Kịch bản chương trình kết nạp Đảng viên và hướng dẫn tổ chức

Đảng viên là các cá nhân được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt nam. Kịch bản chương trình tổ chức thể hiện tính chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định trong Điều lệ Đảng. Các nội dung cần có trong kịch bản cũng được quy định cụ thể, để triển khai lễ kết nạp Đảng viên thành công.

1. Ý nghĩa của hoạt động kết nạp Đảng viên:

Đảng cộng sản Việt nam giữ vai trò lãnh đạo nhà nước. Các cá nhân làm việc trong tổ chức này thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ chung trong lý tưởng của Đảng. Vì thế mà việc kết nạp các thành viên ưu tú vào tổ chức Đảng mang đến nhiều ý nghĩa trong phát triển lực lượng. Giúp cho chất lượng của đội ngũ lãnh đạo được đảm bảo, và hướng đến quyền lợi của nhân dân.

Lễ kết nạp Đảng viên là buổi lễ đánh dấu sự kiện trọng đại với mỗi Đảng viên. Cũng như giới thiệu các cá nhân mới tham gia vào hoạt động trong đội ngũ đảng, quản lý nhà nước. Được kết nạp thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là một vinh dự to lớn cho bất kỳ cá nhân nào. Do đó, kịch bản chương trình kết nạp đảng viên mới là một chương trình không được phép sai xót dù là nhỏ nhất.

Ý nghĩa của việc chuẩn bị kịch bản:

Kịch bản này giúp mang đến sự trọng đại, thiêng liêng trong giây phút kết nạp. Việc chuẩn bị sẵn sàng các nội dung, không gian cho buổi kết nạp là trách nhiệm của các đối tượng liên quan. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều Đảng viên có vai trò lãnh đạo công tác Đảng.

Hàng năm, số lượng thành viên được kết nạp đảng là rất lớn. Các lễ kết nạp được tổ chức thành nhiều đợt khác nhau ở mỗi địa phương. Mỗi chi bộ đảng sẽ tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên của mình. Và cần thực hiện lễ kết nạp trong khung kịch bản theo quy định. Để triển khai đúng, đủ, theo thứ tự các nội dung cần có trong một chương trình kếp nạp đảng viên. Góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng.

Chương trình kết nạp đảng viên với các phần nội dung được quy định trong mục 3.8 của Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021.

2. Kịch bản chương trình kết nạp Đảng viên:

Để tổ chức một buổi Lễ kết nạp Đảng viên thành công tốt đẹp thì sẽ cần phải có một kịch bản chương trình cụ thể, rõ ràng. Giúp cho chương trình được tổ chức trọng đại, ý nghĩa. Cũng như khẳng định năng lực, vai trò của quần chúng khi đứng dưới tư cách là một Đảng viên trong hàng ngũ Đảng.

Dưới đây là kịch bản có thể tham khảo:

Phần thứ nhất: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

– Chào cờ:

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí Đảng viên

Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm-chào cờ-chào: Quốc ca, quốc tế ca.Thôi! Kính mời các đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

– Tuyên bố lý do:

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí Đảng viên

Thực hiện quyết định số:….., được sự nhất trí của Đảng ủy..hôm nay ngày..tháng..năm…chi bộ…tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho hai quần chúng…

– Giới thiệu đại biểu:

Về dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên hôm nay Tôi xin trân trọng giới thiệu

Về phía Đảng ủy có:

1.Đồng chí:……

2. Đồng chí:……

3. Đồng chí:……

Về phía Chi bộ Tôi xin chân trọng giới thiệu đồng chí…. Bí thư chi bộ Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên có mặt đầy đủ. Đề nghị toàn thể Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hôm nay.

Phần thứ hai: Quần chúng đọc đơn xin vào đảng:

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ …. và sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí Đảng viên  cùng sự nỗ lực phấn đấu, tìm hiểu, nghiên cứu các cương lĩnh và các Điều lệ của CSVN. Đến nay quần chúng ….. đã có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng và giới thiệu quần chúng …. lên đọc đơn xin vào Đảng. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Phần thứ ba: Đảng viên được phân công lên đọc lời giới thiệu:

Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí….. là Đảng viên được Chi bộ phân công giúp đỡ cho quần chúng …… lên đọc lời giới thiệu cho quần chúng …… vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Phần thứ 4: Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên:

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí …. (Bí thư Chi bộ lên công bố Quyết định kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy …. cho đồng chí …… Xin trân trọng kính mời đồng chí).

Phần thứ 5 : Đảng viên mới tuyên thệ:

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí….. lên đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ và tôi cũng xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể các đ/c Đảng viên chúng ta đứng nghiêm! Xin cảm ơn các đồng chí.

Phần 6: Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới kết nạp:

Để đồng chí…… hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí……. – Bí thư Chi bộ lên phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị cho đồng chí… Vậy xin trân trọng kính mời đồng chí.

Phần 7: Đại biểu đến dự phát biểu ý kiến:

Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ hôm nay rất vinh dự và phấn khởi cho Chi bộ của chúng ta được đón tiếp đồng chí…… Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí …… lên phát biểu ý kiến chỉ đạo cho Chi bộ của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Phần 8: Bế mạc:

Thay mặt toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, xin trân thành cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ mạnh khỏe và hạnh phúc. Buổi lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí…… đến dây đã kết thúc. Xin trân trọng cảm ơi các vị đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng và kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể các đồng chí Đảng viên đứng lên làm lễ bế mạc! Xin trân trọng cảm ơn! (Nghiêm…..Đảng kỳ chào – Quốc ca – Quốc tế ca).

3. Hướng dẫn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên:

Hướng dẫn tổ chức lễ kết nạp quy định về yêu cầu mà bên tổ chức phải tiến hành. Mang đến ý nghĩa của hoạt động kết nạp Đảng viên qua đánh giá về nội dung và hình thức của buổi lễ. Theo đó, nội dung này được quy định trong Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021. Ở mục 3.8 quy định Tổ chức lễ kết nạp đảng viên như sau:

Yêu cầu nội dung thực hiện:

Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm. Thể hiện ý nghĩa của công tác kết nạp đảng viên, cũng như buổi lễ đang được tổ chức. Đảng cộng sản trong vai trò lãng đạo đất nước, nên Đảng viên là một phần quan trọng trong thực hiện công tác Đảng. Các quần chúng ưu tú được tuyển chọn với điều kiện, tiêu chí cao mới được đứng trong hàng ngũ Đảng. Do đó, lễ kếp nạp phải đảm bảo giá trị hiệu quả trong công tác của cơ quan nhà nước. 

Tiến hành kết nạp từng người một nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ. Tiến hành kết nạp lần lượt đến hết với các quần chúng được tham gia kết nạp trở thành Đảng viên. 

Yêu cầu về hình thức tổ chức, sắp xếp:

Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên):

– Trên cùng là khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

– Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác – Lênin (bên phải).

– Tiêu đề trung tâm tiến hành trong ý nghĩa tổ chức buổi lễ: Lễ kết nạp đảng viên.

Thể hiện các giá trị thiêng liêng trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đó là thực hiện vai trò của giai cấp lãnh đạo, trong quyền làm chủ và tìm kiếm các lợi ích tốt nhất cho nhân dân. Đảng phải đại diện cho dân tộc trong tất cả các hoạt động quản lý nhà nước.

Các chương trình diễn ra trong buổi lễ kết nạp:

Khung chương trình này được sử dụng triển khai từng phần đối với buổi lễ kết nạp. Khi các chủ thể có quyền lợi và trách nhiệm liên quan tổ chức buổi lễ. Các Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, với trách nhiệm và lý tưởng cần thực hiện khi đứng trong hàng ngũ Đảng. Các phần của kịch bản chương trình kếp nạp đảng viên được thực hiện theo các mục này. Để đảm bảo hiệu quả tổ chức, triển khai các nội dung liên quan. Cũng như mang đến sự thiêng liêng, trang nghiêm trong các hoạt động thực hiện của tổ chức Đảng.

Chương trình diễn ra với các phần sau:

– Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

– Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

– Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

– Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

– Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )