Kháng cự, hỗ trợ là gì? Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự?

Kháng cự và hỗ trợ là gì? Sự khác biệt giữa hỗ trợ khác kháng cự? Các loại kháng cự hỗ trợ? Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự? Một số lưu ý về hỗ trợ và kháng cự?

Hỗ trợ và kháng cự chắc hẳn là một trong những khái niệm quen thuộc và hai khái niệm này được sử dụng nhiều nhất đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Kháng cự và hỗ trợ được biết đến chính là một phần không thể thiếu trong các biểu đồ thực hiện việc phân tích kỹ thuật. Khi các chủ thể đã xác định được vùng kháng cự, hỗ trợ thì cũng sẽ giúp các chủ thể là những nhà đầu tư đó có thể từ đó nhanh chóng đưa ra quyết định vào lệnh chính xác. Vùng hỗ trợ kháng cự là rất quan trọng trong một số các loại giao dịch trên thị trường hiện nay, những người mới thường xuyên sẽ xác định sai vùng hỗ trợ kháng cự hoặc không biết vùng nào mới thực sự có ý nghĩa quan trọng.

1. Kháng cự và hỗ trợ là gì?

Kháng cự và hỗ trợ được hiểu cư bản chính là các vùng giá trong quá khứ mà tại các vùng kháng cự và hỗ trợ đó giá đảo chiều sẽ tăng hoặc giảm và khả năng hành vi này sẽ được lặp lại trong tương lai. Hỗ trợ và kháng cự cũng được hiểu chính là thời điểm lực cung (chủ thể là bên bán) và cầu (chủ thể là bên mua) gặp nhau.

Các mức hỗ trợ và kháng cự trên thực tiễn cũng đóng góp những khá quan trọng với nhà giao dịch khi các chủ thể đó xác định tâm lý thị trường và lực cung cầu. Khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ thì ở trường hợp này giá sẽ di chuyển theo hướng mới. Trong trường hợp cụ thể đó các mức hỗ trợ và kháng cự mới có thể sẽ được thiết lập.

Kháng cự được biết đến chính là điểm cao nhất mà đường giá đạt được khi thị trường đang đi lên và điều chỉnh giá sẽ bị giảm trở lại. Khi giá đến điểm kháng cự thì đa phần các chủ thể là những nhà đầu tư sẽ vào lệnh bán.

Hỗ trợ được biết đến chính là điểm thấp nhất mà đường giá sẽ có thể tạo được khi giá đang giảm sau đó giá lại tăng trở lại. Các chủ thể là những nhà đầu tư có thể dựa vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ để có thể thông qua đó vào lệnh mua.

Kháng cự và hỗ trợ trong tiếng Anh là: Support and Resistance.

2. Sự khác biệt giữa hỗ trợ khác kháng cự:

Từ hai khái niệm về kháng cự và hỗ trợ được nêu cụ thể bên trên, ta nhận thấy sự khác biệt cơ bản đó là hỗ trợ sẽ là các đáy và kháng cự sẽ là các đỉnh.

Bởi vì giá cả biến động theo chuỗi đỉnh và đáy và hướng đi của giá cả cũng sẽ giúp các nhà giao dịch có thể xác định xu thế thị trường.

Với xu thế tăng thì sẽ tạo dựng ra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự theo chiều hướng đi lên, còn đối với một xu thế giảm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo theo chiều hướng đó là sự đi xuống.

Cũng cần chú ý rằng, nếu mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ thì trong trường hợp này hỗ trợ sẽ chuyển thành kháng cự, ngược lại kháng cự sẽ chuyển thành hỗ trợ.

Mục đích sử dụng kháng cự và hỗ trợ bởi vì đó là các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch; việc sử dụng kháng cự và hỗ trợ sẽ giúp thoát hàng nhanh chóng; sử dụng kháng cự và hỗ trợ sẽ thiết lập điểm vào lệnh cũng như thiết lập điểm dừng lỗ cho các nhà giao dịch.

3. Các loại kháng cự hỗ trợ:

Hỗ trợ và kháng cự như đã phân tích cụ thể ở trên thi đây thực chất được xem là một công cụ hỗ trợ phân tích hiệu quả nhất dành cho các chủ thể là những nhà đầu tư tham gia giao dịch. Và dựa theo cách thức hoạt động cũng như là sự hình thành của xu hướng, các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự thành các loại khác nhau bao gồm:

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng: Được hình thành khi nối hai đỉnh và hai đáy gần nhất với nhau.

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự theo đường trung bình động: Về bản chất đường trung bình động MA cũng có thể sử dụng nhằm mục đích chính là để xác định xu hướng. Vì vậy chúng ta cũng có thể sử dụng để xác định hỗ trợ, kháng cự.

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự  theo mức phục hồi Fibonacci: Dựa vào các con số % của dãy Fibonacci cụ thể đó là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% chúng ta từ đó cũng có mức hỗ trợ, kháng cự tương ứng.

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự  theo vùng giao dịch (trading range): Gía sẽ hình thành đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau bằng đáy trước. Chúng ta có thể kẻ hai đường thằng song song thành đường hỗ trợ, kháng cự.

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự theo khoảng trống (GAP): Sau khi giá thay đổi do thì sẽ phục hồi đến giữa khoảng trống rồi lao theo xu hướng. Dựa bào đó chúng ta cũng tìm ra được mức hỗ trợ và kháng cự.

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự tại các mức giá tròn: Ta thấy rằng, mức giá tròn được hiểu là những mức giá được làm tròn cụ thể như 1.2000 hoặc 1.3000 hoặc 1.1500….

- Các chủ thể là những nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp: Ở khung thời gian ngắn hơn các chủ thể cũng sẽ có thể nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian cao hơn, bên cạnh đó thì các chủ thể cũng nhìn thấy các mức ở khung nhỏ hơn.

4. Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự:

Trong giai đoạn hiện nay, trên thực tế thì phương pháp giao dịch với hỗ trợ và kháng cự được nhiều chủ thể là những nhà giao dịch áp dụng nhất chúng ta cần phải kể đến đó chính là: giao dịch khi giá bật lại và giao dịch khi giá phá vỡ. Cụ thể như sau:

- Thứ nhất: Giao dịch khi giá bật lại:

Phương pháp giao dịch khi giá bật lại này thì sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm đường hỗ trợ hoặc sau khi chạm kháng cự. Hay cũng có nghĩa là đối với phương pháp giao dịch khi giá bật lại các chủ thể sẽ đợi giá bật lại sau khi đã chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi các chủ thể đó mới tiến hành vào lệnh. Như vậy thì cũng sẽ giúp các chủ thể có thể sẽ tránh được rủi ro trong trường hợp giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự.

- Thứ hai: Giao dịch khi giá phá vỡ:

Căn cứ trên thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ không được giữ lại một cách mãi mãi, mà các mức hỗ trợ và kháng cự này thường xuyên sẽ bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự các chủ thể sẽ thực hiện việc giao dịch dựa theo 2 cách cụ thể như sau: cách hung hăng và cách dè dặt.

+ Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự các chủ thể sẽ thực hiện việc giao dịch dựa theo cách hung hăng: Các chủ thể là những nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua hoặc bán khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng (giá cắt qua vùng này rất mạnh).

+ Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự các chủ thể sẽ thực hiện việc giao dịch dựa theo cách dè dặt: Thay vì các chủ thể sẽ vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, các chủ thể đó sẽ cần đợi giá hồi lại đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ vào lệnh khi giá bật trở lại.

5. Một số lưu ý về hỗ trợ và kháng cự:

Ta có một số lưu ý về hỗ trợ và kháng cự cụ thể như sau:

- Hỗ trợ và kháng cự trên thực tế sẽ mạnh nếu giá thường xuyên xảy ra sự biến động trong khu vực nhưng không thể phá vỡ đối với giá.

- Hỗ trợ được hiểu là một mức dưới mức giá hiện tại. Mức kháng cự thực chất chính là một mức cao hơn mức giá hiện tại. Tất cả các đáy cũng có thể là hỗ trợ và tất cả các đỉnh nào cũng có thể là kháng cự. Tuy nhiên thì không phải tất cả các vùng nào cũng tiềm năng, thực chất chúng chỉ thực sự hữu dụng khi được thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần.

- Khi giá phá vỡ hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai nếu giá giảm mạnh và ngược lại kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ nếu giá có xu hướng tăng mạnh.

- Các chủ thể nên để giá hình thành rõ ràng trước khi các chủ thể quyết định ra lệnh, bởi vì đôi khi thị trường đưa ra các động thái phá vỡ giả, khiến các chủ thể là những nhà đầu tư nhận định sai về thị trường.

- Nếu các chủ thể là những nhà đầu tư đang giao dịch trong ngày, các chủ thể là những nhà đầu tư hãy tập trung vào ngày hôm nay và các chủ thể là những nhà đầu tư đó cũng đừng quá sa lầy vào việc tìm ra nơi hỗ trợ và kháng cự vào những ngày trước đó. Bên cạnh đó, các chủ thể là những nhà đầu tư cũng đừng cố gắng xem quá nhiều thông tin dễ dẫn đến tình trạng bị nhiễu. Các nhà đầu tư nên chú ý đến những gì đang xảy ra hiện tại và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự của ngày hôm nay khi chúng được hình thành.

- Việc mua bán hỗ trợ và kháng cự của các chủ thể là những nhà đầu tư cũng cần rất nhiều quá trình thực hành. Các chủ thể là những nhà đầu tư hãy xác định mức kháng cự, hỗ trợ này và thực hiện trong khoản demo. Chỉ khi các nhà đầu tư có lợi nhuận trong vài tháng thì các chủ thể đó mới nên cân nhắc giao dịch tiền thật.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )