Kích thích lao động là gì? Các biện pháp kích thích chủ yếu?

Chi tiêu khu vực tư nhân tăng lên này sau đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế thoát khỏi suy thoái, ít nhất là theo lý thuyết. Mục tiêu của kích thích kinh tế là đạt được hiệu ứng đáp ứng kích thích này để kinh tế khu vực chống lại suy thoái. Vậy kích thích lao động là gì? Các biện pháp kích thích chủ yếu?

1. Kích thích lao động là gì?

Kích thích lao động được nhận định là hành động nhằm khuyến khích hoạt động kinh tế của khu vực tư nhân của chính Phủ bằng cách tham gia vào chính sách tiền tệ hoặc tài khóa. Việc kích thích kinh tế này có mục tiêu, mở rộng dựa trên các ý tưởng của kinh tế học hiện nay. Thuật ngữ kích thích lao động dựa trên sự tương tự với quá trình sinh học của kích thích và phản ứng, với mục đích sử dụng chính sách của chính phủ như một biện pháp kích thích nhằm thu hút phản ứng từ khu vực kinh tế tư nhân.

Kích thích lao động thường được Chính phủ sử dụng trong thời kỳ nền kinh tế suy thoái. Do đó mà, Chính phủ  sẽ sử dụng một số công cụ chính sách thường được sử dụng để thực hiện kích thích kinh tế bao gồm hạ lãi suất, tăng chi tiêu của chính phủ và nới lỏng định lượng. Dựa trên các nội dung đó thì việc đề cập đến chính sách tài khóa và tiền tệ có mục tiêu nhằm tạo ra phản ứng kinh tế từ khu vực tư nhân đã kích thích được lao động cho nền kinh tế hiện nay.

Theo như nghiên cứu thì một cách tiếp cận thận trọng đối với chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng được nhận định đó chính là kích thích lao động. Việc này được nhận định dựa trên việc khuyến khích khu vực tư nhân chi tiêu để bù đắp cho sự mất mát của tổng cầu.

Các biện pháp kích thích lao động là một trong những biện pháp làm thâm hụt chi tiêu và giảm thuế; các biện pháp kích thích tiền tệ được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương và có thể bao gồm việc hạ lãi suất. Đối với các biện pháp kích thích kinh tế phối hợp, với một số người cho rằng về lâu dài, nó có thể gây hại nhiều hơn lợi ích ngắn hạn vấn đề này đang là một trong những vấn đề mà các nhà lao động vẫn tranh cãi.

Theo kinh tế học Keynes, sự thiếu hụt liên tục của tổng cầu, nơi nền kinh tế sẽ không tự điều chỉnh và thay vào đó có thể đạt đến trạng thái cân bằng mới với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, sản lượng thấp hơn và / hoặc tốc độ tăng trưởng chậm hơn được biết đến với thuật ngữ đó chính là suy thoái. Theo lý thuyết kinh tế học Keynes này, để chống lại suy thoái, chính phủ nên tham gia vào chính sách tài khóa mở rộng để bù đắp cho sự thiếu hụt trong tiêu dùng của khu vực tư nhân và chi tiêu đầu tư kinh doanh để khôi phục tổng nhu cầu và toàn dụng lao động.

Các biện pháp kích thích lao động thậm chí có thể tự chi trả thông qua thu thuế cao hơn do tăng trưởng nhanh hơn bằng cách kích thích tăng trưởng khu vực tư nhân, chi tiêu thâm hụt kích thích.

Các chính phủ cố gắng tác động đến tốc độ và thành phần của tăng trưởng kinh tế bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau theo ý của họ. Các chính phủ trung ương, bao gồm cả chính phủ liên bang Hoa Kỳ, sử dụng các công cụ chính sách tài khóa và tiền tệ để kích thích tăng trưởng. Tương tự như vậy, chính quyền bang và địa phương cũng có thể tham gia vào các dự án hoặc ban hành các chính sách kích thích đầu tư của khu vực tư nhân.

Kích thích tiền tệ đề cập đến các hành động của ngân hàng trung ương, chẳng hạn như giảm lãi suất hoặc mua chứng khoán trên thị trường, để làm cho việc vay và đầu tư dễ dàng hơn hoặc rẻ hơn. Mặt khác, kích thích tài khóa đề cập đến các biện pháp chính sách do chính phủ thực hiện, thường là giảm thuế hoặc các quy định — hoặc tăng chi tiêu của chính phủ — để thúc đẩy hoạt động kinh tế. Một gói kích cầu là sự kết hợp đồng bộ của các biện pháp tài khóa và tiền tệ do chính phủ đưa ra nhằm kích thích một nền kinh tế đang khó khăn.

2. Các biện pháp kích thích lao động chủ yếu:

Trong thực tế, các nhà lao động luôn ưu tiên dùng các biện pháp kích thích động viên chủ yếu sau:

– Thứ nhất đó chính là biện pháp kích thích lao động dựa trên lợi ích vật chất, nhất là hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội.

– Thứ hai đó chính là biện pháp kích thích lao động dựa trên các giá trị tinh thần, nhất là các biện pháp giáo dục dưới các hình thức khác nhau, biện pháp thi đua, phong trào người tốt việc tốt…

– Thứ ba, đó chính là biện pháp kích thích lao động về tâm lý: Ở đây, cần chú ý các loại tâm lý sau:

Một là, tâm lý cá nhân: gồm các yếu tố như nhu cầu của cá nhân về vật chất và tinh thần, động cơ lợi ích, ý chí và tình cảm lao động, lòng tin đối với tập thể và lãnh đạo doanh nghiệp, thói quen và các sở thích…

Hai là, tâm lý tập thể: gồm các yếu tố như bầu không khí của tập thể lao động, sự lan truyền tâm lý trong tập thể, dư luận xã hội đối với doanh nghiệp, truyền thống, các yếu tố tiềm tàng của xung đột lợi ích…

Ba là, tâm lý của cán bộ lãnh đạo: gồm các yếu tố như động cơ lợi ích của người lãnh đạo, ý chí lãnh đạo, triết lý kinh doanh của lãnh đạo, tình cảm của người lãnh đạo đối với tập thể lao động, các cá tính đặc trưng và thói quen của lãnh đạo.

Trong các tâm lý kể trên, sự hài lòng của người lao động là quan trọng nhất.

– Thứ tư, biện pháp kích thích lao động được biết đến đó là biện pháp về lập kế hoạch xã hội nằm trong kế hoạch chung của doanh nghiệp: Kế hoạch xã hội bao gồm chủ yếu các biện pháp về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động của doanh nghiệp.

Cuối cùng, biện pháp kích thích lao động được biết đến đó là biện pháp duy trì thường xuyên phong trào thi đua lao động sản xuất.

3. Rủi ro tiềm ẩn của chi tiêu kích thích kinh tế:

Trên thực tế thì khái niệm về sự tương đương của người Ricard được nhận định là sự lấn át của đầu tư tư nhân và ý tưởng rằng kích thích kinh tế sẽ cs thể bị trì hoãn  hoặc thực sự sẽ bị ngăn cản sự phục hồi của khu vực tư nhân do nguyên nhân thực tế của suy thoái.

– Ricardian tương đương và đông đúc

– Ngăn cản sự điều chỉnh và phục hồi kinh tế

Suy thoái trong Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế đucợ nhận định là một quá trình thị trường điều chỉnh và phục hồi sau một cú sốc kinh tế tiêu cực lớn, và trong Lý thuyết chu kỳ kinh doanh. Các lý thuyết kinh tế khác dành sự quan tâm đến các nguyên nhân cụ thể của suy thoái cũng tranh cãi về tính hữu ích của chính sách kích thích kinh tế. Bên cạnh đó thì suy thoái lại được nhận định là một quá trình thanh lý các khoản đầu tư sai lầm bắt đầu trong điều kiện thị trường bị bóp méo trước đó và phân bổ lại các nguồn lực liên quan cho phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về kinh tế – được nhà kinh tế học nổi tiếng. Trong cả hai trường hợp, kích thích kinh tế có thể phản tác dụng đối với quá trình điều chỉnh và hàn gắn cần thiết trên thị trường.

Với mục tiêu thúc đẩy các ngành của những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi suy thoái kinh tế được nhậ định liên quan đến vấn đề chi tiêu kích thích kinh tế. Đây chính xác là những lĩnh vực của nền kinh tế có thể cần phải cắt giảm hoặc thanh lý để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế thực tế theo những lý thuyết này. Tren thực tế thì việc kích thích kinh tế không những không giúp nền kinh tế thoát khỏi suy thoái mà còn có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì việc chi tiêu kích thích có nguy cơ kéo theo suy thoái kinh tế bằng cách tạo ra các doanh nghiệp kinh tế thây ma và các ngành công nghiệp tiếp tục tiêu thụ và lãng phí các nguồn lực khan hiếm của xã hội cho đến khi chúng tiếp tục hoạt động.

– Các đối số khác

Các lập luận bổ sung chống lại chi tiêu kích thích lao động đã thừa nhận rằng trong khi một số hình thức kích thích có thể có lợi trên cơ sở lý thuyết, việc sử dụng chúng phải đối mặt với những thách thức thực tế. Ví dụ, chi tiêu kích cầu có thể xảy ra sai thời điểm do sự chậm trễ trong việc xác định và phân bổ vốn.  Bên cạnh đó thì các chính quyền trung ương được cho là kém hiệu quả hơn trong việc phân bổ vốn cho mục đích hữu ích nhất của nó, dẫn đến các dự án lãng phí có tỷ suất sinh lợi thấp.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )