Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps là gì? Những điểm cơ bản

Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps là một hợp đồng kỳ hạn trong đó một luồng thanh toán lãi suất trong tương lai được trao đổi cho một luồng khác dựa trên số tiền gốc xác định. Những điểm cơ bản?

Trên thực tế thì khi các chủ đầu tư tham gia vào hoạt động tài chính kinh tế thì sẽ thu được những lợi nhuận nhất định do khoản đầu tư củ mình đêm lại. Nhưng không phải lãi suất nào cũng cố định mà nó có sự hoán đổi lẫn nhau dựa trên giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps.

1. Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps là gì?

Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps là một hợp đồng kỳ hạn trong đó một luồng thanh toán lãi suất trong tương lai được trao đổi cho một luồng khác dựa trên số tiền gốc xác định. Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps thường liên quan đến việc trao đổi lãi suất cố định lấy lãi suất thả nổi, hoặc ngược lại, để giảm hoặc tăng khả năng chịu sự biến động của lãi suất hoặc để có được mức lãi suất thấp hơn một chút so với mức có thể có nếu không có hoán đổi.

Một giao dịch hoán đổi cũng có thể liên quan đến việc trao đổi một loại tỷ giá thả nổi này cho một loại tỷ giá thả nổi khác, được gọi là hoán đổi cơ sở.

Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps là hợp đồng kỳ hạn trong đó một luồng thanh toán lãi suất trong tương lai được đổi lấy một luồng khác dựa trên số tiền gốc cụ thể. Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps có thể trao đổi lãi suất cố định hoặc thả nổi để giảm hoặc tăng khả năng chịu sự biến động của lãi suất. Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps đôi khi được gọi là hoán đổi vani đơn giản, vì chúng là công cụ hoán đổi ban đầu và thường là công cụ hoán đổi đơn giản nhất.

Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps xảy ra khi hai bên trao đổi (tức là hoán đổi) các khoản thanh toán lãi suất trong tương lai dựa trên số tiền gốc cụ thể. Trong số những lý do chính khiến các tổ chức tài chính sử dụng hoán đổi lãi suất là để phòng ngừa tổn thất, quản lý rủi ro tín dụng hoặc đầu cơ. Giao dịch hoán đổi lãi suất được giao dịch trên thị trường mua bán tự do (OTC), được thiết kế phù hợp với nhu cầu của mỗi bên, với hình thức hoán đổi phổ biến nhất là tỷ giá hối đoái cố định đối với tỷ giá thả nổi, còn được gọi là "hoán đổi vani".

2. Những điểm cơ bản:

Hoán đổi lãi suất thường liên quan đến việc trao đổi một luồng thanh toán trong tương lai dựa trên lãi suất cố định cho một loạt các khoản thanh toán khác trong tương lai dựa trên lãi suất thả nổi. Do đó, việc hiểu các khái niệm về các khoản cho vay lãi suất cố định và các khoản vay lãi suất thả nổi là rất quan trọng để hiểu các giao dịch hoán đổi lãi suất. Lãi suất cố định là lãi suất đối với khoản nợ hoặc chứng khoán khác không thay đổi trong toàn bộ thời hạn của hợp đồng hoặc cho đến khi đáo hạn của chứng khoán.

Ngược lại, lãi suất thả nổi dao động theo thời gian, với những thay đổi của lãi suất thường dựa trên chỉ số chuẩn cơ bản. Trái phiếu có lãi suất thả nổi thường được sử dụng trong hoán đổi lãi suất, với lãi suất của trái phiếu dựa trên Lãi suất ưu đãi liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR). Một cách ngắn gọn, lãi suất LIBOR là lãi suất trung bình mà các ngân hàng hàng đầu tham gia thị trường liên ngân hàng London tính cho nhau đối với các khoản vay ngắn hạn. Lãi suất LIBOR là một tiêu chuẩn thường được sử dụng để xác định các mức lãi suất khác mà người cho vay tính cho các loại hình tài trợ khác nhau.

Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps là việc trao đổi một tập hợp các dòng tiền này cho một dòng tiền khác. Bởi vì họ giao dịch qua quầy (OTC), hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên theo thông số kỹ thuật mong muốn của họ và có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau. Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps thường được sử dụng nếu một công ty có thể dễ dàng vay tiền với một loại lãi suất nhưng lại thích một loại lãi suất khác.

Các loại giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps

Có ba loại giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps khác nhau: Cố định để thả nổi, thả nổi cố định và thả nổi.

- Cố định để thả nổi

Ví dụ, hãy xem xét một công ty có tên TSI có thể phát hành trái phiếu với lãi suất cố định rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư của mình. Ban lãnh đạo của công ty cảm thấy rằng họ có thể nhận được dòng tiền tốt hơn từ lãi suất thả nổi. Trong trường hợp này, TSI có thể tham gia vào một giao dịch hoán đổi với một ngân hàng đối tác, trong đó công ty nhận được một tỷ giá cố định và trả một tỷ giá thả nổi.

Giao dịch hoán đổi lãi suất, giao dịch Swaps được cấu trúc để phù hợp với thời gian đáo hạn và dòng tiền của trái phiếu lãi suất cố định và hai luồng thanh toán lãi suất cố định được thực hiện. TSI và ngân hàng chọn chỉ số lãi suất thả nổi ưa thích, thường là LIBOR cho kỳ hạn thanh toán một, ba hoặc sáu tháng. Sau đó TSI nhận được LIBOR cộng hoặc trừ một mức chênh lệch phản ánh cả điều kiện lãi suất trên thị trường và xếp hạng tín dụng của nó.

- Nổi-để-cố-định

Một công ty không được vay lãi suất cố định có thể vay theo lãi suất thả nổi và thực hiện giao dịch hoán đổi để đạt được lãi suất cố định. Kỳ hạn lãi suất thả nổi, ngày đặt lại và ngày thanh toán của khoản vay được phản ánh trên giao dịch hoán đổi và thực hiện. Lãi suất cố định của giao dịch hoán đổi trở thành lãi suất đi vay của công ty.

- Phao nổi

Các công ty đôi khi tham gia vào một giao dịch hoán đổi để thay đổi loại hoặc kỳ hạn của chỉ số lãi suất thả nổi mà họ phải trả; điều này được gọi là hoán đổi cơ sở. Ví dụ: một công ty có thể hoán đổi từ LIBOR ba tháng sang LIBOR sáu tháng vì tỷ giá hấp dẫn hơn hoặc phù hợp với các luồng thanh toán khác. Một công ty cũng có thể chuyển sang một chỉ số khác, chẳng hạn như tỷ giá quỹ liên bang, thương phiếu hoặc tỷ giá tín phiếu kho bạc.

Giao dịch hoán đổi cố định thành thả nổi liên quan đến việc một công ty nhận lãi suất cố định và trả lãi suất thả nổi vì nó tin rằng tỷ giá thả nổi sẽ tạo ra dòng tiền mạnh hơn. Ví dụ, một giao dịch hoán đổi thả nổi với cố định là nơi một công ty muốn nhận được một tỷ lệ cố định để bảo vệ rủi ro lãi suất. Cuối cùng, hoán đổi thả nổi - còn được gọi là hoán đổi cơ sở - là nơi hai bên đồng ý trao đổi lãi suất thay đổi. Ví dụ: tỷ giá LIBOR có thể được hoán đổi cho tỷ giá T-Bill.

Về cơ bản, hoán đổi lãi suất xảy ra khi hai bên - một trong hai bên đang nhận thanh toán lãi suất cố định và bên kia nhận thanh toán theo lãi suất thả nổi - cùng đồng ý rằng họ muốn thỏa thuận khoản vay của bên kia hơn của riêng mình. Bên được thanh toán dựa trên lãi suất thả nổi quyết định rằng họ muốn có một mức lãi suất cố định được đảm bảo, trong khi bên nhận các khoản thanh toán theo lãi suất cố định tin rằng lãi suất có thể tăng và để tận dụng tình huống đó nếu nó xảy ra - để kiếm được các khoản thanh toán lãi suất cao hơn - họ muốn có lãi suất thả nổi, một tỷ giá sẽ tăng nếu và khi có xu hướng tăng chung về lãi suất.

Trong hoán đổi lãi suất, thứ duy nhất thực sự được hoán đổi là các khoản thanh toán lãi suất. Một hợp đồng hoán đổi lãi suất, như đã nói trước đây, là một hợp đồng phái sinh. Các bên không có quyền sở hữu đối với khoản nợ của bên kia. Thay vào đó, họ chỉ lập hợp đồng thanh toán cho nhau khoản tiền vay chênh lệch theo quy định trong hợp đồng. Họ không trao đổi tài sản nợ, cũng như không trả toàn bộ số tiền lãi đến hạn vào mỗi ngày trả lãi - chỉ phần chênh lệch do kết quả của hợp đồng hoán đổi. Một hợp đồng hoán đổi lãi suất tốt nêu rõ các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm lãi suất tương ứng mà mỗi bên phải trả cho bên kia và lịch thanh toán (ví dụ: hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm). Ngoài ra, hợp đồng ghi rõ cả ngày bắt đầu và ngày đáo hạn của thỏa thuận hoán đổi, và cả hai bên đều bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận cho đến ngày đáo hạn.

Lưu ý rằng trong khi cả hai bên tham gia hoán đổi lãi suất đều có được những gì họ muốn - một bên được bảo vệ rủi ro ở một tỷ lệ cố định, trong khi bên kia được hưởng lợi nhuận tiềm năng từ lãi suất thả nổi - cuối cùng, một bên sẽ nhận được phần thưởng tài chính trong khi cái kia chịu lỗ tài chính. Nếu lãi suất tăng trong thời hạn của hợp đồng hoán đổi, thì bên nhận lãi suất thả nổi sẽ có lãi và bên nhận lãi suất cố định sẽ bị lỗ. Ngược lại, nếu lãi suất giảm, thì bên được trả lãi suất cố định được đảm bảo sẽ được hưởng lợi, trong khi bên nhận thanh toán theo lãi suất thả nổi sẽ thấy số tiền trả lãi mà mình nhận được giảm xuống.

Ví dụ trong thế giới thực về hoán đổi lãi suất

Giả sử rằng PepsiCo cần huy động 75 triệu đô la để có được một đối thủ cạnh tranh. Ở Hoa Kỳ, họ có thể vay tiền với lãi suất 3,5%, nhưng bên ngoài Hoa Kỳ, họ có thể vay chỉ với mức 3,2%. Lợi ích là họ sẽ cần phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ, loại trái phiếu này có thể dao động dựa trên lãi suất của nước sở tại. PepsiCo có thể tham gia hoán đổi lãi suất trong suốt thời gian của trái phiếu. Theo các điều khoản của thỏa thuận, PepsiCo sẽ trả cho đối tác lãi suất 3,2% trong suốt thời hạn của trái phiếu. Sau đó, công ty sẽ hoán đổi 75 triệu đô la cho tỷ giá hối đoái đã thỏa thuận khi trái phiếu đáo hạn và tránh mọi rủi ro về biến động tỷ giá hối đoái.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )