Môi trường kinh doanh là gì? Các yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh là tổng hợp hoặc tập hợp tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài như nhân viên, nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, cung và cầu, quản lý, khách hàng. Các yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh?

Sự kết hợp của tất cả các khía cạnh bên trong và bên ngoài của một doanh nghiệp tương đương với môi trường kinh doanh. Khám phá nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài và cách chúng đóng góp vào các doanh nghiệp mẫu. Những yếu tố này được gọi trong trong thuật ngữ môi trường kinh doanh.

1. Môi trường kinh doanh là gì?

Định nghĩa Môi trường kinh doanh là tổng hợp hoặc tập hợp tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài như nhân viên, nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, cung và cầu, quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu, hoạt động của chính phủ, đổi mới công nghệ, xu hướng xã hội, xu hướng thị trường, kinh tế những thay đổi, vv Những yếu tố này ảnh hưởng đến chức năng của công ty và cách thức hoạt động của một công ty một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Tổng các yếu tố này ảnh hưởng đến môi trường và tình hình của công ty hoặc tổ chức kinh doanh.

Môi trường kinh doanh là khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Các lực lượng cấu thành nên môi trường kinh doanh là các nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, truyền thông, chính phủ, khách hàng, điều kiện kinh tế, các nhà đầu tư và nhiều tổ chức khác hoạt động bên ngoài. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với phần giới thiệu về môi trường kinh doanh và tìm hiểu tầm quan trọng của nó.

- Các hình thức tổ chức kinh doanh

Các hình thức tổ chức kinh doanh phụ thuộc vào các tiêu chí như bản chất của doanh nghiệp, quy mô hoạt động và nhiều thứ khác nữa. Sau đây, chúng ta hãy xem xét các hình thức tổ chức kinh doanh và một số điểm quan trọng về quyền sở hữu doanh nghiệp.

- Quy mô kinh doanh

Chúng tôi luôn nghe những điều về doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn, MNCs một cách thường xuyên. Những thuật ngữ này không có gì khác ngoài một cách để xác định quy mô kinh doanh. Ở đây, trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu về các quy mô nhỏ, quy mô vừa, ... Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung vào các yếu tố được sử dụng để phân biệt quy mô của ngành này với ngành khác.

- Xu hướng kinh doanh mới nổi

Giống như trong bất kỳ ngành nào khác, các ngành kinh doanh chứng kiến ​​những thay đổi khác nhau về cách thức hoạt động theo thời gian. Những thay đổi này được gọi là xu hướng kinh doanh. Vì vậy, bây giờ hãy sẵn sàng khám phá tất cả các xu hướng kinh doanh mới nhất và tác dụng của chúng một cách chi tiết hơn!

- Chức năng kinh doanh

Thuật ngữ 'Chức năng Kinh doanh' bao hàm nhiều thứ hơn người ta có thể nghĩ. Từ các nguồn lực đến việc quản lý các nguồn lực, tất cả đều nằm trong sự nghiên cứu của các chức năng kinh doanh.

Một doanh nghiệp có thể được thành lập, nhưng để duy trì thành công một doanh nghiệp, doanh nghiệp cần các nguồn lực như tài chính, mà nó phải phụ thuộc vào các tổ chức tài chính. Sự chấp nhận các chuẩn mực xã hội, mà nó phải phụ thuộc vào xã hội. Các điều kiện thị trường thích hợp, mà nó phải phụ thuộc vào thị trường. Việc bán sản phẩm / dịch vụ phụ thuộc vào khách hàng. Lao động, mà nó phải phụ thuộc vào xã hội. Sau đó là tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu thô, mà nó phải phụ thuộc vào tự nhiên. Ngoài ra, sự hỗ trợ pháp lý của chính phủ, mà nó phải phụ thuộc vào chính phủ. Có nhiều yếu tố và khía cạnh ảnh hưởng đến Môi trường kinh doanh. Những yếu tố này là nhiều thành phần khác nhau của một khái niệm duy nhất được gọi là Môi trường kinh doanh.

Những yếu tố mà hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào này không hề dừng lại, chúng rất năng động và luôn thay đổi. Ví dụ, xu hướng, xu hướng máy quay thần tài đã tạo ra cú hích lớn nhất mà ngành công nghiệp khuôn silicone từng nhận được. Nhu cầu thay đổi của khách hàng và những cải tiến mới trên thị trường là một phần của môi trường kinh doanh. Thách thức đối với các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ này không phải là gia nhập thị trường mà là tồn tại trên thị trường. Để tồn tại trên thị trường có nghĩa là phải thích ứng với những thay đổi càng nhanh càng tốt. Để thích ứng với những thay đổi có nghĩa là phải nhận thức được môi trường kinh doanh.

2. Các yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh:

Định nghĩa về Môi trường Kinh doanh, “Tổng số tất cả các cá nhân, tổ chức và các lực lượng khác nằm ngoài sự kiểm soát của một doanh nghiệp kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào họ vì chúng ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể và tính bền vững của doanh nghiệp.” Các lực lượng cấu thành nên môi trường kinh doanh là nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, nhóm người tiêu dùng, phương tiện truyền thông, chính phủ, khách hàng, điều kiện kinh tế, điều kiện thị trường, nhà đầu tư, công nghệ, xu hướng và nhiều thể chế khác hoạt động bên ngoài doanh nghiệp cấu thành môi trường kinh doanh của doanh nghiệp đó. Những lực lượng này ảnh hưởng đến doanh nghiệp mặc dù chúng nằm ngoài ranh giới kinh doanh. Các yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh bao gồm:

Yếu tố chính trị là các hoạt động của chính phủ và các điều kiện chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ bao gồm luật, quy định, thuế quan và các rào cản thương mại khác, chiến tranh và bất ổn xã hội.

Yếu tố kinh tế vĩ mô là yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế chứ không chỉ riêng hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ bao gồm những thứ như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá hối đoái, niềm tin của người tiêu dùng, thu nhập tùy ý của người tiêu dùng, tỷ lệ tiết kiệm của người tiêu dùng, suy thoái và suy thoái.

Các yếu tố kinh tế vi mô là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn, chẳng hạn như quy mô thị trường, nhu cầu, nguồn cung, mối quan hệ với các nhà cung cấp và chuỗi phân phối của bạn, chẳng hạn như các cửa hàng bán lẻ bán sản phẩm của bạn, số lượng và sức mạnh của đối thủ cạnh tranh của bạn.

Các yếu tố xã hội về cơ bản là các yếu tố xã hội học liên quan đến xã hội nói chung và các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn. Các yếu tố xã hội bao gồm các phong trào xã hội, chẳng hạn như các phong trào môi trường, cũng như những thay đổi trong thời trang và sở thích của người tiêu dùng. Ví dụ, thời trang quần áo thay đổi theo mùa và xu hướng hiện nay là xây dựng xanh và thực phẩm hữu cơ.

Yếu tố công nghệ là những đổi mới công nghệ có thể mang lại lợi ích hoặc tổn hại cho doanh nghiệp của bạn. Một số đổi mới công nghệ có thể tăng năng suất và biên lợi nhuận của bạn, chẳng hạn như phần mềm máy tính và sản xuất tự động. Mặt khác, một số đổi mới công nghệ tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với một doanh nghiệp, chẳng hạn như truyền trực tuyến qua Internet thách thức doanh nghiệp cho thuê DVD.

Trên cơ sở thảo luận ở trên, có thể nói rằng Môi trường Kinh doanh là khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhận thức được những thay đổi đang diễn ra không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi này mà còn tận dụng chúng như những cơ hội. Môi trường kinh doanh đưa ra các mối đe dọa cũng như cơ hội cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Một nhà quản lý kinh doanh giỏi không chỉ xác định và đánh giá môi trường mà còn phản ứng với các lực lượng bên ngoài này. Có thể hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường kinh doanh nếu chúng ta xem xét các thực tế sau:

- Cho phép Xác định Cơ hội Kinh doanh

Tất cả các thay đổi không phải là tiêu cực. Nếu hiểu và đánh giá chúng, chúng có thể là lý do cho sự thành công của một doanh nghiệp. Nó là rất cần thiết để xác định một sự thay đổi và sử dụng nó như một công cụ để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp hoặc đông dân.

- Giúp khai thác các nguồn hữu ích

Việc quét cẩn thận Môi trường kinh doanh giúp khai thác các tài nguyên hữu ích cần thiết cho doanh nghiệp. Nó giúp công ty theo dõi các nguồn lực này và chuyển đổi chúng thành hàng hóa và dịch vụ.

-  Đối phó với những thay đổi

Doanh nghiệp phải nhận thức được những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh, cho dù đó là những thay đổi về yêu cầu của khách hàng, xu hướng mới nổi, chính sách mới của chính phủ, thay đổi công nghệ. Nếu doanh nghiệp nhận thức được những thay đổi thường xuyên này thì doanh nghiệp có thể mang lại phản ứng để đối phó với những thay đổi đó.

- Hỗ trợ lập kế hoạch

Đây là một khía cạnh khác của tầm quan trọng của môi trường kinh doanh. Lập kế hoạch hoàn toàn có nghĩa là những gì sẽ được thực hiện trong tương lai. Khi Môi trường Kinh doanh đưa ra một vấn đề hoặc một cơ hội, doanh nghiệp sẽ quyết định xem mình sẽ phải đưa ra kế hoạch nào để giải quyết tương lai và giải quyết vấn đề hoặc tận dụng cơ hội. Sau khi phân tích những thay đổi được trình bày, doanh nghiệp có thể kết hợp các kế hoạch để chống lại những thay đổi cho một tương lai an toàn.

- Giúp cải thiện hiệu suất

Các doanh nghiệp đang quét kỹ môi trường của họ không chỉ đối phó với những thay đổi được trình bày mà còn phát triển cùng với chúng. Thích ứng với các tác động bên ngoài giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tồn tại trên thị trường.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )