Giá đóng cửa điều chỉnh là gì? So sánh với giá đóng cửa?

Khi giao dịch được thực hiện trong ngày trên sàn giao dịch chứng khoán, tất cả các cổ phiếu đều có giá đóng cửa . Giá được niêm yết vào cuối ngày giao dịch là giá của lô cổ phiếu cuối cùng được giao dịch trong ngày. Đây được coi là giá đóng cửa của cổ phiếu.

1. Giá đóng cửa điều chỉnh là gì? 

-  Giá đóng cửa là điểm tham chiếu được các nhà đầu tư sử dụng để so sánh hoạt động của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Giá đóng cửa đã điều chỉnh sửa đổi giá đóng cửa của cổ phiếu để phản ánh giá trị của cổ phiếu đó sau khi tính toán cho bất kỳ hành động nào của công ty. Nó thường được sử dụng khi kiểm tra lợi nhuận lịch sử hoặc thực hiện phân tích chi tiết về hiệu suất trong quá khứ.

- Giá đóng cửa đã điều chỉnh là một sự điều chỉnh tính toán được thực hiện đối với giá đóng cửa của một cổ phiếu. Giá đóng cửa ban đầu là giá cuối cùng mà cổ phiếu, hoặc bất kỳ loại chứng khoán cụ thể nào khác, giao dịch trong giờ thị trường vào ngày giao dịch cụ thể đó.

- Tuy nhiên, giá đóng cửa ban đầu không minh chứng cho việc định giá cổ phiếu hoặc chứng khoán chính xác nhất vì nó sẽ không tính đến bất kỳ hành động nào có thể khiến giá thay đổi. Do đó, giá đóng cửa được điều chỉnh sẽ bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào cần thực hiện đối với giá.

- Các điều chỉnh được thực hiện là để bù đắp cho bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu, chẳng hạn như một hành động của công ty. Các hành động của công ty có thể bao gồm cổ tức hoặc chia tách cổ phiếu. Việc điều chỉnh giá đóng cửa sẽ hiển thị giá thực của cổ phiếu hoặc chứng khoán vì một số yếu tố bên ngoài có thể đã thay đổi giá thực.

- Nhìn chung, giá đóng cửa đã điều chỉnh bao gồm một phân tích phức tạp hơn vì nó có tính đến các yếu tố bổ sung, do đó, sẽ phản ánh chính xác hơn giá trị thực của cổ phiếu.

- Giá đóng cửa điều chỉnh trong tiếng Anh là: " Adjusted Closing Price"

2. Giống nhau giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh:

- Giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh đều trước khi đầu tư vào cổ phiếu vì cả hai thông số định giá cổ phiếu hơi khác nhau.

- Việc tìm ra giá trị của cổ phiếu có thể phức tạp hơn việc kiểm tra giá của chúng vào bất kỳ ngày cụ thể nào. Cổ phiếu có cả "giá đóng cửa" và "giá đóng cửa đã điều chỉnh". Những mức giá này phản ánh hai cách khác nhau để xác định giá trị của cổ phiếu. Giá đóng cửa chỉ đơn giản là giá trị tiền mặt của phần cổ phiếu cụ thể đó vào cuối ngày trong khi giá đóng cửa đã điều chỉnh phản ánh giá đóng cửa của cổ phiếu đó so với các thuộc tính khác của cổ phiếu. Nhìn chung, giá đóng cửa điều chỉnh được coi là sự phản ánh chính xác hơn về mặt kỹ thuật giá trị thực của cổ phiếu.

3, Khác nhau giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh:

3.1. Về khái niệm:

+ Giá đóng cửa điều chỉnh: Giá đóng cửa đã điều chỉnh là một sự điều chỉnh tính toán được thực hiện đối với giá đóng cửa của một cổ phiếu. Giá đóng cửa ban đầu là giá cuối cùng mà cổ phiếu, hoặc bất kỳ loại chứng khoán cụ thể nào khác, giao dịch trong giờ thị trường vào ngày giao dịch cụ thể đó.

+ Giá đóng cửa: Giá đóng cửa chỉ đơn thuần đề cập đến giá vốn của cổ phiếu vào cuối ngày, giá đóng cửa được điều chỉnh sẽ xem xét các yếu tố khác như cổ tức, chia tách cổ phiếu và chào bán cổ phiếu mới. Vì giá đóng cửa được điều chỉnh bắt đầu từ khi giá đóng cửa kết thúc, nên nó có thể được gọi là thước đo chính xác hơn về giá trị của cổ phiếu.

3.2. Về đặc điểm:

+ Giá đóng cửa điều chỉnh: Giá trị cổ phiếu được thể hiện theo giá đóng cửa và giá đóng cửa đã điều chỉnh. Giá đóng cửa là giá thô, chỉ là giá trị tiền mặt của giá giao dịch cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa. Các yếu tố giá đóng cửa được điều chỉnh trong bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa.

+ Giá của một cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi cung và cầu của những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, một số hành động của công ty, chẳng hạn như chia tách cổ phiếu, cổ tức và chào bán quyền, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Các điều chỉnh cho phép các nhà đầu tư có được một bản ghi chính xác về hoạt động của cổ phiếu. Các nhà đầu tư nên hiểu các hành động của công ty được tính như thế nào trong giá đóng cửa đã điều chỉnh của một cổ phiếu. Nó đặc biệt hữu ích khi kiểm tra lợi nhuận trong quá khứ vì nó cung cấp cho các nhà phân tích một đại diện chính xác về giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

+ Giá đóng cửa: Giá đóng cửa điều chỉnh phản ánh sự thay đổi về giá trị cổ phiếu do các đợt chào bán mới từ công ty. Các đợt chào bán mới là khi một công ty có thể chọn chào bán thêm cổ phiếu, thường được thực hiện để huy động thêm tiền. Các đợt chào bán mới này có thể được chào bán như một đợt chào bán quyền, trong đó các cổ đông hiện tại có quyền đầu tiên mua cổ phiếu với giá giảm hoặc cổ phiếu có thể được chào bán ra công chúng.

3.3. Về các loại điều chỉnh:

+ Giá đóng cửa điều chỉnh: Điều chỉnh giá cho việc tách cổ phiếu:  Chia tách cổ phiếu là một hành động của công ty nhằm làm cho cổ phiếu của công ty có giá cả phải chăng hơn đối với các nhà đầu tư trung bình. Việc chia tách cổ phiếu không làm thay đổi tổng vốn hóa thị trường của công ty, nhưng nó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

+ Điều chỉnh cổ tức: Các phân phối phổ biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bao gồm cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu. Sự khác biệt giữa cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu là cổ đông được hưởng một mức giá xác định trước trên mỗi cổ phiếu và cổ phiếu bổ sung tương ứng.

- Về điều chỉnh đối với các quyền lợi:

+ Giá đóng cửa được điều chỉnh của cổ phiếu cũng phản ánh các đợt chào bán quyền có thể xảy ra. Chào bán quyền là một đợt phát hành quyền cho cổ đông hiện hữu, cho phép các cổ đông đăng ký phát hành quyền tương ứng với cổ phần của họ. Điều đó sẽ làm giảm giá trị của cổ phiếu hiện tại vì cung tăng có tác động làm suy giảm lượng cổ phiếu hiện có.

+ Giá đóng cửa: giá đóng cửa sẽ cho bạn biết giá trị tiền mặt chính xác của một cổ phiếu ở thời điểm cuối cùng. của ngày giao dịch.

3.4. Về lợi ích:

+ Giá đóng cửa điều chỉnh: Ưu điểm chính của giá đóng cửa được điều chỉnh là chúng giúp đánh giá hoạt động của cổ phiếu dễ dàng hơn. Thứ nhất, giá đóng cửa được điều chỉnh giúp các nhà đầu tư hiểu được họ sẽ kiếm được bao nhiêu khi đầu tư vào một tài sản nhất định. Rõ ràng nhất, việc chia cổ phiếu mua 2 tặng 1 không khiến nhà đầu tư mất một nửa số tiền. Vì các cổ phiếu thành công thường phân tách nhiều lần, nên đồ thị về hiệu suất của chúng sẽ khó diễn giải nếu không có giá đóng cửa được điều chỉnh.

+ Giá đóng cửa điều chỉnh cho phép nhà đầu tư so sánh hiệu quả hoạt động của hai hoặc nhiều tài sản. Bên cạnh những vấn đề rõ ràng với việc chia tách cổ phiếu, việc không tính đến cổ tức có xu hướng làm giảm khả năng sinh lợi của cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng cổ tức.

+ Sử dụng giá đóng cửa đã điều chỉnh cũng là điều cần thiết khi so sánh lợi nhuận của các loại tài sản khác nhau trong dài hạn. Ví dụ, giá của trái phiếu có lợi suất cao có xu hướng giảm trong thời gian dài. Điều đó không có nghĩa là những trái phiếu này nhất thiết phải là những khoản đầu tư kém. Lợi tức cao của họ bù đắp cho khoản lỗ và hơn thế nữa, có thể thấy được điều này bằng cách nhìn vào giá đóng cửa đã điều chỉnh của các quỹ trái phiếu có lợi suất cao.

+ Giá đóng cửa: Giá đóng cửa danh nghĩa của một cổ phiếu hoặc tài sản khác có thể truyền tải thông tin hữu ích. Thông tin này bị phá hủy bằng cách chuyển đổi giá đó thành giá đóng cửa đã điều chỉnh. Trong thực tế, nhiều nhà đầu cơ đặt lệnh mua và bán ở các mức giá nhất định.

Kết quả là, một loại giằng co có thể xảy ra giữa phe bò và phe bán ở các mức giá quan trọng này. Nếu phe bò chiến thắng, một sự đột phá có thể xảy ra và khiến giá tài sản tăng vọt. Tương tự, một chiến thắng cho phe gấu có thể dẫn đến sự cố và thua lỗ thêm. Giá cổ phiếu đóng cửa được điều chỉnh che khuất những sự kiện này. Nhìn chung, giá đóng cửa được điều chỉnh ít hữu ích hơn đối với các cổ phiếu đầu cơ nhiều hơn.

+ Chia tách cổ phiếu là một hành động của công ty diễn ra khi một công ty tăng số lượng cổ phần trong công ty của họ. Nó dẫn đến giảm giá thị trường của các cổ phiếu riêng lẻ và tăng số lượng cổ phiếu. Việc chia tách cổ phiếu có thể được thực hiện nhằm giảm giá cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp như vậy, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên và giá trị của mỗi cá nhân sẽ giảm xuống vì chúng sẽ đại diện cho một tỷ lệ cổ phiếu nhỏ hơn.

+ Giá đóng cửa điều chỉnh và cổ tức: Cổ tức bao gồm việc phân phối một số lợi nhuận mà một công ty thu được cho các cổ đông của nó . Khi họ đã kiếm được lợi nhuận, công ty sẽ có thể chia một phần cho các cổ đông của mình. Vì một số lợi nhuận được chia cho các cổ đông, nó có thể làm giảm giá trị của cổ phiếu. Do đó, giá đóng cửa điều chỉnh so với giá đóng cửa ban đầu sẽ thể hiện mức giá sau khi chia cổ tức cho cổ đông.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )