Đoạn thị trường tiềm năng là gì? Các tiêu chuẩn xác định và quy trình

Đoạn thị trường tiềm năng là gì? Các tiêu chí xác định đoạn thị trường tiềm năng? Quy trình lựa chọn đoạn thị trường tiềm năng? Lợi ích của việc phân đoạn thị trường trong tìm kiếm đoạn thị trường tiềm năng?

Phân đoạn thị trường là một hoạt động quan trọng trong tìm kiếm thị trường của doanh nghiệp. Đoạn thị trường tiềm năng chính là một trong các kết quả của phân đoạn thị trường và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triển thị trường của doanh nghiệp. Để tìm hiểu kỹ hơn, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên quan về đoạn thị trường tiềm năng.

1. Đoạn thị trường tiềm năng là gì?

Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường mục tiêu thành các loại nhỏ hơn, xác định hơn. Nó phân khúc khách hàng và khán giả thành các nhóm có chung đặc điểm như nhân khẩu học, sở thích, nhu cầu hoặc vị trí.

Tầm quan trọng của phân khúc thị trường là nó giúp dễ dàng hơn trong việc tập trung các nỗ lực và nguồn lực tiếp thị vào việc tiếp cận những đối tượng có giá trị nhất và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Phân khúc thị trường cho phép bạn tìm hiểu khách hàng, xác định những gì cần thiết trong phân khúc thị trường và xác định cách bạn có thể đáp ứng tốt nhất những nhu cầu đó với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Điều này giúp bạn thiết kế và thực hiện các chiến lược tiếp thị tốt hơn từ trên xuống dưới.

Thị trường tiềm năng là phần thị trường doanh nghiệp có thể nắm bắt trong tương lai. Đây là những khách hàng doanh nghiệp không có bây giờ, nhưng có thể làm việc để thu hút.

Thị trường tiềm năng của doanh nghiệp bao gồm các nhóm nhân khẩu học hiện không phải là khách hàng của doanh nghiệp nhưng có thể trở thành khách hàng trong tương lai. Họ có thể trở thành khách hàng của doanh nghiệp vì doanh nghiệp mở rộng các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn của mình hoặc vì doanh nghiệp bắt đầu tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của mình theo một cách mới và cho các nhóm người mua mới.

Như vậy có thể hiểu đoạn thị trường tiềm năng chính là những phân khúc có thể trở thành khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.

2. Các tiêu chí xác định đoạn thị trường tiềm năng: 

Phân đoạn liên quan đến việc tạo ra các nhóm đồng nhất được tạo thành từ các cá nhân với các đặc điểm chung có thể xác định được. Đây có thể là nơi cư trú, tuổi tác, lối sống hoặc thậm chí là cách họ cư xử trên trang web của bạn: đây là những gì chúng tôi gọi là tiêu chí phân đoạn.

Các cá nhân trong cùng một phân khúc được cho là có cùng kỳ vọng và phải phản ứng theo cách tương tự với một đề nghị, loại nội dung hoặc một thông điệp cụ thể.

Để xác định đoạn thị trường là đoạn thị trường tiềm năng thì gồm những tiêu chí sau:

- Có khả năng đo lường được: hiểu về tiêu chí này tức là việc có thể xác định được quy mô, phạm vi của đoạn thị trường này. Khi nắm được quy mô, phạm vi thì có thể xem xét được các đặc trưng riêng của phân đoạn thị trường này.

Phân khúc phải có thể đo lường được và mang lại lợi nhuận, Nói cách khác, doanh nghiệp cần có ý tưởng rõ ràng về số lượng khách hàng tiềm năng tạo nên phân khúc, sức mua và hành vi mua của họ. Bằng cách phân tích các yếu tố này, doanh nghiệp sẽ có thể đo lường khả năng sinh lời của phân khúc.

Nếu doanh nghiệp xác định một phân khúc bao gồm các khách hàng tiềm năng, nhưng phân khúc này chỉ bao gồm một phần nhỏ đối tượng của doanh nghiệp, thì phân khúc đó sẽ không sinh lợi.

- Đủ lớn: Một đoạn thị trường tiềm năng cần đủ lớn, bởi lẽ để duy trì được hoạt động của doanh nghiệp dựa trên doanh số  từ đoạn thị trường tiềm năng này. Do vậy khi đoạn thị trường đủ lớn sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường. Các đoạn thị trường tiềm năng thường là có quy mô tương đối lớn, có tốc độ tăng trưởng cao.

Có thể làm marketing được: tức là đoạn thị trường mà doanh nghiệp có thể tiếp cận và thỏa mãn nó. Phân khúc phải có thể tiếp cận được - doanh nghiệp phải có khả năng đạt được tiềm năng bên trong nó thông qua các hành động tiếp thị của mình. Nói cách khác, doanh nghiệp phải có khả năng giao tiếp với các mục tiêu của mình, cho dù bằng truyền hình, đài phát thanh, mạng xã hội hoặc các kênh khác, và cũng có khả năng cung cấp các sản phẩm mà họ đặt hàng cho họ.

Đây là ba tiêu chí chính để một đoạn thị là một thị trường tiềm năng.

Ngoài ra, thông thường, đoạn thị trường tiềm năng thường phải có liên quan, tức là nó phải có giá trị chiến lược đối với doanh nghiệp và bao gồm những khách truy cập có giá trị gia tăng cao. Hơn nữa, để có liên quan, các phân đoạn phải khác nhau, vì chúng không được cho là phản ứng theo cùng một cách với các chiến dịch tiếp thị đã lên kế hoạch của bạn.

Ví dụ, nhà bán lẻ lốp xe trực tuyến Allopneus đã xác định được phân khúc "những người lái xe hạng nặng". Phân khúc này chỉ chiếm 10% lưu lượng truy cập trên trang web của nó, nhưng nó đóng góp 25% doanh thu của thương hiệu: do đó nó là mục tiêu có giá trị gia tăng cao.

3. Quy trình lựa chọn đoạn thị trường tiềm năng:

Trên thực tế, doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn một đoạn thị trường tiềm năng. Do vậy, mà doanh nghiệp cần phải tiến hành xem đoạn thị trường tiềm năng nào đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nhất có thể. Để lựa chọn được đoạn thị trường tiềm năng đó, thì cần phải trải qua quy trình lựa chọn đoạn thị trường tiềm năng, bao gồm các bước:

Bước 1: Chọn ra các yếu tố để có thể đo lường được sức hút của thị trường và đo lường được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá khả năng của doanh nghiệp, tức vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai với từng loại đoạn thị trường tiềm năng.

Bước 3: Đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố đo lường sức hút của thị trường và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá vị thế hiện tại từng đoạn thị trường tiềm năng về từng yếu tố đã liệt kê. Từ kết quả đánh giá đưa ra những dự báo xu hướng tương lai.

Bước 5: Quyết định lựa chọn các đoạn thị trường phù hợp.

Khi giám đốc bán hàng thực hiện đánh giá của họ về thị trường mới, nhiều người trong số họ tập trung vào người tiêu dùng thực tế vì họ là những người tích cực tham gia mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, để các nhà quản lý bán hàng có một bức tranh tốt về các cơ hội hoặc mối đe dọa có thể xảy ra từ thị trường, điều quan trọng là phải tập trung vào người tiêu dùng tiềm năng vì những thay đổi về số lượng người tiêu dùng tiềm năng có thể ảnh hưởng đến số lượng người tiêu dùng thực tế.

Tổng số người tiêu dùng tiềm năng có thể thay đổi do những thay đổi trong các khía cạnh sau của hành vi mua hàng của người tiêu dùng:

- Ưu đãi kinh tế - Số tiền mà thị trường có thể đủ khả năng chi tiêu cho một sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Sở thích về lợi ích - Nhận thức mà thị trường có đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ và họ có thể đạt được sự hài lòng nào từ nó.

- Sở thích thực dụng - Sự khác biệt thực tế mà người tiêu dùng nhận thấy rằng sản phẩm có thể tạo ra cho cuộc sống của họ.

4. Lợi ích của việc phân đoạn thị trường trong tìm kiếm đoạn thị trường tiềm năng:

Khi phân đoạn thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tạo thông điệp tiếp thị mạnh mẽ hơn: Khi biết mình đang nói chuyện với ai, doanh nghiệp có thể phát triển các thông điệp tiếp thị mạnh mẽ hơn. Doanh nghiệp có thể tránh ngôn ngữ chung chung, mơ hồ để nói với nhiều đối tượng.

Xác định các chiến thuật tiếp thị hiệu quả nhất: Với hàng tá chiến thuật tiếp thị có sẵn, có thể khó biết điều gì sẽ thu hút đối tượng lý tưởng của doanh nghiệp. Việc sử dụng các loại phân đoạn thị trường khác nhau sẽ hướng dẫn doanh nghiệp đến các chiến lược tiếp thị sẽ hoạt động tốt nhất. Khi doanh nghiệp biết đối tượng mà doanh nghiệp đang nhắm mục tiêu, doanh nghiệp có thể xác định các giải pháp và phương pháp tốt nhất để tiếp cận họ.

Thiết kế quảng cáo được nhắm mục tiêu siêu: Trên các dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số, doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu đối tượng theo độ tuổi, vị trí, thói quen mua hàng, sở thích của họ, v.v. Khi doanh nghiệp sử dụng phân đoạn thị trường để xác định đối tượng của mình, bạn biết những đặc điểm chi tiết này và có thể sử dụng chúng để tạo các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số được nhắm mục tiêu, hiệu quả hơn.

Thu hút (và chuyển đổi) khách hàng tiềm năng chất lượng: Khi thông điệp tiếp thị của doanh nghiệp rõ ràng, trực tiếp và được nhắm mục tiêu, chúng sẽ thu hút đúng người. Doanh nghiệp thu hút được những khách hàng tiềm năng lý tưởng và có nhiều khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người mua hơn.

Xây dựng mối quan hệ khách hàng sâu sắc hơn: Khi doanh nghiệp biết khách hàng của mình muốn gì và cần gì, doanh nghiệp có thể cung cấp và truyền đạt các dịch vụ phục vụ duy nhất và gây được tiếng vang với họ. Giá trị và thông điệp khác biệt này dẫn đến mối liên kết bền chặt hơn giữa thương hiệu và khách hàng và tạo ra mối quan hệ lâu dài với thương hiệu.

Xác định các cơ hội thị trường ngách: Tiếp thị ngách là quá trình xác định các phân khúc của các ngành và ngành dọc có một lượng lớn khán giả có thể được phục vụ theo những cách mới. Khi doanh nghiệp phân đoạn thị trường mục tiêu của mình, doanh nghiệp có thể tìm thấy các thị trường ngách chưa được phục vụ mà doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Tập trung: Nhắm mục tiêu trong tiếp thị giữ cho thông điệp và mục tiêu tiếp thị của doanh nghiệp đi đúng hướng. Nó giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội tiếp thị mới và tránh bị sao nhãng dẫn bạn rời xa thị trường mục tiêu.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )