và giao trước khi thanh toán, chứng tỏ là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn đối với người mua, đặc biệt là về dòng tiền. Tuy nhiên, ở đầu bên kia của quang phổ, người bán phải đối mặt với rủi ro cao.

Với tùy chọn thanh toán này, người bán giao hàng cho người mua với thời hạn tín dụng kèm theo. Thời gian này thường trong khoảng thời gian 30-60 hoặc 90 ngày, trong đó người mua phải thực hiện thanh toán đầy đủ.

Tài khoản mở thường chỉ được khuyến nghị cho người mua đáng tin cậy và có uy tín, cho người mua và người bán có mối quan hệ thiết lập và tin cậy và / hoặc đối với hàng xuất khẩu có giá trị tương đối thấp hơn để giảm thiểu rủi ro.

- Ký gửi

Quy trình ký gửi tương tự như quy trình mở tài khoản, theo đó việc thanh toán chỉ được hoàn tất sau khi người mua nhận hàng.

Sự khác biệt nằm ở điểm thanh toán. Đối với hình thức ký gửi, người mua nước ngoài chỉ có nghĩa vụ thanh toán sau khi đã bán hàng hóa cho người tiêu dùng cuối cùng. Phương thức thanh toán quốc tế này dựa trên một thỏa thuận, theo đó người bán nước ngoài giữ quyền sở hữu hàng hóa cho đến khi hàng hóa được bán. Đổi lại, người mua chịu trách nhiệm quản lý và bán hàng hóa cho khách hàng cuối cùng.

Việc ký gửi thường chỉ được khuyến khích cho những người mua và người bán có mối quan hệ tin cậy hoặc những nhà phân phối, cung cấp uy tín. Do rủi ro cao liên quan, người bán nên đảm bảo rằng họ có đủ bảo hiểm để có thể bảo hiểm cho cả hàng hóa từ quá trình vận chuyển đến nơi bán cuối cùng và giảm thiểu bất kỳ thiệt hại nào gây ra trong trường hợp người mua không thanh toán.

Ngoài ra còn rất nhiều phương thức khác mà trong phạm vi bài viết chúng tôi không thể đề cập hết, chúng tôi sẽ đề cập đến các phương thức này trong bài viết khác.

2. Rủi ro trong thanh toán quốc tế: 

Rủi ro trong hệ thống thanh toán quốc tế gồm một số dạng như sau:

- Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng hay rủi ro đối tác trong tài trợ thương mại quốc tế là rủi ro không thu được các khoản phải thu. Nói cách đơn giản, đó là rủi ro khi một bên đối tác của giao dịch mặc định thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và bên liên quan không nhận được thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ được trao đổi. Có nhiều cách để các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường quốc tế có thể tự bảo vệ mình trước rủi ro tín dụng.

- Rủi ro thanh khoản xảy ra khi việc bù trừ hoặc quyết toán, các khoản thanh toán không được thực hiện khi đến hạn, mặc dù một hoặc nhiều đối tác có đủ tiền để thực hiện thanh toán khi việc bù trừ hoặc quyết toán, các khoản thanh toán không được thực hiện khi đến hạn, mặc dù một hoặc nhiều đối tác đã có đủ nguồn tiền để thực hiện thanh toán có thể do bên đối tác tạm thời không có khả năng chuyển tài sản thành tiền mặt hoặc ngân hàng của bên đối tác thất bại có thể do bên đối tác tạm thời không có khả năng chuyển tài sản sang tiền mặt hoặc ngân hàng của bên đối tác không thành công

- Rủi ro hoạt động: Là kết quả của một số lỗi kỹ thuật trong Là kết quả của một số lỗi kỹ thuật trong: hệ thống máy tính; phương tiện viễn thông; ​​các thủ tục được thể chế hóa trong quá trình giao dịch hoặc trước khi quyết toán giao dịch

- Rủi ro pháp lý: Rủi ro pháp lý thể hiện rủi ro mất mát do áp dụng luật hoặc quy định không mong muốn hoặc do không thể thực thi hợp đồng là rủi ro mất mát do áp dụng bất ngờ của luật hoặc quy định hoặc do không thể thực thi hợp đồng

-  Rủi ro tỷ giá hối đoái thể hiện rủi ro giá trị khoản đầu tư thay đổi do thay đổi tỷ giá hối đoái thể hiện rủi ro giá trị khoản đầu tư thay đổi do sự thay đổi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nhập khẩu, cũng như hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. (đầu tư quốc tế) ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nhập khẩu, cũng như hoạt động đầu tư của nhà đầu tư (đầu tư quốc tế).

Trước khi giao kết hợp đồng thương mại quốc tế, các bên cần tìm hiểu các điều khoản của giao dịch, bao gồm cả việc thanh toán và giao nhận hàng hóa. Trong một trường hợp, người bán giao hàng và người mua trả tiền khi nhận hàng. Một lựa chọn khác là thanh toán tiền hàng trước, trước khi giao hàng. Dù lựa chọn phương thức thanh toán nào, thì cần phải xem xét kĩ các rủi ro có thể bị gặp và lường trước những rủi ro đó.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )