Lệnh mở thị trường là gì? Cách thức hoạt động

Lệnh mở thị trường là gì? Lệnh mở thị trường có tên trong tiếng Anh là gì? Cách thức hoạt động của lệnh mở thị trường?

Lệnh mở thị trường là lệnh được thực hiện tại giá mở cửa của ngày. Đúng như tên gọi của nó, lệnh MOO chỉ được thực hiện khi thị trường mở cửa. Các nhà đầu tư thường có hai phút trước khi thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9:30 sáng để gửi một lệnh thị trường mở. Lệnh mở thị trường được sử dụng trong phiên đấu giá mở đầu của một sở giao dịch chứng khoán. Dưới đây là tổng quan về các lệnh mở trên thị trường, tại sao bạn có thể muốn sử dụng một lệnh, rủi ro của lệnh mở thị trường và cách đặt lệnh.

1. Lệnh mở thị trường là gì?

Lệnh mở thị trường (MOO) là lệnh được thực hiện tại giá mở cửa của ngày. Lệnh Thị trường Mở (MOO) chỉ có thể được thực hiện khi thị trường mở cửa hoặc rất nhanh sau đó, nhưng phải cung cấp giá in đầu tiên trong ngày.

Lệnh mở thị trường có thể tương phản với lệnh thị trường khi đóng (MOC).

Lệnh mở thị trường (MOO) là các lệnh thị trường không giới hạn được thực hiện vào thời điểm đầu tiên của ngày giao dịch trong một bảo mật.

Các nhà giao dịch nói chung sẽ đặt một lệnh MOO với dự đoán về sự thay đổi giá trong suốt cả ngày.

Các lệnh này ảnh hưởng đến vị trí thị trường có thể mở cửa vì nó có thể tạo ra sự mất cân bằng mua hoặc bán trước khi ngày giao dịch diễn ra đầy đủ.

Lệnh thị trường khi mở (MOO) được sử dụng để thực hiện giao dịch khi thị trường mở cửa hoặc rất nhanh sau đó với giá mở cửa của ngày. Đối với lệnh MOO, giá cổ phiếu giao dịch phải bằng giá mở cửa được ghi nhận vào sáng hôm đó. Lệnh thị trường khi mở không được thực hiện với giới hạn; thay vào đó, chúng là lệnh “không giới hạn” hoặc thị trường, có nghĩa là chúng sẽ cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt khi chứng khoán mở ra để giao dịch.

Tất cả các lệnh thị trường khi mở đều được đánh giá trước buổi sáng giao dịch vì chúng có thể kích thích thị trường trước khi mở bằng cách tạo ra sự mất cân bằng mua / bán. Nó tạo ra các vấn đề thanh khoản cho một chứng khoán cụ thể vì không có khả năng khớp số lượng lệnh mua với số lượng lệnh bán. Trong một số trường hợp, các nhà tạo lập thị trường có thể tạm thời đưa vào kho dự trữ để tăng tính thanh khoản cho đến khi giao dịch trở lại mức đồng đều. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc tạm dừng giao dịch cho đến khi các lệnh mua / bán có thể được cân bằng.

Các lệnh mở trên thị trường phải được đặt trong khoảng thời gian từ 7:00 sáng đến 9:28 sáng EST từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Miễn là sự mất cân bằng được giải thích ở trên không xuất hiện, các đơn đặt hàng là xác định. Khoảng thời gian hai phút (9:28 sáng đến 9:30 sáng) được sử dụng để các nhà tạo lập thị trường hoặc chuyên gia xác định xem có sự mất cân bằng ở trên hay không, dựa trên các đơn đặt hàng trong hàng đợi và bản chất của chúng. Giá và các giao dịch tiếp theo sẽ điều chỉnh dựa trên các yếu tố như vậy cho đến khi giá mở cửa được tìm thấy lúc 9:30 sáng.

