Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá là gì? Chức năng và nhiệm vụ

Khái quát về Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá? Tìm hiểu về Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá? Chức năng và nhiệm vụ của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá?

Mỗi doanh nhân đều có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhất là những người doanh nhân trẻ. Hiện nay, có rất nhiều Hội doanh nhân trẻ ở khắp mọi nơi và các Hội doanh nhân này được thành lập trên địa bàn cả nước. Chắc hẳn vẫn còn nhiều người chưa biết đến Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá.

1. Khái quát về Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá:

Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá từ thời điểm được thành lập đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước đáp ứng được nhu cầu của hội viên. Hoạt động của hội mang tính liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài hội, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước. Hội đã hỗ trợ, tìm kiếm đối tác và thị trường cho các hội viên doanh nghiệp; tham gia các diễn đàn thương mại, xúc tiến đầu tư… từ đó là nền tảng mang đến một môi trường để các doanh nghiệp được mở rộng hợp tác, giao lưu kinh tế, tạo sự khích lệ các doanh nhân không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành những nhà quản lý giỏi, quy mô sản xuất lớn, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, tạo môi trường để các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ được giao lưu, mở rộng hợp tác tìm kiếm thị trường. Nhiều chương trình cụ thể như “ Café Doanh nhân trẻ”, “ Kết nối doanh nhân trẻ khu vực Bắc Trung Bộ”, “Hội thảo 6 bước xây dựng doanh nghiệp thành công và 5 cách gia tăng lợi nhuận” với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, diễn giả và cũng đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Hiện nay, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã thu hút sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp, doanh nhân trẻ ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Hội cũng đã phát triển hệ thống tổ chức các câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ ở các trường Đại học và ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, gắn kết hội viên, các doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa đã xây dựng và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều ngàn lao động trong tỉnh.

Ngoài việc góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định hàng nghìn lao động trong tỉnh, hội còn tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như: trao quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với cách mạng cũng như ủng hộ tiền cho nhân dân các huyện bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Cùng với đó, Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá còn có nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ, phát triển tài năng trong học sinh, sinh viên.

Thời gian tới, Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá cần phải tỉnh tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới tổ chức; nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp trong hoạt động hội, chú trọng công tác phát triển hội viên. Quan tâm tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho hội viên về mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững. Đẩy mạnh phong trào của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá sáng tạo khởi nghiệp, phát triển hội viên mới. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá.

2. Tìm hiểu về Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá:

Tìm hiểu về doanh nhân Việt Nam:

Doanh nhân Việt Nam hiện nay là một cộng đồng rất đa dạng, được hình thành từ nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng họ có một đặc điểm chung là làm công việc kinh doanh với mục tiêu đạt được sự giàu có và thành đạt. Doanh nhân Việt Nam không chỉ là các ông chủ tư nhân mà còn bao gồm cả bộ phận cán bộ, lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước; không chỉ là một bộ phận của trí thức mà còn có trong giai cấp nông dân, đội ngũ cán bộ, công chức…; không chỉ là những người có hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng mà có cả những người mới lập nghiệp nghèo nhưng có chí làm giàu. Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng doanh nhân không phải là một giai cấp hay tầng lớp xã hội mà còn là một cộng đồng gồm hàng triệu người làm nghề kinh doanh có mức độ sở hữu, quyền lực và địa vị xã hội khác nhau, ít được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn, là lực lượng đông nhưng chưa mạnh, có tiềm năng phát triển lớn.

Doanh nhân Việt Nam hiện nay là một cộng đồng rất đa dạng, hình thành từ nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng họ có một đặc điểm chung là làm công việc kinh doanh với mục tiêu đạt được sự giàu có và thành đạt.

Doanh nhân không chỉ có vai trò quan trọng trong việc điều hành, quản lý doanh nghiệp. Bằng tài năng và sự nhạy bén của mình, doanh nhân đã mang đến cho nền kinh tế quốc gia nhiều giá trị to lớn. Tại Việt Nam, tầng lớp doanh nhân ngày càng lớn mạnh và đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển của kinh tế.

Khái niệm Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá:

Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, đoàn kết, tập hợp rộng rãi của các doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh, không phân biệt các thành phần kinh tế, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, tôn giáo, dân tộc…

Mục đích của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá đó là hoạt động vì quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên, Doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ quê h­ương, đất nước.

Nhiệm vụ quan trọng của Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đó chính là bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kĩ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp cho lực lượng doanh nhân. Những năm gần đây Hội đã phối hợp tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng doanh nhân trẻ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tổ chức các chương trình Gala kết nối doanh nhân nhằm tạo môi trường để cộng đồng doanh nhân trẻ giao lưu, găp gỡ, xây dựng hình ảnh doanh nhân cũng như hình ảnh của doanh nghiệp. Ngoài việc góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động trong tỉnh, Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá còn tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do tỉnh và trung ương phát động cũng như ủng hộ đồng bào miền Trung do lũ lụt và nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Không chỉ xây dựng sức mạnh tài chính doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, Hội còn thành lập câu lạc bộ bóng đá doanh nhân trẻ với 30 thành viên. Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ đã tổ chức thành công 2 giải bóng đá với sự tham gia của nhiều đơn vị bạn, nhiều doanh nghiệp hội viên, tạo nên phong trào bóng đá sôi nổi trong hệ thống doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nhân trẻ giao lưu, trao đổi, tạo mối quan hệ rộng hơn trong hợp tác phát triển doanh nghiệp của mình.

3. Chức năng và nhiệm vụ của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá:

Chức năng của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá:

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá có chức năng đại diện cho các Doanh nhân trẻ Thanh Hoá trong quan hệ đối nội và đối ngoại; kịp thời phản ánh đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nư­ớc và các ngành về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của hội viên.

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá có chức năng hỗ trợ hội viên, doanh nhân trẻ trong định hư­ớng nghề nghiệp, hợp tác đầu t­ư, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ; nâng cao trình độ quản lí, điều hành doanh nghiệp, nhất là trình độ khoa học công nghệ mới và sức cạnh tranh của từng Doanh nghiệp.

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá còn là diễn đàn kinh tế, để các hội viên Doanh nghiệp đư­ợc gặp gỡ, giao lư­u, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tìm đối tác trong sản xuất, kinh doanh.

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá có chức năng bồi d­ưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đổi mới tư­ duy; tăng c­ường đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh vào tổ chức Hội, cùng phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Nhiệm vụ của Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá:

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên là các Doanh nhân trẻ, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lí, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động trong kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

– Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, trung ương theo quy định của pháp luật

    5 / 5 ( 1 bình chọn )