Phân tích chứng khoán là gì? Quy trình và các bước phân tích

Phân tích chứng khoán đề cập đến phương pháp phân tích giá trị của chứng khoán như cổ phiếu và các công cụ khác để đánh giá tổng giá trị kinh doanh sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định. Quy trình và các bước phân tích?

Để được định giá tài sản, các khoản nợ, chứng quyền và vốn chủ sở hữu của các công ty từ một nhà đầu tư bên ngoài tiềm năng bằng cách sử dụng thông tin công khai. Các nhà phân tích bảo mật cũng cố gắng tính toán ảnh hưởng của biến động thị trường đến giá trị của chứng khoán.

1. Phân tích chứng khoán là gì?

Phân tích chứng khoán đề cập đến phương pháp phân tích giá trị của chứng khoán như cổ phiếu và các công cụ khác để đánh giá tổng giá trị kinh doanh sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định. Có ba phương pháp để phân tích giá trị của chứng khoán - phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng. Đặc trưng - Để định giá các công cụ tài chính như vốn chủ sở hữu, nợ và chứng quyền của một công ty. - Để sử dụng thông tin có sẵn công khai. Việc sử dụng thông tin nội bộ là phi đạo đức và bất hợp pháp. - Các nhà phân tích bảo mật phải hành động chính trực, năng lực và siêng năng trong khi tiến hành nghiệp vụ đầu tư. - Để sử dụng các công cụ phân tích khác nhau, điều này bao gồm các phương pháp tiếp cận cơ bản, kỹ thuật và định lượng. - Các nhà phân tích bảo mật nên đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân của họ. Phân tích chứng khoán liên quan đến việc nghiên cứu và đánh giá các chứng khoán tài chính. Chứng khoán có thể đề cập đến cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, v.v. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích bảo mật để xác định cách đầu tư vào một thị trường cụ thể, đầu tư bao nhiêu và đầu tư khi nào. Có nhiều trường phái suy nghĩ về cách phân tích bảo mật đúng cách. Phân tích cơ bản là một phương pháp luận phổ biến được sử dụng để thực hiện phân tích bảo mật. Nó liên quan đến việc nghiên cứu bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính của công ty và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Phân tích cơ bản sử dụng thông tin trong quá khứ và hiện tại để đưa ra dự đoán thị trường. Các nhà giao dịch theo phân tích cơ bản tiếp cận lịch sử giá nghiên cứu của một chứng khoán đầu tư cụ thể và cố gắng dự báo giá trị trong tương lai.

2. Quy trình và các bước phân tích:

Các nhà đầu tư thường sử dụng phương pháp phân tích cơ bản khi đánh giá các yếu tố cơ bản về hoạt động của công ty. Họ theo dõi thu nhập hàng quý được báo cáo của một công ty cũng như việc nắm giữ tài sản của họ để đưa ra ý kiến ​​về giá trị cổ phiếu của họ. Các nhà đầu tư sử dụng cách tiếp cận này biết tên của ban quản lý điều hành tại công ty và hồ sơ theo dõi của họ, bao gồm cả những thành công và thất bại tại các công ty trước đó. Họ cũng có thể xác định khả năng của công ty để có được tín dụng, một thành phần quan trọng của sự thành công trong kinh doanh. Phân tích kỹ thuật là một cách tiếp cận phổ biến khác để phân tích bảo mật. Các nhà đầu tư tuân theo phương pháp phân tích kỹ thuật thường xem xét tâm lý của các nhà đầu tư khác khi đưa ra quyết định về thị trường chứng khoán. Phần lớn các nhà đầu tư đang nghĩ gì về một công ty cụ thể là rất quan trọng trong việc đánh giá giá cả trong tương lai, bất kể điều họ đang nghĩ là dựa trên sự thật hay tin đồn. Những người thực hành phân tích kỹ thuật cũng được biết là sử dụng các biểu đồ và chỉ báo số liên quan đến sự thay đổi giá cả. Họ xem xét bất kỳ xu hướng nào liên quan đến dòng tiền, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ giá trên thu nhập của một công ty. Các nhà phân tích kỹ thuật thường giao dịch theo các quy tắc chặt chẽ và xác định. Khi một số chỉ số tài chính liên quan đến một công ty nằm trong một phạm vi xác định trước, họ sẽ mua cổ phiếu. Phân tích này khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó đặt trọng tâm vào các chỉ số thị trường so với hoạt động của một công ty riêng lẻ. Các nhà đầu tư kết hợp cả hai cách tiếp cận để phân tích bảo mật thường được gọi là nhà phân tích định lượng. Tất cả các trường phái tư tưởng lớn về phân tích bảo mật đều có những nhà đầu tư đã duy trì thành công lâu dài. Về cốt lõi, phân tích bảo mật liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu về nhiều chỉ số, một số chỉ số quan trọng hơn nhiều so với những chỉ số khác. Các công ty môi giới và ngân hàng đầu tư tin tưởng vào các nhà phân tích bảo mật để mang lại thành công lâu dài cho khách hàng của họ. Mục tiêu cơ bản của mọi cá nhân là tăng Giá trị tài sản ròng bằng cách đầu tư thu nhập của mình vào các công cụ tài chính khác nhau, tức là tạo ra tiền bằng cách sử dụng tiền. Phân tích bảo mật giúp mọi người đạt được mục tiêu cuối cùng của họ, như được thảo luận dưới đây: - Trả hàng Mục tiêu chính của đầu tư là thu được lợi nhuận dưới hình thức tăng giá vốn cũng như sản lượng. - Lãi vốn Lãi vốn hoặc tăng giá là chênh lệch giữa giá bán và giá mua. - Năng suất Nó là lợi nhuận nhận được dưới hình thức lãi suất hoặc cổ tức. Lợi tức = Thu nhập vốn + Lợi nhuận  - Rủi ro Nó là xác suất mất vốn chính đã đầu tư. Phân tích an toàn tránh rủi ro và đảm bảo sự an toàn của vốn, cũng tạo cơ hội phát triển vượt trội so với thị trường. - An toàn vốn Vốn đầu tư có phân tích đúng đắn; tránh cơ hội mất cả lãi và vốn. Đầu tư vào các công cụ nợ ít rủi ro hơn như trái phiếu. - Lạm phát Lạm phát giết chết sức mua của một người. Lạm phát theo thời gian khiến bạn mua một tỷ lệ hàng hóa nhỏ hơn cho mỗi đô la bạn sở hữu. Các khoản đầu tư thích hợp cung cấp cho bạn hàng rào chống lại lạm phát. Ưu tiên cổ phiếu phổ thông hoặc hàng hóa trên trái phiếu. - Mối quan hệ rủi ro - lợi nhuận Lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư càng cao thì rủi ro càng cao. Nhưng rủi ro cao hơn không đảm bảo lợi nhuận cao hơn. - Đa dạng hóa “Chỉ đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ”, tức là không đầu tư toàn bộ vốn của bạn vào một tài sản hoặc loại tài sản duy nhất mà hãy phân bổ vốn của bạn vào nhiều công cụ tài chính khác nhau và tạo ra một nhóm tài sản được gọi là danh mục đầu tư. Mục đích là để giảm rủi ro biến động đối với một tài sản cụ thể. Lưu ý: Phân tích chứng khoán không đảm bảo lợi nhuận mọi lúc vì nghiên cứu được thực hiện với thông tin được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, trái với Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH), thị trường không phản ánh tất cả thông tin có sẵn, và do đó, các nhà phân tích bảo mật có thể đánh bại thị trường bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận cơ bản và kỹ thuật. Dưới đây là 3 loại phân tích bảo mật hàng đầu. Chứng khoán có thể được phân loại rộng rãi thành công cụ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu), công cụ nợ (trái phiếu), phái sinh (quyền chọn), hoặc một số kết hợp (trái phiếu chuyển đổi). Xét về bản chất của chứng khoán, thông thường, phân tích chứng khoán có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ba phương pháp sau: - Phân tích cơ bản Loại phân tích chứng khoán này là một thủ tục đánh giá chứng khoán với mục tiêu chính là tính toán giá trị nội tại của chứng khoán. Nó nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị nội tại của cổ phiếu như báo cáo lợi nhuận và tuyên bố vị thế của một công ty, hiệu suất quản lý và triển vọng tương lai, điều kiện công nghiệp hiện tại và nền kinh tế tổng thể.  Phân tích tài chính cho thấy mọi cổ phiếu đều có giá trị nội tại bằng giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai từ cổ phiếu đó được chiết khấu ở mức lãi suất liên quan đến rủi ro thích hợp. Các nhà phân tích sẽ xem xét tiềm năng thu nhập của một công ty, khả năng cạnh tranh, chất lượng quản lý, chính sách cổ tức và nhiều lĩnh vực khác để đi đến giá trị. Các khuyến nghị đầu tư sau đó sẽ được đưa ra bằng cách so sánh giá trị nội tại với giá trị thị trường hiện tại. - Phân tích kỹ thuật Loại phân tích chứng khoán này là một kỹ thuật dự báo giá chỉ xem xét giá lịch sử, khối lượng giao dịch và xu hướng ngành để dự đoán hiệu suất trong tương lai của chứng khoán. Nó nghiên cứu biểu đồ chứng khoán bằng cách áp dụng các chỉ báo khác nhau (như MACD, Bollinger Bands, v.v.), giả sử mọi đầu vào cơ bản đã được tính vào giá. Tiếp cận kỹ thuật giả định rằng giá của cổ phiếu phụ thuộc vào cung và cầu trên thị trường và có rất ít mối quan hệ với giá trị nội tại. Nó giả định tất cả dữ liệu tài chính và thông tin thị trường của một cổ phiếu được phản ánh trong giá thị trường hiện tại và thông qua biểu đồ, các mô hình chuyển động giá có thể được xác định để hiển thị các biến động giá trong tương lai. - Phân tích định lượng Loại phân tích chứng khoán này là một phương pháp luận hỗ trợ cho cả phân tích cơ bản và kỹ thuật, đánh giá hoạt động lịch sử của cổ phiếu thông qua tính toán các tỷ lệ tài chính cơ bản, ví dụ: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), Lợi tức đầu tư (ROI), hoặc các định giá phức tạp như chiết khấu dòng tiền (DCF). Phân tích định lượng nhằm mục đích hiểu và dự đoán thông qua việc sử dụng các phép đo toán học, mô hình hóa và tính toán. Bằng cách nghiên cứu các giá trị chính xác, dứt khoát không yêu cầu đánh giá giá trị, chẳng hạn như thu nhập của một công ty, nó cho phép dễ dàng so sánh và tính toán.
    5 / 5 ( 1 bình chọn )