Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính, cách tính, ý nghĩa?

Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính, cách tính lợi nhuận trước thuế? Ý nghĩa của lợi nhuận trước thuế?

Từ những công ty khởi nghiệp cạnh tranh cho đến những công ty khởi nghiệp toàn cầu, mọi doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ khả năng sinh lời của họ. Nếu không, dòng tiền của bạn có thể cạn kiệt và doanh nghiệp của bạn có thể gặp vấn đề. Có một loạt các số liệu được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời, nhưng thu nhập trước lãi vay và thuế có lẽ là phổ biến nhất. Lợi nhuận trước thuế được sử dụng để phân tích hiệu suất của các hoạt động cốt lõi của một công ty mà không có chi phí cấu trúc vốn và chi phí thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận.

1. Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế là phép đo lợi nhuận của một công ty liên quan trực tiếp đến doanh số bán hàng của công ty đó, là khoản thu nhập của công ty trước khi chi tiền thuế thu nhập và khoản vay thanh toán được trừ đi. EBIT trả lời câu hỏi liệu một công ty có kiếm được lợi nhuận từ việc bán hàng hóa của mình hay không. Các chỉ số khả năng sinh lời khác xem xét lợi nhuận ròng , hoặc lợi nhuận sau khi chi phí đã được thanh toán. EBIT đo lường lợi nhuận trước khi các yếu tố lãi vay và thuế đã được trừ đi. Điều này chứng tỏ một công ty có lãi hay không bất chấp số tiền nó phải trả bằng thuế hoặc bao nhiêu khoản nợ mà công ty phải trả.

Lợi nhuận trước thuế trong tiếng anh là "Earnings Before Interest And Taxes- EBIT".

2. Công thức tính, cách tính lợi nhuận trước thuế:

EBIT = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí hoạt động

Hoặc là:

EBIT = Thu nhập ròng + Thuế + Lãi vay

Cách tính EBIT bằng tổng doanh thu

Tính toán EBIT tổng doanh thu hữu ích cho các đánh giá sơ bộ hoặc giữa năm về khả năng sinh lời:

- Xác định tổng doanh thu

Bước đầu tiên là thiết lập tổng doanh thu mà bạn có thể tìm thấy trên báo cáo thu nhập . Đây là tài liệu liệt kê doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như quý hoặc năm tài chính. Con số này có thể được liệt kê là tổng doanh thu hoặc doanh thu bán hàng tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và cấu trúc của báo cáo thu nhập.

- Tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là tổng chi phí nguyên vật liệu, nhân công và sản xuất đi vào hàng hóa của công ty. Để xác định giá vốn hàng bán, hãy cộng giá vốn của hàng tồn kho đầu kỳ với bất kỳ hàng tồn kho bổ sung nào được mua theo thời gian. Sau đó, trừ đi bất kỳ khoảng không quảng cáo đã bán nào.

- Lập chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là bất kỳ chi phí kinh doanh nào liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. Chi phí hoạt động không bao gồm chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất. Con số này cũng có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập. Thông thường, chi phí hoạt động sẽ được chia thành các khoản mục, chẳng hạn như tiền thuê nhà và tiền lương.

- Tính EBIT

Để tìm EBIT, hãy lấy tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động.

Ví dụ: Công ty Tractors and More muốn xem thu nhập của họ là bao nhiêu vào giữa năm tài chính. Đầu tiên, họ tìm tổng doanh thu hiện tại của mình, là 35.000 đô la. Sau đó, họ tính giá vốn hàng bán. Vào đầu năm tài chính, họ mua 75 máy kéo. Một tháng trước, họ đã mua thêm 20 chiếc nữa. Họ đã bán được tổng cộng 70 máy kéo. Máy kéo của họ có giá 500 đô la mỗi chiếc, vì vậy hàng tồn kho còn lại của họ trị giá 12.500 đô la. Sử dụng báo cáo thu nhập của họ, Tractors and More nhận thấy rằng tổng chi phí hoạt động cho tiền lương, nhà kho và điện nước của họ là 5.000 đô la. Để tìm EBIT, họ trừ đi 12.500 đô la và 5.000 đô la từ 35.000 đô la. EBIT của họ là $ 17,500.

EBIT = (tổng doanh thu) - (giá vốn hàng bán) - (chi phí hoạt động)

EBIT = ($ 35,000) - ($ 12,500) - ($ 5,000)

EBIT = $ 17,500

Cách tính EBIT bằng thu nhập ròng

Tính toán EBIT thu nhập ròng rất hữu ích cho các phép đo lợi nhuận cuối năm:

- Xác định thu nhập ròng. Bạn có thể tìm thấy thu nhập ròng ở dòng dưới cùng của báo cáo thu nhập của mình.

- Tính lãi và thuế. Tiền lãi và thuế mỗi loại sẽ được liệt kê riêng trên báo cáo thu nhập trong danh mục chi phí.

- Tìm EBIT. Cộng thu nhập ròng, lãi vay và thuế để tính EBIT.

Ví dụ: Đây là ngày bắt đầu của một năm tài chính mới. Danny's DanceWear muốn tìm EBIT của họ bằng cách sử dụng báo cáo thu nhập của năm ngoái. Thu nhập ròng của Danny's DanceWear là 56.780 đô la. Họ đã trả 2.000 đô la tiền lãi và 4.000 đô la tiền thuế. Để tìm EBIT, họ thêm $ 56.780 đến $ 2.000 và $ 4.000. EBIT của Danny's DanceWear là $ 62,780.

EBIT = Thu nhập ròng + Thuế + Tiền lãi

EBIT = $ 56,780 + $ 4,000 + $ 2,000

EBIT = $ 62,780

Có nhiều cách khác nhau để tính EBIT, đây không phải là thước đo GAAP và do đó thường không được gắn nhãn cụ thể là EBIT trong báo cáo tài chính (nó có thể được báo cáo là lợi nhuận hoạt động trong báo cáo thu nhập của công ty). Luôn bắt đầu bằng tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu và trừ đi chi phí hoạt động, bao gồm cả giá vốn hàng bán. Bạn có thể lấy một lần hoặc các khoản bất thường, chẳng hạn như doanh thu từ việc bán tài sản hoặc chi phí kiện tụng, vì những khoản này không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu một công ty có thu nhập ngoài hoạt động, chẳng hạn như thu nhập từ các khoản đầu tư, thì thu nhập này có thể được (nhưng không nhất thiết phải có). Trong trường hợp này, EBIT khác với thu nhập hoạt động, như tên gọi của nó, không bao gồm thu nhập ngoài hoạt động.

Thông thường, các công ty bao gồm thu nhập lãi trong EBIT, nhưng một số có thể loại trừ thu nhập này tùy thuộc vào nguồn của nó. Nếu công ty mở rộng tín dụng cho khách hàng như một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mình, thì thu nhập từ tiền lãi này là một bộ phận cấu thành thu nhập hoạt động và công ty sẽ luôn bao gồm nó. Mặt khác, nếu thu nhập lãi có được từ các khoản đầu tư vào trái phiếu, hoặc tính phí cho những khách hàng thanh toán hóa đơn trễ hạn, thì thu nhập đó có thể bị loại trừ. Cũng như các điều chỉnh khác đã đề cập, việc điều chỉnh này là do nhà đầu tư quyết định và nên được áp dụng nhất quán cho tất cả các công ty được so sánh.

Một cách khác để tính EBIT là lấy số liệu thu nhập ròng (lợi nhuận) từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và cộng chi phí thuế thu nhập và chi phí lãi vay vào thu nhập ròng.

3. Ý nghĩa của lợi nhuận trước thuế:

EBIT cung cấp cho bạn thước đo khả năng sinh lời của công ty bạn từ các hoạt động. Vì không tính đến các chi phí liên quan đến thuế và lãi vay, EBIT bỏ qua các biến số như cấu trúc vốn và gánh nặng thuế. Có một số lĩnh vực chính mà EBIT đặc biệt hữu ích:

Thuế - Nó đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư đang so sánh các công ty khác nhau với các nghĩa vụ thuế khác nhau. Ví dụ: một công ty gần đây đã được giảm thuế có thể có lợi hơn một công ty không có lợi nhuận, nhưng điều này có thể không đúng. Đo lường thu nhập trước lãi suất và thuế có thể giúp làm rõ tình hình.

Nợ - Hơn nữa, EBIT có thể rất hữu ích khi phân tích các doanh nghiệp trong các ngành thâm dụng vốn. Các loại công ty này có thể có nhiều tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán (thường được tài trợ bằng nợ), có nghĩa là chúng có chi phí lãi vay cao. Tuy nhiên, vì những tài sản cố định này rất quan trọng đối với sự tăng trưởng dài hạn, nên việc đo lường khả năng sinh lời để loại bỏ nợ và các chi phí liên quan sẽ giúp ích cho việc đo lường khả năng sinh lời.

Mặc dù có ý nghĩa quan trọng, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn có những hạn chế:

Khấu hao được bao gồm trong tính toán EBIT và có thể dẫn đến kết quả khác nhau khi so sánh các công ty trong các ngành khác nhau. Nếu một nhà đầu tư đang so sánh một công ty có nhiều tài sản cố định với một công ty có ít tài sản cố định, thì chi phí khấu hao sẽ ảnh hưởng đến công ty có tài sản cố định vì chi phí này làm giảm thu nhập ròng hoặc lợi nhuận.

Ngoài ra, các công ty có số nợ lớn sẽ có mức chi phí lãi vay cao. EBIT loại bỏ chi phí lãi vay và do đó làm tăng tiềm năng thu nhập của một công ty, đặc biệt nếu công ty có nợ lớn. Không bao gồm nợ trong phân tích có thể là một vấn đề nếu công ty tăng nợ do thiếu dòng tiền hoặc hoạt động bán hàng kém. Cũng cần phải xem xét rằng trong môi trường tỷ giá tăng, chi phí lãi vay sẽ tăng lên đối với các công ty có nợ trên bảng cân đối kế toán của họ và phải được xem xét khi phân tích tài chính của một công ty.

Cuối cùng, tính EBIT có thể khó khăn, đặc biệt là đối với những người có thể không quen với nó. Bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong việc xác định giá trị này có thể muốn xem xét liên hệ với một trong những công ty kế toán trực tuyến tốt nhất .

    5 / 5 ( 1 bình chọn )