Giá mở cửa có thể thay đổi đáng kể dựa trên số lượng đơn đặt hàng MOO có mặt vào mỗi buổi sáng. Nếu có một lượng đáng kể các lệnh mua MOO, thì giá mở cửa có thể cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Lệnh thị trường khi mở được thực hiện trên thị trường mở với bất kỳ mức giá cụ thể nào từ các nhà tạo lập thị trường.

Lệnh MOO có thể tận dụng sự biến động dự kiến ​​của giá cổ phiếu vào ngày hôm đó. Ngoài ra, chúng là các lệnh xác định hoặc được đảm bảo, giả sử có đủ tính thanh khoản cho cổ phiếu dựa trên số dư lệnh mua và lệnh bán nhận được vào sáng hôm đó.

Có thêm rủi ro cho nhà giao dịch từ các lệnh MOO do thiếu giới hạn và giá mở cửa không đảm bảo.

2. Lệnh mở thị trường có tên trong tiếng Anh là gì?

Lệnh mở thị trường có tên trong tiếng Anh là: Market-On-Open Order”, viết tắt là MOO.

3. Cách thức hoạt động của lệnh mở thị trường

Các đơn đặt hàng MOO trên Nasdaq có thể được nhập, hủy hoặc sửa đổi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 28 sáng theo Giờ miền Đông, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đơn đặt hàng MOO trên NYSE có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào cho đến 9:28 sáng theo Giờ Miền Đông. Việc thực hiện các lệnh MOO được đảm bảo, cung cấp đủ thanh khoản, nhưng không có gì đảm bảo giá sẽ là bao nhiêu.

Để thực hiện lệnh thị trường mở, nhà giao dịch nhập lệnh mua trong khi thị trường đóng cửa và ít nhất hai phút trước khi thị trường mở cửa. Trong hai phút đó, những người bán tạo lập thị trường sẽ đánh giá có bao nhiêu lệnh đang chờ thực hiện khi mở cửa và bản chất của những lệnh đó có thể là gì (lớn hay nhỏ, mua hoặc bán, Giới hạn, Dừng hoặc Thị trường). Họ sẽ điều chỉnh giá thầu và ưu đãi của mình dựa trên thông tin này và giao dịch đầu tiên của phiên sẽ thiết lập giá mở cửa.

Giá mở cửa lẽ ra phải xem xét tất cả các lệnh MOO. Ví dụ, nếu có một số lượng lớn lệnh MOO, giá chào bán mở cửa sẽ cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Khi nào sử dụng đơn đặt hàng MOO

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng lệnh MOO khi họ tin rằng các điều kiện thị trường đảm bảo việc mua hoặc bán cổ phiếu lúc mở cửa. Ví dụ: trong mùa thu nhập — khoảng thời gian các công ty báo cáo kết quả hàng quý — hầu hết các công ty báo cáo kết quả sau khi thị trường đóng cửa. Biến động giá đáng kể thường diễn ra vào ngày giao dịch tiếp theo. Lệnh MOO không chỉ định giá giới hạn, không giống như lệnh Giới hạn khi mở (LOO) chỉ định một giá và là lệnh chị em với lệnh Thị trường khi đóng (MOC).

Các công ty vượt quá kỳ vọng thường thấy cổ phiếu của họ tăng giá, trong khi các công ty bỏ lỡ ước tính sẽ thấy cổ phiếu của họ giảm giá. Các lệnh MOO cũng có thể được các nhà môi giới sử dụng để đóng các vị trí lỗi. Các lỗi thường không được phát hiện cho đến khi các giao dịch được chuyển vào tài khoản vào cuối ngày giao dịch. Lệnh MOO đảm bảo lỗi sẽ được xử lý sớm nhất có thể vào ngày hôm sau để giảm thiểu rủi ro.

Để đối phó với rủi ro giá mở cửa của ngày cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa của ngày hôm trước, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh giới hạn khi mở (LOO). Lệnh LOO tương tự như lệnh MOO vì nó chỉ được sử dụng khi thị trường mở và không hoạt động trong toàn bộ ngày giao dịch.

Tuy nhiên, như tên đã nêu, lệnh giới hạn khi mở đi kèm với các điều kiện giới hạn do nhà đầu tư lựa chọn. Điều kiện đảm bảo không được mua bán nếu giá mở bán không đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư.

Lệnh đóng cửa theo thị trường là một loại lệnh chị em đối với MOO. Nó không tuân theo bất kỳ giới hạn nào, tương tự như thị trường mở; tuy nhiên, các lệnh MOC được thực hiện gần hoặc gần nhất có thể với thời gian và giá đóng cửa của thị trường. Nó cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu với giá càng gần cuối ngày càng tốt. Lệnh thị trường đóng cửa bao gồm rủi ro biến động giá vào cuối ngày và lệnh MOC không thể được sử dụng trong tất cả các thị trường tài chính.

Sử dụng và Ưu điểm của Lệnh Thị trường Mở

Lệnh thị trường khi mở cửa được sử dụng khi người mua hoặc người bán kỳ vọng giá cổ phiếu dao động theo hướng có lợi khi thị trường mở cửa. Nhiều tình huống, bao gồm phát hành tin tức, báo cáo thu nhập hàng quý và các sự kiện toàn cầu, có thể xảy ra trong thời gian thị trường đóng cửa và khiến các nhà đầu tư tiềm năng tin rằng giá cổ phiếu sẽ biến động vào ngày hôm sau.

Nhược điểm của Lệnh Thị trường Mở

Khi đặt một lệnh thị trường mở, người mua hoặc người bán không biết giá mà chứng khoán sẽ mở tại thị trường mở vì nó sẽ dao động dựa trên cung và cầu của các giao dịch vào sáng hôm đó.

Ví dụ: một nhà môi giới muốn mua một cổ phiếu với giá 50 đô la bằng cách sử dụng lệnh MOO có thể phải trả nhiều hơn họ mong đợi. Ngoài ra, một nhà môi giới muốn bán với giá 50 đô la bằng cách sử dụng lệnh MOO có thể bán với giá thấp hơn nhiều. Đây đều là những hậu quả tiêu cực của lệnh thị trường mở vì chúng thiếu bất kỳ giới hạn nào.

Ví dụ về Lệnh Thị trường Mở

Giả sử một nhà đầu tư nắm giữ 1.000 cổ phiếu của Intel, công ty vừa báo cáo rằng doanh số và thu nhập của họ trong quý tới sẽ thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Cổ phiếu giao dịch thấp hơn trong thị trường sau giờ làm việc và nhà đầu tư cho rằng nó sẽ tiếp tục giảm mạnh trong suốt ngày hôm sau. Do đó, họ sẽ nhập một lệnh MOO vì họ tin rằng cổ phiếu sẽ mở cửa vào ngày mai với giá thấp hơn nhưng đóng cửa thậm chí còn thấp hơn.

Rủi ro là nhà đầu tư nhận được giá mở bán của Intel, bất kể giá đó giảm 5%, 10% hay 20%. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư cho rằng Intel có thể phục hồi phần nào trong suốt ngày giao dịch tiếp theo và muốn giữ vị trí của họ hơn là lấy giá thị trường mở cửa, họ có thể nhập một lệnh LOO, trong đó xác định mức giá mà họ sẵn sàng bán cổ phiếu Intel của mình. . Điều này đảm bảo cổ phiếu không bị bán dưới giá giới hạn của nhà đầu tư. Ví dụ: nếu nhà đầu tư đặt lệnh LOO với giới hạn 50 đô la, cổ phiếu sẽ được bán lúc mở cửa với giá thị trường, với điều kiện cổ phiếu đang giao dịch ở mức 50 đô la trở lên.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )