Giả định dòng chi phí trung bình là gì? Nội dung và ví dụ

Chi phí trung bình cũng có thể được đề cập đến chi phí trung bình của hàng tồn kho, cũng như chi phí trung bình của các đơn vị sản xuất. Giả định dòng chi phí trung bình?
Giả định dòng chi phí trung bình là việc các doanh nghiệp đã sử dụng giá trị trung bình trong kì kế toán để phân bổ chi phí cho giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì. Giả định dòng chi phí trung bình có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về thuật ngữ giả định dòng chi phí trung bình.

1. Khái quát về chi phí trung bình:

Hiện nay, các chi phí trung bình được xem là chi phí sản xuất trên một đơn vị sản xuất, được tính bằng cách chia tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi cho tổng số đơn vị sản xuất, sẽ là tổng sản lượng. Chi phí trung bình là một thuật ngữ kế toán chi phí còn được gọi là chi phí đơn vị.  Thực tế các chi phí trung bình có thể phụ thuộc vào khoảng thời gian xem xét. Ví dụ cụ thể, tăng sản xuất có thể tốn kém hoặc không thể trong thời gian ngắn. Chúng ảnh hưởng đến đường cung và là thành phần cơ bản của cung và cầu. Chi phí trung bình thấp nhất là một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Chi phí trung bình cũng có thể được đề cập đến chi phí trung bình của hàng tồn kho, cũng như chi phí trung bình của các đơn vị sản xuất. Hai loại này tương tự nhau về bản chất. Các cửa hàng bán lẻ thường không sản xuất bất kỳ hàng tồn kho của họ, nhưng mua nó từ các nhà sản xuất hoặc bán buôn. Ngoài ra, các nhà sản xuất tự sản xuất hàng tồn kho của họ. Các cửa hàng bán lẻ nên biết chi phí của những gì họ đã trả cho hàng tồn kho, trong khi các nhà sản xuất cần biết chi phí sản xuất hàng tồn kho là bao nhiêu. Cách tính chi phí trung bình: Trong kinh tế học, chi phí trung bình (CP) hoặc chi phí đơn vị bằng tổng chi phí (TC) chia cho số lượng hàng hóa được sản xuất, sẽ là sản xuất của một lượng C. Bên cạnh đó, chi phí trung bình bằng tổng chi phí biến đổi trung bình (tổng chi phí biến đổi chia cho C) cộng với chi phí cố định trung bình (tổng chi phí cố định chia cho C). Một cách tượng trưng, ​​chi phí trung bình được thể hiện là: CP = CT / C hoặc cũng có thể CP = chi phí biến đổi trung bình (CVP) + chi phí cố định trung bình (CFP), trong đó: - Chi phí biến đổi trung bình = Tổng chi phí biến đổi (CVT) / Tổng sản lượng (C) - Chi phí cố định trung bình = Tổng chi phí cố định (CFT) / Tổng sản lượng (C) Chi phí trung bình là cực kỳ dễ dàng để tính toán cho một cửa hàng bán lẻ. Chi phí trung bình của hàng tồn kho được tính bằng phương pháp kiểm kê trung bình có trọng số. Hiểu một cách khác, tổng số đô la được trả cho hàng tồn kho được chia cho tổng số đơn vị hàng tồn kho có sẵn. Rõ ràng, tổng hàng tồn kho phải bao gồm cùng loại đơn vị. Chi phí trung bình ngắn hạn và dài hạn: Chi phí trung bình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khoảng thời gian sản xuất, vì việc tăng hoặc mở rộng sản xuất trong thời gian ngắn có thể khá tốn kém hoặc không thể. Chính bởi vì thế mà các chủ thể là các nhà kinh tế nghiên cứu cả chi phí trung bình ngắn hạn và chi phí trung bình dài hạn để quyết định sản xuất trong một thời gian nhất định. Chi phí trung bình trong ngắn hạn là chi phí thay đổi theo quá trình sản xuất hàng hóa, với điều kiện là chi phí cố định bằng không và chi phí biến đổi không đổi. Ngoài ra, chi phí trung bình dài hạn bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến sự thay đổi số lượng của tất cả các đầu vào được sử dụng cho sản xuất. Về lâu dài là khoảng thời gian mà số lượng của tất cả các yếu tố đầu vào sẽ được sử dụng có thể thay đổi, bao gồm cả vốn. Chính vì vậy mà chi phí trung bình là một yếu tố quan trọng để xác định cung và cầu trong thị trường. Ưu điểm và nhược điểm: - Ưu điểm của việc sử dụng chi phí trung bình: Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng chi phí trung bình làm tỷ lệ để đánh giá các dự án sản xuất mới là tính đơn giản của nó. Việc tính toán không ngụ ý quá nhiều phức tạp, vì nó rất dễ vận hành. Điều này làm giảm đáng kể công việc văn phòng. Một tỷ lệ chi phí trung bình duy nhất cũng sẽ giúp các nhà quản lý tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc đánh giá các dự án mới. Nếu các dự án có cùng một hồ sơ rủi ro và không có thay đổi trong cấu trúc chi phí đề xuất, chi phí trung bình hiện tại có thể được áp dụng và sử dụng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, phương pháp này đòi hỏi ít lao động. Chính bởi vì vậy mà việc sử dụng chi phí trung bình là một trong những phương pháp kế toán chi phí ít nhất để duy trì. Không những thế lợi nhuận sẽ liên quan trực tiếp hơn đến số lượng sản xuất, mặc dù điều này cũng có thể là một bất lợi. Phương pháp chi phí trung bình hoạt động tốt khi xảy ra các tình huống sau trong công ty: - Phương pháp chi phí trung bình hoạt động tốt khi khó theo dõi chi phí liên quan đến các đơn vị riêng lẻ. - Phương pháp chi phí trung bình hoạt động tốt khi chi phí nguyên vật liệu di chuyển xung quanh một điểm chi phí trung bình theo một cách không thể đoán trước, do đó, chi phí trung bình rất hữu ích cho các mục đích lập kế hoạch dài hạn, chẳng hạn như trong việc phát triển ngân sách. - Phương pháp chi phí trung bình hoạt động tốt khi có khối lượng lớn các mặt hàng tương tự di chuyển qua kho, điều này sẽ đòi hỏi thời gian nhân viên đáng kể để có thể theo dõi riêng lẻ. Phương pháp chi phí trung bình là rất phù hợp khi vật liệu được nhận với số lượng lô thống nhất. - Chi phí trung bình đặt giá của các sản phẩm ở mức cho phép các nhà độc quyền có được lợi nhuận bình thường, thay vì lợi ích kinh tế. Điều này có lợi cho người tiêu dùng, với sản xuất cao hơn và giá thấp hơn. - Lợi ích xã hội vì người tiêu dùng không có giá ngoài thị trường. Nhược điểm của việc sử dụng chi phí trung bình: Phương pháp chi phí trung bình không hoạt động tốt trong các tình huống sau trong công ty: - Phương pháp chi phí trung bình không hoạt động tốt khi các đơn vị trong rất nhiều không giống nhau, nhưng rất khác nhau. Chính bởi vì thế, chúng không thể được xử lý giống hệt cho mục đích tính toán chi phí, vì giá trung bình sẽ dẫn đến chi phí sai lầm. - Phương pháp chi phí trung bình không hoạt động tốt khi hàng tồn kho là duy nhất hoặc đắt tiền. Trong những tình huống này, chính xác hơn là theo dõi chi phí cho mỗi đơn vị. - Phương pháp chi phí trung bình không hoạt động tốt khi có một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng về chi phí sản phẩm, chi phí trung bình không cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về chi phí gần đây nhất trong chi phí của hàng hóa được bán. Là một mức trung bình, nó thể hiện một chi phí có thể liên quan chặt chẽ hơn với một khoảng thời gian trong quá khứ.

2. Giả định dòng chi phí trung bình:

Khái niệm giả định dòng chi phí trung bình:

Giả định dòng chi phí trung bình được hiểu là việc công ty sử dụng giá trị trung bình trong kì kế toán để nhằm phân bổ chi phí cho giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì.

Giả định dòng chi phí trung bình trong tiếng Anh là gì?

Giả định dòng chi phí trung bình hoặc giả định dòng chi phí trung bình theo trọng số trong tiếng Anh là Average Cost Flow Assumption hoặc Weighted Average Cost Flow Assumption.

Nội dung của phương pháp giả định dòng chi phí trung bình:

Giả định dòng chi phí trung bình lsẽ ấy trung bình chi phí của các mặt hàng được bán. Phương pháp giả định dòng chi phí trung bình sẽ giả định rằng tất cả hàng hóa thuộc một loại nhất định có thể thay thế cho nhau và chỉ khác nhau về giá mua. Sự khác biệt về giá mua được qui cho các yếu tố bên ngoài bao gồm lạm phát, cung hoặc cầu.

Theo giả định dòng chi phí trung bình thì tất cả các chi phí được cộng lại với nhau, sau đó chia cho tổng số đơn vị đã được mua. Số lượng đơn vị bán có thể sẽ được nhân với giá trung bình trên mỗi đơn vị để nhằm giúp thiết lập giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì.

Ví dụ về phương pháp giả định dòng chi phí trung bình:

Giả sử rằng Widgets Inc. của Wexel sử dụng giả định dòng chi phí trung bình khi phân bổ chi phí cho hàng tồn kho.

Trong kì kế toán, Wexel bán như sau:

+ 25 đơn vị hàng hóa từ thùng A, mỗi đơn vị có chi phí sản suất là 25 đô la;

+ 27 đơn vị từ thùng B, mỗi cái có chi phí sản suất 27 đô la để sản xuất;

+ 30 đơn vị từ xô C, mỗi cái có chi phí sản suất 30 đô la để sản xuất.

Các đơn vị hàng hóa đều có thể thay thế cho nhau, chỉ khác nhau về chi phí sản xuất, do sự gia tăng chi phí của chất nổ nhựa được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Để tính tổng chi phí giá vốn hàng bán (COGS), Wexel sử dụng phương pháp giả định dòng chi phí trung bình. Kế toán tính toán chi phí của mỗi đơn vị cụ thể như sau: [(25 x $25) + (27x $27) + (30 x $30)] / (25 + 27 + 30) = $27.49.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )