Liên doanh hợp tác quốc tế là gì? So sánh hai loại hình liên doanh hợp tác quốc tế

Liên doanh hợp tác quốc tế xảy ra khi hai doanh nghiệp có trụ sở tại hai hoặc nhiều quốc gia hình thành quan hệ đối tác. So sánh hai loại hình liên doanh hợp tác quốc tế?

Với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, nhằm tận dụng tối đa các mối quan hệ để phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng liên doanh hợp tác quốc tế. Bản chất của liên doanh là sự kết nối của 2 hay nhiều chủ thể dựa trên nhiều hình thức khác nhau, điều quan trọng là các bên đều đạt được thứ mà mình mong muốn.

1. Liên doanh hợp tác quốc tế là gì?

Liên doanh hợp tác quốc tế xảy ra khi hai doanh nghiệp có trụ sở tại hai hoặc nhiều quốc gia hình thành quan hệ đối tác. Một công ty muốn khám phá thương mại quốc tế mà không chịu toàn bộ trách nhiệm của các giao dịch kinh doanh xuyên biên giới thì có quyền lựa chọn thành lập liên doanh với đối tác nước ngoài. Các nhà đầu tư quốc tế tham gia vào một liên doanh giảm thiểu rủi ro đi kèm với việc mua lại hoàn toàn một doanh nghiệp. Trong phát triển kinh doanh quốc tế, việc thực hiện trách nhiệm giải trình ở nước ngoài và đối tác sẽ hạn chế rủi ro liên quan đến giao dịch kinh doanh như vậy.

Liên doanh là một trong những phương thức quan trọng của quan hệ hợp tác hoặc liên minh chiến lược nhằm thâm nhập thị trường toàn cầu có hiệu quả, giảm thiểu được những rủi ro kinh tế và chính trị, đồng thời khắc phục được những rào cản về pháp luật và văn hóa khác biệt của các nước ngoài. Về bản chất, liên doanh có sự khác biệt với hình thức chủ sở hữu công ty của các công ty xuyên quốc gia hay công ty đa quốc gia. Dưới đây là 4 yếu tố gắn liền với bản chất liên doanh: - Được thành lập như một thực thể kinh tế độc lập. - Chia sẻ sự quản lý giữa các bên đối tác. - Được thành lập bởi các thực thể kinh tế độc lập chứ không phải giữa các cá nhân. - Tỷ lệ tham gia quản lý phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn của các bên. Liên doanh hợp tác quốc tế mang lại các lợi ích sau: - Khai thác được tối đa các khả năng của đối tác địa phương. - Thị trưởng được bảo hộ bởi hàng rào thuế quan và hạn nghạch. - Thị trường không cho phép chủ sở hữu công ty 100%. - Sử dụng được hệ thống phân phối của đối tác địa phương. - Khắc phục được hạn chế về vốn và nhân sự trong kinh doanh quốc tế. Liên doanh hợp tác quốc tế được coi là phương tiện thiết thực để chuyển giao kiến ​​thức, chẳng hạn như chuyển giao công nghệ, từ chuyên môn đa quốc gia cho các công ty địa phương, và việc chuyển giao kiến ​​thức như vậy có thể góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của các công ty địa phương. Liên doanh hợp tác quốc tế được phát triển khi hai công ty làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu cụ thể. Ví dụ: Công ty A và Công ty B trước tiên bắt đầu bằng việc xác định và chọn một đối tác IJV.  Quá trình này bao gồm một số bước như nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, đánh giá các lựa chọn, đàm phán, định giá doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh và thẩm định. Các bước này được thực hiện bởi mỗi công ty. Ngoài ra còn có các thủ tục pháp lý liên quan như thỏa thuận IJV, các thỏa thuận phụ trợ và phê duyệt theo quy định. Khi quá trình này hoàn tất, Công ty IJV được thành lập và trong thủ tục cuối cùng này, các bước được thực hiện là hình thành và quản lý. Cơ cấu liên doanh hợp tác quốc tế có thể đặt ra thách thức khi các bên đến từ hai nền tảng văn hóa hoặc khu vực tài phán khác nhau. Khi cả hai bên đã đi đến thống nhất về các vấn đề cơ bản như bản chất thương mại, phạm vi và mục tiêu chung của liên doanh, các bên phải quyết định xem , về mặt địa lý, liên doanh sẽ diễn ra và cấu trúc pháp lý cho liên doanh sẽ như thế nào.  Hầu hết thời gian, cơ cấu được thống nhất sẽ là giữa các loại hình công ty, công ty hợp danh, hoặc một số hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Mục tiêu cuối cùng của quan hệ đối tác liên doanh thành công là có nhiều khách hàng hơn và một cơ quan vững mạnh hơn. Để đảm bảo các mối quan hệ đối tác của một liên doanh mang lại lợi nhuận nhiều nhất có thể, việc xem xét chúng từ quan điểm của khách hàng là rất hữu ích. Các đặc điểm mà quan hệ đối tác liên doanh cần hướng tới để có được cho một chiến dịch tiếp thị hiệu quả là vừa chuyển đổi chuyên môn và thế mạnh của cả hai bên để tối đa hóa giá trị cho khách hàng và các bên liên quan, vừa giảm thiểu những điểm yếu và thể hiện một mặt trận thống nhất.

2. So sánh hai loại hình liên doanh hợp tác quốc tế:

Theo như nhận định chung của các nhà phân tích thì liên doanh hợp tác quốc tế tồn tại dưới 2 loại hình: (1) liên doanh góp vốn cổ phần và (2) các liên doanh dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.

Giữa hai hình thức liên doanh thực tế thì không có điểm giống nhau, nếu như không kể đến các đặc điểm chung của liên doanh hợp tác quốc tế. Việc phân chia thành các loại hình liên doanh khác nhau cũng phù hợp nhằm đáp ứng mục tiêu, nhu cầu liên doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo được tính hiệu quả trong liên doanh.

Tiêu chí Liên doanh góp vốn cổ phần Liên doanh dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.
Định nghĩa Là loại hình liên doanh trong đó hai hoặc nhiều bên thành lập một công ty hợp pháp riêng để làm phương tiện thực hiện dự án. Công ty mới này thường sẽ được đặt tại cùng quốc gia với một trong hai công ty đối tác, với mục đích cùng nhau thiết lập một hoạt động với các mục tiêu riêng: tiếp thị và phân phối, nghiên cứu, sản xuất, v.v. Là loại hình liên doanh của nhiều công ty để thực hiện hoạt động vượt quá khả năng của từng thành viên trên cơ sở hợp đồng. Phạm vi hoạt động hẹp hơn so với loại hình liên doanh góp vốn cổ phần.
Phân bổ lợi nhuận Lợi nhuận phải được phân bổ theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên. Nói cách khác, nếu một bên bỏ 40% vốn đầu tư vào, họ sẽ thu về 40% tổng lợi nhuận. Lợi nhuận được phân bổ dựa trên thỏa thuận và phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của dự án.
Cơ cấu tổ chức Có cơ cấu tổ chức độc lập- một liên doanh kinh doanh riêng biệt, cơ cấu kinh doanh của EJV là một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) riêng biệt. Điều này bảo vệ mỗi đối tác và doanh nghiệp khỏi trách nhiệm pháp lý. Mỗi đối tác tham gia lãi và lỗ theo tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần mà họ có trong liên doanh. Không có cơ cấu tổ chức, bản quản lý đơn giản, thường là một bộ phận được thành lập do sự kết hợp giữa thành viên của các bên liên doanh.
Quyền sở hữu vốn cổ phần Vì cơ cấu kinh doanh liên doanh là một công ty TNHH nên các chủ sở hữu nắm giữ vị thế vốn chủ sở hữu của mình dưới dạng "đơn vị", tương tự như cổ phiếu. Các căn hộ được phân phối cho các chủ sở hữu dựa trên tỷ lệ sở hữu được nêu trong hợp đồng liên doanh. Mục đích của việc sử dụng vốn chủ sở hữu là nó là phương pháp tiêu chuẩn để phân phối quyền sở hữu của một công ty. Vốn chủ sở hữu đảm bảo các thành viên hợp danh chia đều lãi và lỗ theo thỏa thuận của họ. Nội dung này không đặt ra đói với hình thức liên doanh này.
Mục tiêu Liên doanh cổ phần cung cấp cho các công ty nhỏ hơn cơ hội kết hợp các lực lượng để tạo ra một công ty lớn hơn mà không thực sự sáp nhập với nhau. Điều này cho phép họ đảm nhận những dự án lớn hơn những gì họ có thể làm riêng lẻ. Ngoài ra, nó làm giảm rủi ro cho mỗi công ty vì LLC trong EJV mới phải chịu tất cả rủi ro. EJV cũng cung cấp khả năng tiếp cận nhiều vốn hơn vì các ngân hàng và nhà đầu tư sẽ xem xét sức mạnh tài chính tổng hợp của bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ của các công ty. Giải quyết những khó khăn tại một thời điểm hoặc trong cùng một mối quan tâm về dự án, tận dụng sự ảnh hưởng và năng lực của các đối tác để cùng nhau phát triển.
Lợi ích  Có lợi trong việc giảm bớt các rào cản gia nhập - chi phí cao và sự chuyên môn hóa cần thiết để bắt đầu kinh doanh trong một số ngành hoặc dự án nhất định. Mỗi công ty có thể cung cấp lĩnh vực chuyên môn của mình và mang lại một phần vốn và thiết bị cần thiết để hoàn thành dự án. Kết hợp các lực lượng cũng tạo ra lợi thế theo quy mô, làm giảm chi phí sản xuất trên một đơn vị. Chi phí sản xuất thấp hơn nâng cao tỷ suất lợi nhuận và biên lợi nhuận thu được của mỗi công ty mà không công ty nào có thể kiếm được một mình.  - Dễ thành lập - Cơ cấu ban quản lí đơn giản; có thể điều chỉnh dễ dàng - Tận dụng những thế mạnh riêng của mỗi đối tác - Có thể phản ứng lại nhanh chóng với những thay đổi của công nghệ và điều kiện thị trường - Dễ định giới hạn

    5 / 5 ( 1 bình chọn )