Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình anh em ruột thịt

 Tình nghĩa anh em trong đình là tình cảm thiêng liêng cao quý, điều này không chỉ được quý trọng trong xã hội ngày này mà từ ngàn đời xưa đã nhận thức được, điều đó được thể hiện qua các câu ca dao tục ngữ, thành ngữ đã đúc kết.

1. Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình anh em ruột thịt hay nhất:

1. Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

2. Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

3. Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau.

4. Anh em hiếu thảo thuận hiền
Chớ vị đồng tiền mà mất lòng nhau.

5. Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

6. Anh em hiền thật là hiền
Bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau.

7. Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.

8. Có tình thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.​

9. Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.​

10. Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra​.

11. Anh em thật thậm là hiền
Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau​.

12. Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hào cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.​

13. Anh ngủ em thức, em chực anh nằm.

14. Anh em như chông như mác.

15. Anh em hạt máu sẻ đôi.

16. Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm, nói đơn sai
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha
Anh em một họ một nhà
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.

2. Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình cảm anh em ấn tượng nhất:

1. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

2. Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

3. Anh em như chông như mác.

4. Anh em hạt máu sẻ đôi.

5. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.

6. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em.

7. Chị ngã em nâng.

8. Máu chảy ruột mềm.

9. Anh ngủ em thức, em chực, anh đi nằm.

10. Anh em chém nhau đằng sống, không chém nhau đằng lưỡi.

11. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.

12. Anh em ghét nhau, ốm đau tìm đến.

13. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em.

14. Chẳng khôn thể chị lâu ngày, chị đái ra váy cũng tày em khôn.

15. Anh em bất nghĩa chi khèo (khoèo), anh dữ như mèo tôi lại như trâu.

3. Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình cảm anh chị em được biết đến nhiều nhất:

1. Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

2. Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

3. Anh em thật thậm là hiền
Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau​.

4. Anh em hiếu thảo thuận hiền
Chớ vì đồng tiền mà mất lòng nhau.

5. Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.

6. Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

7. Anh em hiền thật là hiền
Bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau.

8. Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.

9. Có tình thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.​

10. Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.​

11. Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra​.

12. Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm, nói đơn sai
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha
Anh em một họ một nhà
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.

13. Anh em một khí huyết dây (huyết phân)
Cũng như người có chân tay (tay chân) khác gì.
Ai ơi lấy đấy mà suy
Có câu đường lệ trong thi để truyền.

14. Chẳng thi, chẳng đỗ, chẳng sao
Anh em không được người nào bỏ nhau
Phải đòi cho được thày Cầu.
Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.

15. Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra.

16. Làm người phải biết cương thường
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu
Thờ cha kính mẹ trước sau
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên

17. Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng.

18. Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.​

19. Anh em chồng vợ sum vầy
Vui này đã bỏ những ngày chia ly.

20. Anh em như tre cùng khóm,
Chị em gái như trái cau non.

4. Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình cảm anh chị em thông dụng nhất:

1. Anh em bất nghĩa chi khoèo
Anh dữ như mèo, tôi lại như trâu.

2.Làm anh ăn trước, bước đầu
Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha.

3. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
Nghĩa anh em xương cốt ruột rà
Muốn cho trên thuận dưới hòa
Chẳng thà chịu nhục hơn là rẽ nhau.

4. Chị em một ruột cắt ra
Chị không em có cũng là như không.

5. Anh em như thể chân tay
Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà.

6. Yêu nhau từ thuở trong nôi
Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru.

7. Anh em như chông như mác.

8. Anh em hạt máu sẻ đôi.

9. Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

10. Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau.

11. Anh em hiếu thảo thuận hiền

Chớ vị đồng tiền mà mất lòng nhau.

12. Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

13. Anh em nào phải người xa,

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.

Yêu nhau như thể tay chân,

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

14. Anh em hiền thật là hiền

Bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau.

15. Anh em trên kính dưới nhường

Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.

16. Có tình thì đãi người dưng

Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.​

17. Anh em ăn ở thuận hoà

Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.​

18. Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hào cho vui

Lọ là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.​

19. Anh ngủ em thức, em chực anh nằm.

20. Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

21. Anh em chín họ mười đời

Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra​.

22. Anh em thật thậm là hiền

Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau​.

23. Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

24. Chẳng thi, chẳng đỗ, chẳng sao

Anh em không được người nào bỏ nhau

Phải đòi cho được thày Cầu.

Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.

25. Làm người phải biết cương thường

Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu

Thờ cha kính mẹ trước sau

Anh em hòa thuận mới hầu làm nên

26. Ai ơi giữ chí cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Xin đừng làm, nói đơn sai

Tin mình đừng sợ những lời dèm pha

Anh em một họ một nhà

Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.

26. Anh em bất nghĩa chi khoèo

Anh dữ như mèo, tôi lại như trâu.

27. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu

Nghĩa anh em xương cốt ruột rà

Muốn cho trên thuận dưới hòa

Chẳng thà chịu nhục hơn là rẽ nhau.

28. Chị ngã em nâng.

29. Cắt dây bầu dây bí, ai cắt dây chị dây em.​

30. Anh em trai ở với nhau mãn đại

Chị em gái ở với nhau một thời

Dù ai nói ngược nói xuôi

Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng​.

31. Máu chảy, ruột mềm.

32. Anh em như tre cùng khóm,

Chị em gái như trái cau non.

33. Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy​.

34. Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hào cho vui

Lọ là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.​

35. Anh em trai ở với nhau mãn đại

Chị em gái ở với nhau một thời

Dù ai nói ngược nói xuôi

Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng​.

36. Ai về đợi với em cùng

Thân em nay bắc mai đông một mình

Chi bằng ruộng tốt rừng xanh

Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà!​

37. Có tình thì đãi người dưng

Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.​

38. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

39. Anh em cốt nhục một nhà

Kẻ sau người trước thuận hòa cho vui

Quý hồ ăn ở tới lui vừa lòng.

40. Làm người phải biết cương thường

Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu

Thờ cha kính mẹ trước sau

Anh em hòa thuận mới hầu làm nên

Vợ chồng đạo nghĩa cho bền

Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng.

41. Anh em ghét nhau, ốm đau tìm đến

42. Anh em chém nhau đằng sống, không chém nhau đằng lưỡi

43. Đi việc làng giữ lấy họ

Đi việc họ giữ lấy anh em

44. Làm anh ăn trước, bước đầu

Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha.

45. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu

Nghĩa anh em xương cốt ruột rà

Muốn cho trên thuận dưới hòa

Chẳng thà chịu nhục hơn là rẽ nhau.

46. Ơn Phật, nhờ trời

Cha mẹ sinh hạ được mười anh em

Anh Cả nhàn thật là nhàn

Cởi trần đóng khố, đốt than trong rừng

Anh Hai vặn chão đánh thừng

Anh Ba làm mướn kiếm lưng cơm người

Anh Tư bắt ếch, mình ơi

Anh Tư bắt rắn, bắt dơi ngoài đồng

Anh Sáu đánh giậm dưới sông

Anh Bảy kéo lưới ở đồng làng ta

Anh Tám vác gạo trên ga

Anh Chín gánh mướn chợ xa chợ gần

Còn anh là út thanh tân

Có nghe anh kể, lại gần mà nghe.

47. Anh em chín họ mười đời

Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra

Chị em cùng khúc ruột rà

Kẻ giàu người khó, họ xa tám đời.

48. Nhà em có vại cà đầy

Có ao rau muống, có đầy chĩnh tương

Dầu không mĩ vị cao lương

Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em

Một nhà vui vẻ êm đềm

Đói no tuỳ cảnh, không thèm lụy ai.

49. Ai về đợi với em cùng

Thân em nay Bắc mai Đông một mình

Chi bằng ruộng tốt đồng xanh

Vui cha vui mẹ vui anh em nhà.

50. Con cô con cậu thì xa,

Con chú con bác thật là anh em.

5. Những câu tục ngữ anh em xã hội:

1. Anh em cột chèo như mèo với chó.

2. Có chè có rượu không thiếu anh em.

3. Bà con xa không bằng láng giềng gần.

4. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

5. Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em.

6. Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người
Những người lêu lổng chơi bời
Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.

7. Khi nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

8. Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hào cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.​

9. Có tình thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.

10. Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )