Lợi suất hiện hành của trái phiếu là gì? Bản chất và công thức?

Lợi suất hiện hành của trái phiếu là gì? Bản chất lợi suất hiện hành của trái phiếu? Công thức tính lợi suất hiện hành?

Lợi suất hiện tại, lợi suất lãi suất, lợi tức thu nhập, lợi suất cố định, lợi suất thị trường, đánh dấu cho lợi suất thị trường hoặc lợi suất đang chạy là một thuật ngữ tài chính được sử dụng để chỉ trái phiếu và các chứng khoán có lãi suất cố định khác, chẳng hạn như gà hậu bị. Đây là tỷ lệ giữa tiền trả lãi hàng năm và giá sạch hiện tại của trái phiếu. Do đó, lợi tức hiện tại chỉ đề cập đến lợi suất của trái phiếu tại thời điểm hiện tại. Nó không phản ánh tổng lợi nhuận trong suốt vòng đời của trái phiếu.

Đặc biệt, nó không tính đến rủi ro tái đầu tư (sự không chắc chắn về tốc độ dòng tiền trong tương lai có thể được tái đầu tư) hoặc thực tế là trái phiếu thường đáo hạn theo mệnh giá, có thể là một thành phần quan trọng trong lợi tức của trái phiếu. Vậy lợi suất hiện hành của trái phiếu được định nghĩa là gì? Bản chất và công thức của lợi suất hiện hành của trái phiếu ra sao?

1. Lợi suất hiện hành của trái phiếu là gì?

Lợi tức hiện tại là thu nhập hàng năm của khoản đầu tư (tiền lãi hoặc cổ tức) chia cho giá hiện tại của chứng khoán. Biện pháp này kiểm tra giá hiện tại của một trái phiếu, thay vì xem xét mệnh giá của nó. Lợi tức hiện tại đại diện cho lợi nhuận mà nhà đầu tư mong đợi kiếm được, nếu chủ sở hữu mua trái phiếu và giữ nó trong một năm. Tuy nhiên, lợi tức hiện tại không phải là lợi tức thực tế mà nhà đầu tư nhận được nếu anh ta giữ một trái phiếu cho đến khi đáo hạn.

Lợi tức hiện tại là tỷ suất lợi nhuận trên một khoản đầu tư trái phiếu. Đây là lợi tức đầu tư mà người mua trái phiếu có thể mong đợi trải nghiệm bằng cách mua chứng khoán ngay bây giờ và giữ nó trong năm tới. nó tập trung vào giá thị trường hiện tại của trái phiếu, hơn là mệnh giá của nó.

Lợi tức hiện tại được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm và được tính bằng khoản thanh toán phiếu giảm giá hàng năm do công ty phát hành trái phiếu thực hiện, chia cho giá hiện tại của trái phiếu. Ví dụ, tập đoàn ABC đã phát hành một trái phiếu mệnh giá 1.000 đô la và khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá hàng năm là 80 đô la. Điều này dẫn đến lãi suất phiếu giảm giá hàng năm là 8%. Giá thị trường hiện tại của trái phiếu là 985 đô la, do đó, lợi tức hiện tại được tính như sau:

80 đô la Thanh toán phiếu giảm giá hàng năm ÷ 985 đô la Giá thị trường hiện tại = 8,12% Lãi suất phiếu thưởng hàng năm

Trong những trường hợp hiếm hoi khi trái phiếu được giao dịch theo mệnh giá của nó, lợi tức hiện tại giống như lãi suất phiếu giảm giá. Khi trái phiếu được giao dịch thấp hơn mệnh giá của nó, lợi tức hiện tại cao hơn lãi suất phiếu giảm giá. Khi trái phiếu được giao dịch cao hơn mệnh giá của nó, lợi tức hiện tại thấp hơn lãi suất coupon.

Một sai sót trong tính toán này là tổng lợi nhuận của nhà đầu tư cũng sẽ phụ thuộc vào mức giá mà nhà đầu tư có thể bán trái phiếu một năm trong tương lai. Giá thị trường có thể sẽ thay đổi, vì vậy nhà đầu tư có thể bị lãi hoặc lỗ khi bán, điều này ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trên khoản đầu tư.

Lợi suất hiện hành của trái phiếu có tên trong tiếng Anh là: "Current Yield".

2. Bản chất và công thức tính lợi suất hiện hành:

Lợi tức hiện tại của trái phiếu được tính bằng cách chia khoản thanh toán phiếu mua hàng năm cho giá trị thị trường hiện tại của trái phiếu. Bởi vì công thức này dựa trên giá mua chứ không phải mệnh giá của trái phiếu, nó phản ánh chính xác hơn khả năng sinh lời của một trái phiếu, so với các trái phiếu khác trên thị trường. Việc tính toán lợi suất hiện tại giúp các nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn về các trái phiếu tạo ra lợi tức đầu tư lớn nhất mỗi năm. Điều này đặc biệt hữu ích cho các khoản đầu tư ngắn hạn.

Ví dụ: nếu nhà đầu tư mua trái phiếu lãi suất coupon 6% (với mệnh giá 1.000 đô la) với chiết khấu 900 đô la, thì nhà đầu tư kiếm được thu nhập lãi hàng năm là (1.000 đô la X 6%), hoặc 60 đô la. Lợi tức hiện tại là ($ 60) / ($ 900), hay 6,67%. $ 60 tiền lãi hàng năm là cố định, bất kể giá trả cho trái phiếu là bao nhiêu.

Mặt khác, nếu một nhà đầu tư mua trái phiếu với mức phí bảo hiểm là $ 1,100, thì lợi tức hiện tại là ($ 60) / ($ 1,100), hay 5,45%. Nhà đầu tư đã trả nhiều hơn cho trái phiếu cao cấp trả cùng một số tiền lãi bằng đô la, do đó, lợi tức hiện tại thấp hơn.

2.1. Bản chất của lợi suất hiện hành:

Lợi tức hiện tại thường được áp dụng cho các khoản đầu tư trái phiếu, là chứng khoán được phát hành cho một nhà đầu tư với mệnh giá (mệnh giá) là 1.000 đô la. Trái phiếu mang số tiền lãi coupon được ghi trên mặt của chứng chỉ trái phiếu và trái phiếu được mua bán giữa các nhà đầu tư. Vì giá thị trường của trái phiếu thay đổi, nhà đầu tư có thể mua trái phiếu với giá chiết khấu (nhỏ hơn mệnh giá) hoặc phí bảo hiểm (nhiều hơn mệnh giá), và giá mua trái phiếu ảnh hưởng đến lợi tức hiện tại.

Trong đầu tư vào thu nhập cố định, lợi tức hiện tại của trái phiếu là thu nhập hàng năm của khoản đầu tư, bao gồm cả thanh toán lãi suất và cổ tức, sau đó được chia cho giá hiện tại của chứng khoán.

Bởi vì giá thị trường của trái phiếu có thể thay đổi, các nhà đầu tư có thể mua trái phiếu với mức chiết khấu hoặc phí bảo hiểm, trong đó giá mua trái phiếu ảnh hưởng đến lợi suất hiện tại.

Với cổ phiếu, lợi tức hiện tại cũng có thể được tính bằng cách lấy cổ tức nhận được cho một cổ phiếu và chia số tiền đó cho giá thị trường hiện tại của cổ phiếu.

Lợi tức đến ngày đáo hạn (YTM) là tổng lợi tức thu được trên một trái phiếu, giả sử rằng chủ sở hữu trái phiếu nắm giữ trái phiếu đó cho đến ngày đáo hạn. Ví dụ, giả sử rằng trái phiếu lãi suất coupon 6% được mua với chiết khấu $ 900, sẽ đáo hạn trong 10 năm. Để tính YTM, nhà đầu tư đưa ra giả định về tỷ lệ chiết khấu, để các khoản thanh toán gốc và lãi trong tương lai được chiết khấu về giá trị hiện tại.

Trong ví dụ này, nhà đầu tư nhận được 60 đô la tiền lãi hàng năm trong 10 năm. Khi đáo hạn, chủ sở hữu nhận được mệnh giá 1.000 đô la, và nhà đầu tư ghi nhận khoản lãi vốn 100 đô la. Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi và lãi vốn được cộng vào để tính YTM của trái phiếu. Nếu trái phiếu được mua với mức phí bảo hiểm, thì phép tính YTM bao gồm khoản lỗ vốn khi trái phiếu đáo hạn theo mệnh giá. (Để đọc liên quan, hãy xem "Lợi tức hiện tại so với Lợi tức đến hạn")

2.2. Công thức của lợi suất hiện hành:

CY = C/P

Trong đó:

CY (Current Yield): lợi suất hiện hành

C: Là số tiền lãi coupon hàng năm

P: Giá thị trường của trái phiếu

Ý nghĩa của chỉ tiêu lợi suất hiện hành nói lên một đồng vốn đầu tư bỏ ra cho trái phiếu thì hàng năm thu được bao nhiêu đồng tiền lãi.

Nếu nhà đầu tư mua trái phiếu lãi suất coupon 6% với chiết khấu 900 đô la, thì nhà đầu tư sẽ kiếm được thu nhập lãi hàng năm là (1.000 đô la X 6%), hoặc 60 đô la. Lợi tức hiện tại là ($ 60) / ($ 900), hay 6,67%. $ 60 tiền lãi hàng năm là cố định, bất kể giá trả cho trái phiếu là bao nhiêu. Mặt khác, nếu nhà đầu tư mua trái phiếu với mức phí bảo hiểm là $ 1,100, thì lợi tức hiện tại là ($ 60) / ($ 1,100), hay 5,45%. Nhà đầu tư đã trả nhiều hơn cho trái phiếu cao cấp trả cùng số tiền lãi bằng đô la, do đó lợi tức hiện tại thấp hơn.

Lợi tức hiện tại cũng có thể được tính cho cổ phiếu bằng cách lấy cổ tức nhận được cho một cổ phiếu và chia số tiền này cho giá thị trường hiện tại của cổ phiếu.

Như vậy, có thể thấy rằng lợi tức trái phiếu như một chức năng của giá cả. dó đó, khi giá thị trường của trái phiếu cao hơn mệnh giá, được gọi là trái phiếu cao cấp, lợi tức hiện tại và YTM của trái phiếu thấp hơn lãi suất trái phiếu. Ngược lại, khi một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá, được gọi là trái phiếu chiết khấu, lợi tức hiện tại và YTM của nó cao hơn lãi suất coupon. Chỉ trong những trường hợp trái phiếu được bán với mệnh giá chính xác của nó thì cả ba tỷ giá đều giống hệt nhau.

Trong nội dung bài viết này chúng tôi không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế hay đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư hoặc là khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc. Các nhà đầu tư nên cân nhắc việc mời một chuyên gia tài chính có đủ năng lực để xác định chiến lược đầu tư phù hợp.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )