Lãi suất trong tương lai là gì? Hợp đồng tương lai lãi suất?

Lãi suất trong tương lai là gì? Nội dung của lãi suất trong tương lai? Hợp đồng tương lai lãi suất được sử dụng để làm gì? Ví dụ về hợp đồng tương lai lãi suất?

Trên thực tế thì đối với bất kỳ một hoạt đọng nào đó thì không thể nào tránh khoit được các rủi ro nên rất cần đến những phần lai suất trong tương lai để đảm bảo cho sự rủi ro này. Do đó sẽ hình thành một thỏa thuận cho vị thế mua để nhận lãi suất thu được trên một số tiền danh nghĩa và vị thế bán sẽ trả số tiền này thông qua phần lãi suất trong tương lai. Vậy lãi suất trong tương lai là gì? Nội dung lãi suất trong tương lai ra sao?

1. Lãi suất trong tương lai là gì?

Lãi suất trong tương lai là một hợp đồng tương lai với một công cụ cơ bản trả lãi. Hợp đồng là một thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc giao bất kỳ tài sản chịu lãi suất nào trong tương lai.

Lãi suất trong tương lai là hợp đồng tương lai dựa trên các công cụ tài chính có lãi suất. Hợp đồng tương lai này có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc nó có thể liên quan đến việc phân phối chứng khoán cơ bản. Giống như các hợp đồng tương lai khác, đây là một thỏa thuận cho vị thế mua để nhận lãi suất thu được trên một số tiền danh nghĩa và vị thế bán sẽ trả số tiền này.

Vì giá trị dựa trên một tài sản cơ bản nên tương lai lãi suất được coi là một phái sinh tài chính. Tài sản cơ bản có thể là bất kỳ công cụ chịu lãi suất nào, chẳng hạn như tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc hoặc Eurodollars. Những hợp đồng tương lai này có thể được sử dụng cho các mục đích đầu cơ hoặc bảo hiểm rủi ro.

Hợp đồng tương lai lãi suất cho phép người mua và người bán chốt giá của tài sản chịu lãi cho một ngày trong tương lai.

Tương lai lãi suất là một phái sinh tài chính cho phép tiếp xúc với những thay đổi của lãi suất.

Lãi suất tương lai giá biến động nghịch với lãi suất.

Các nhà đầu tư có thể suy đoán về hướng của lãi suất với các hợp đồng tương lai lãi suất, hoặc sử dụng các hợp đồng này để phòng ngừa trước những thay đổi của tỷ giá.

Hầu hết các hợp đồng tương lai lãi suất giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ sử dụng chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ làm tài sản cơ bản.

Lãi suất trong tương lai có tên trong tiếng Anh là: "Interest rate future".

2. Nội dung của lãi suất trong tương lai:

Tương lai lãi suất có thể dựa trên các công cụ cơ bản như tín phiếu Kho bạc trong trường hợp hợp đồng tương lai tín phiếu kho bạc được giao dịch trên CME hoặc trái phiếu kho bạc trong trường hợp hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc được giao dịch trên CBOT, là một bộ phận của CME.

Các sản phẩm khác như CD, ghi chú Kho bạc và chứng khoán Ginnie Mae cũng có sẵn để giao dịch như tài sản cơ bản của tương lai lãi suất. Các hợp đồng tương lai lãi suất phổ biến nhất là Kho bạc kỳ hạn 30 năm, 10 năm, 5 năm và 2 năm, cũng như đồng eurodollar.

Hợp đồng tương lai lãi suất như đã đề cập trước đây có thể có bất kỳ bảo đảm chịu lãi suất nào làm tài sản cơ bản. Các hợp đồng tương lai này là một thỏa thuận pháp lý để cung cấp chứng khoán chịu lãi suất khi hết hạn hoặc thanh toán hợp đồng bằng tiền mặt. Thông thường, hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt. Hợp đồng tương lai lãi suất được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung và có một vài thành phần cụ thể.

Tài sản cơ bản - bảo đảm chịu lãi suất mà giá trị của tương lai lãi suất phụ thuộc vào

Ngày hết hạn - ngày mà hợp đồng sẽ được thanh toán, thông qua giao hàng thực hoặc nếu nó được thanh toán bằng tiền mặt, đây sẽ là lần thanh toán tiền mặt cuối cùng

Kích thước - tổng số tiền danh nghĩa của hợp đồng

Yêu cầu ký quỹ - Đối với hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt, đây là số tiền ban đầu cần thiết để tham gia hợp đồng tương lai, cũng như số tiền ký quỹ duy trì mà số tiền ký quỹ ban đầu sẽ cần ở trên

Có một số loại hợp đồng tương lai lãi suất khác nhau, tùy thuộc vào công cụ cơ bản. Những hợp đồng tương lai này cũng có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn có công cụ cơ sở có thời gian đáo hạn dưới một năm, trong khi hợp đồng tương lai lãi suất dài hạn có công cụ cơ sở có thời gian đáo hạn trên một năm.

Hợp đồng cũng sẽ nêu rõ liệu nó được thanh toán bằng tiền mặt hay tài sản cơ bản được giao thực tế khi hết hạn. Đối với các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt, chúng được thanh toán trên cơ sở giá thị trường và sự khác biệt về giá trị được thanh toán hàng ngày, thay vì tổng hợp vào ngày hết hạn.

Các hợp đồng tương lai được giao về mặt vật lý sẽ không yêu cầu phải giao một trái phiếu cụ thể. Thay vào đó, các yêu cầu cụ thể của bảo mật chịu lãi suất sẽ được đưa ra. Điều này mang lại cho vị thế bán khống sự linh hoạt trong việc phân phối chứng khoán (đáp ứng các yêu cầu) với giá rẻ nhất cho họ.

3. Hợp đồng tương lai lãi suất được sử dụng để làm gì?

Hợp đồng tương lai lãi suất thường được sử dụng cho mục đích bảo hiểm rủi ro. Đối với hợp đồng tương lai được giao thực tế, điều này có thể cho phép nhà đầu tư khóa vào chứng khoán chịu lãi suất. Vào ngày hết hạn, họ sẽ được chuyển giao chứng khoán chịu lãi suất.

Các hợp đồng tương lai lãi suất cũng có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư nắm giữ một vị thế dài trong một trái phiếu. Các nhà đầu tư này phải đối mặt với rủi ro lãi suất tăng. Khi lãi suất tăng, giá trị của trái phiếu sẽ giảm xuống. Vì các hợp đồng tương lai trái phiếu sử dụng trái phiếu làm tài sản cơ bản nên chúng cũng sẽ giảm giá trị khi lãi suất tăng. Các nhà đầu tư lo lắng về lãi suất tăng có thể bán hợp đồng tương lai lãi suất để chống lại sự mất giá trị của trái phiếu mà họ đang nắm giữ.

Hợp đồng tương lai lãi suất cũng có thể được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường về lãi suất. Nếu các nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ giảm thì các hợp đồng tương lai sẽ tính đến điều này và tăng giá. Nếu có suy đoán rằng lãi suất sẽ tăng thì bạn sẽ thấy giá của các hợp đồng tương lai này giảm.

Các nhà đầu cơ cũng có thể sử dụng hợp đồng tương lai lãi suất để tạo ra lợi nhuận nếu họ tin rằng lãi suất sẽ tăng hoặc giảm nhiều hơn những gì được phản ánh bởi hợp đồng tương lai.

4. Ví dụ về hợp đồng tương lai lãi suất:

Hợp đồng tương lai lãi suất dựa trên kho bạc và hợp đồng tương lai lãi suất dựa trên đồng euro giao dịch khác nhau. Mệnh giá của hầu hết các Kho bạc là 100.000 đô la. Do đó, quy mô hợp đồng cho tương lai lãi suất dựa trên Kho bạc thường là 100.000 đô la. Mỗi hợp đồng giao dịch bằng các ô điều khiển là 1.000 đô la, nhưng các ô điều khiển này được chia thành ba mươi giây (32 giây) hoặc số gia tăng là 31,25 đô la (1.000 đô la / 32). Nếu báo giá trên một hợp đồng được liệt kê là 101'25 (hoặc thường được liệt kê là 101-25), điều này có nghĩa là tổng giá của hợp đồng là mệnh giá, cộng với một tay cầm, cộng với 25/32 giây của một tay cầm khác, hoặc:

10125 giá = $100,000+$1,000+($1,000×3225)= $101,781.25

Các hợp đồng dựa trên Eurodollar có quy mô hợp đồng là 1 triệu đô la, quy mô xử lý là 2.500 đô la và giao dịch theo giá trị gia tăng là 25 đô la. Các hợp đồng này, không giống như các hợp đồng dựa trên Kho bạc, cũng có thể giao dịch ở các giá trị nửa tích và một phần tư. Điều này có nghĩa là biến động giá tối thiểu của hợp đồng 1 triệu đô la chỉ là 6,25 đô la, tương đương 25 đô la x 25%.

Giá của một tương lai lãi suất biến động nghịch với sự thay đổi của lãi suất. Nếu lãi suất giảm, giá của tương lai lãi suất tăng lên và ngược lại. Ví dụ, một nhà giao dịch suy đoán rằng lãi suất có thể giảm trong tháng tới và giá trái phiếu sẽ tăng. Nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc 30 năm với giá 102'28. Một tháng sau, dự đoán của nhà giao dịch đã trở thành sự thật. Lãi suất thấp hơn, và tương lai lãi suất hiện có giá 104'05. Người giao dịch bán, và lợi nhuận là: Giá mua = 10228= 102,875 đô la

Giá ưu đãi = 10405=$104,156.25

Lợi nhuận = 1.281,25 đô la hoặc 1,25%

Lưu ý:

Hợp đồng tương lai lãi suất được sử dụng cho mục đích đầu cơ, nhưng cũng để bảo hiểm rủi ro cho danh mục đầu tư trái phiếu hoặc lãi suất. Trong khi các nhà đầu cơ có thể sử dụng hợp đồng tương lai lãi suất để đặt cược vào hướng thay đổi tỷ giá, các nhà bảo hiểm rủi ro cũng có thể sử dụng chúng để tắt tiếng ảnh hưởng của một động thái bất lợi đối với giá và lãi suất trái phiếu.

Ví dụ, một người đi vay có một khoản vay với lãi suất thay đổi sẽ bị tổn hại nếu lãi suất tăng. Do đó, người đi vay có thể bán (bán khống) một tương lai lãi suất sẽ giảm nếu lãi suất tăng và thu được từ hợp đồng tương lai ngắn hạn có thể giúp bù đắp chi phí tăng lên của khoản vay.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )