Quỹ của các quỹ là gì? Phân tích ưu điểm và nhược điểm?

Quỹ của các quỹ là danh mục đầu tư của nó chứa các danh mục đầu tư cơ bản khác nhau của các quỹ khác. Phân tích ưu điểm và nhược điểm?

Quỹ đầu tư (FOF) - còn được gọi là đầu tư nhiều người quản lý - là quỹ đầu tư tổng hợp đầu tư vào các loại quỹ khác. Vậy quy định về Quỹ của các quỹ là gì, phân tích ưu điểm và nhược điểm được quy định như thế nào?

1. Quỹ của các quỹ là gì?

- Khái niệm Quỹ của các quỹ (FOF):

Quỹ của các quỹ là danh mục đầu tư của nó chứa các danh mục đầu tư cơ bản khác nhau của các quỹ khác. Các khoản nắm giữ này thay thế mọi hoạt động đầu tư trực tiếp vào trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán khác.

Quỹ đầu tư thường đầu tư vào các quỹ tương hỗ hoặc quỹ đầu cơ khác. Họ thường được phân loại là "đã được kiểm soát", hoặc chỉ có thể đầu tư vào các quỹ do công ty chủ quản của FOF quản lý, hoặc "không được quản lý" hoặc có thể đầu tư vào các quỹ trên thị trường.

- Cách thức hoạt động của quỹ quỹ: Chiến lược của quỹ đầu tư (FOF) nhằm mục đích đạt được sự đa dạng hóa rộng rãi và phân bổ tài sản phù hợp với các khoản đầu tư vào nhiều loại quỹ khác nhau được gói gọn trong một danh mục đầu tư.

+ Đa dạng hóa là chiến lược kết hợp nhiều loại đầu tư trong một danh mục đầu tư. Việc nắm giữ danh mục đầu tư có thể được đa dạng hóa trên các loại tài sản và trong các loại tài sản, và cả về mặt địa lý - bằng cách đầu tư vào cả thị trường trong nước và nước ngoài. Đa dạng hóa hạn chế rủi ro danh mục đầu tư nhưng cũng có thể giảm thiểu hiệu suất, ít nhất là trong ngắn hạn.

- Có nhiều loại FOF khác nhau, với mỗi loại tác động đến một kế hoạch đầu tư khác nhau. FOF có thể được cấu trúc như một quỹ tương hỗ, một quỹ phòng hộ, một quỹ đầu tư tư nhân hoặc một quỹ ủy thác đầu tư. FOF có thể bị sai lệch, có nghĩa là nó chỉ đầu tư vào các danh mục đầu tư do một công ty đầu tư quản lý. Ngoài ra, FOF có thể không được kiểm soát, cho phép nó đầu tư vào các quỹ bên ngoài do các nhà quản lý khác từ các công ty khác kiểm soát.

- Quỹ quỹ (FOF) là một quỹ gộp đầu tư vào các quỹ khác. Quỹ của các quỹ thường đầu tư vào các quỹ đầu cơ khác hoặc quỹ tương hỗ. Chiến lược của quỹ quỹ (FOF) nhằm đạt được sự đa dạng hóa rộng rãi và rủi ro tối thiểu. Các quỹ của quỹ có xu hướng có tỷ lệ chi phí cao hơn các quỹ tương hỗ thông thường. Thông thường, FOF thu hút các nhà đầu tư nhỏ muốn tiếp xúc tốt hơn với ít rủi ro hơn so với đầu tư trực tiếp vào chứng khoán - hoặc thậm chí vào các quỹ riêng lẻ. Đầu tư vào FOF mang lại cho nhà đầu tư các dịch vụ và chuyên môn quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Đầu tư vào FOF cũng cho phép các nhà đầu tư có số vốn hạn chế tham gia vào các danh mục đầu tư đa dạng với các tài sản cơ bản khác nhau. Nhiều trong số này nằm ngoài khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư bán lẻ trung bình. Ví dụ: các quỹ đầu cơ thường yêu cầu đầu tư tối thiểu sáu con số hoặc yêu cầu nhà đầu tư có giá trị ròng tối thiểu — hoặc cả hai.

2. Phân tích ưu điểm và nhược điểm:

Hầu hết các FOF đều yêu cầu một thủ tục thẩm định chính thức đối với những người quản lý quỹ của họ — cả của chính họ và những người quản lý quỹ cơ bản. Lý lịch của các nhà quản lý áp dụng được kiểm tra, điều này đảm bảo lý lịch và chứng chỉ của người xử lý danh mục đầu tư trong ngành chứng khoán.

Ưu điểm: Tối ưu về đa dạng hóa; Chuyên môn quản lý chuyên nghiệp; Giảm thiểu rủi ro và biến động; Tiếp xúc với tài sản thường vượt ra ngoài các nhà đầu tư nhỏ.

Nhược điểm: Lớp phí bổ sung; Rủi ro về sự chồng chéo trong các khoản nắm giữ; Khó khăn trong việc tìm kiếm người quản lý có năng lực, kinh phí.

- Nguồn quỹ Nhược điểm:

Mặc dù FOF cung cấp sự đa dạng hóa và ít phải chịu sự biến động của thị trường, những khoản lợi nhuận này có thể được giảm bớt do phí đầu tư thường cao hơn so với các quỹ đầu tư truyền thống. Các khoản phí cao hơn đến từ việc gộp các khoản phí lên trên các khoản phí.

Giống như hầu hết các quỹ tương hỗ, FOF chịu một khoản chi phí hoạt động hàng năm - được gọi là tỷ lệ chi phí - cũng như phí quản lý và chi phí hoạt động. Tuy nhiên, các nhà đầu tư FOF về cơ bản đang phải trả gấp đôi — bởi vì các quỹ cơ bản trong FOF đều có chi phí và phí hàng năm của họ.

+ Chi phí hoạt động là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường của mình. Thường được viết tắt là OPEX, chi phí hoạt động bao gồm tiền thuê, thiết bị, chi phí hàng tồn kho, tiếp thị, trả lương, bảo hiểm, chi phí bước và quỹ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển. Sở Thuế vụ (IRS) cho phép doanh nghiệp khấu trừ chi phí hoạt động nếu doanh nghiệp hoạt động để có lãi. Ngược lại, chi phí ngoài hoạt động là chi phí phát sinh của một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Một trong những trách nhiệm điển hình mà ban giám đốc phải đối mặt là xác định cách giảm chi phí hoạt động mà không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Chi phí hoạt động là cần thiết và không thể tránh khỏi đối với hầu hết các doanh nghiệp. Một số công ty thành công trong việc giảm chi phí hoạt động để đạt được lợi thế cạnh tranh và tăng thu nhập. Tuy nhiên, giảm chi phí hoạt động cũng có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và chất lượng của hoạt động. Việc tìm kiếm số dư phù hợp có thể khó khăn nhưng có thể mang lại phần thưởng đáng kể.

- Trước đây, tiền của các bản cáo bạch của các quỹ không phải lúc nào cũng bao gồm phí của các quỹ cơ bản. Kể từ tháng 1 năm 2007, SEC bắt đầu yêu cầu các khoản phí này phải được tiết lộ trong một dòng gọi là Phí và Chi phí Quỹ Thu được (AFFE).

+ Phí và chi phí quỹ thu được (AFFE) cho phép các nhà đầu tư của quỹ quỹ (FOF) hiểu số tiền họ đang trả phí quản lý cho quỹ danh mục đầu tư mà FOF đầu tư vào. AFFE xuất hiện như một mục hàng bắt buộc trong biểu phí của quỹ và thừa nhận cấu trúc phí phức tạp hơn và nhiều lớp đi kèm với đầu tư nhiều người quản lý. AFFE điển hình có thể dao động lên đến 10% tùy thuộc vào các loại quỹ và phí liên quan của chúng mà FOF nắm giữ.

Một quỹ của quỹ có thể tính phí quản lý hàng năm từ 0,5% đến 1% để đầu tư vào các quỹ có phí quản lý hàng năm khác 1%. Vì vậy, tổng cộng nhà đầu tư FOF phải trả tới 2%. Có một điều thắc mắc nhỏ rằng, sau khi phân bổ số tiền đã đầu tư cho các khoản phí và các khoản thuế phải nộp khác, lợi nhuận của quỹ đầu tư vào quỹ nhìn chung có thể thấp hơn so với lợi nhuận mà quỹ do một người quản lý có thể cung cấp — ngay cả khi quỹ hoạt động rất tốt.

Việc chọn các nhà quản lý quỹ và quỹ tốt cũng có thể khó khăn - đặc biệt là nếu FOF đã bị loại bỏ. FOF có thể kết thúc việc sở hữu cùng một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác thông qua một số quỹ khác nhau, do đó làm giảm sự đa dạng hóa thực tế.

- Ví dụ trong thế giới thực cho Quỹ của Quỹ: Vì chúng rất đa dạng, các quỹ của quỹ có thể khó theo dõi như một nhóm và để so sánh. Tuy nhiên, một chỉ mục tồn tại. Chỉ số Quỹ Barclay của Quỹ, được tài trợ bởi Barclay-Hedge, một nhà cung cấp dữ liệu về các khoản đầu tư thay thế, là thước đo lợi tức trung bình của tất cả các FOF báo cáo vào cơ sở dữ liệu của công ty; nó bao gồm khoảng 500 đến 650 quỹ. Tính đến tháng 3 năm 2019, 583 quỹ có lợi nhuận trung bình là 3,95% tính đến thời điểm hiện tại.

+ Chỉ số Quỹ Barclay của Quỹ là thước đo lợi tức trung bình của tất cả các FoFs trong cơ sở dữ liệu Barclay. Chỉ số này chỉ đơn giản là trung bình số học của lợi nhuận ròng của tất cả các FoF đã báo cáo trong tháng đó.

Chỉ số quỹ Barclay Fund of Funds được tính toán lại và cập nhật theo thời gian thực trên trang này ngay sau khi lợi nhuận hàng tháng cho các quỹ cơ bản được ghi lại. Chỉ các quỹ cung cấp cho chúng tôi lợi nhuận ròng mới được đưa vào tính toán chỉ số. Bạn có thể tìm thấy số lượng quỹ hiện được bao gồm trong các tính toán cho những tháng gần đây nhất trong phần chú thích ở trên. Xin lưu ý rằng việc tính toán số lượng quỹ được đóng dấu thời gian và số lượng quỹ sẽ tiếp tục tăng cho đến khi tất cả các quỹ được phân loại trong lĩnh vực báo cáo lợi nhuận hàng tháng.

Như vậy, qua phân tích ở trên có thể thấy Quỹ của các quỹ là quỹ

    5 / 5 ( 1 bình chọn )