Điều kiện để một công ty niêm yết lên sàn chứng khoán là gì?

Ra mắt công chúng thường là một trong những mục tiêu chính của một doanh nghiệp mới thành lập. Bất cứ khi nào một công ty muốn được giao dịch công khai, công ty đó phải đăng ký trở thành thành viên của câu lạc bộ. Vậy điều kiện để một công ty niêm yết lên sàn chứng khoán là gì?

1. Khái quát về điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán:

Điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán bao gồm các tiêu chí khác nhau và tiêu chuẩn tối thiểu được thiết lập bởi các sàn giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán New York, để cho phép trở thành thành viên của sàn giao dịch. Chỉ khi các yêu cầu niêm yết của một sàn giao dịch được đáp ứng, một công ty mới có thể niêm yết cổ phiếu để giao dịch.

Các công ty không đáp ứng yêu cầu niêm yết đôi khi vẫn có thể chào bán cổ phiếu của họ để giao dịch mua bán qua quầy (OTC). Để một công ty giao dịch cổ phiếu của mình trên một sàn giao dịch chứng khoán, công ty đó phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu niêm yết của sàn giao dịch đó và trả cả phí tham gia và phí niêm yết hàng năm của sàn giao dịch. Yêu cầu niêm yết thay đổi theo từng sàn giao dịch và bao gồm vốn chủ sở hữu tối thiểu, giá cổ phiếu tối thiểu và số lượng cổ đông tối thiểu.

Các sở giao dịch có các yêu cầu về niêm yết để đảm bảo rằng chỉ những chứng khoán chất lượng cao mới được giao dịch trên đó và để duy trì uy tín của sở giao dịch giữa các nhà đầu tư.

Carol Schleif, phó giám đốc đầu tư của BMO Family Office, một công ty quản lý tài sản, cho biết: “Các sàn giao dịch chứng khoán được xây dựng dựa trên niềm tin và cơ chế niêm yết của các công ty đó. “Mỗi sàn giao dịch đều bảo vệ danh tiếng của mình và đó là lý do tại sao các yêu cầu về danh sách lại rất quan trọng.” Mỗi sàn giao dịch có các yêu cầu niêm yết riêng, vì vậy sàn giao dịch Nasdaq có các tiêu chí khác với Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc các sàn giao dịch ở nước ngoài. Ví dụ, Nasdaq có lịch sử về mức phí thấp hơn, điều này thu hút các công ty nhỏ hơn. Tuy nhiên, những gã khổng lồ công nghệ như Google, Apple và Amazon cũng được giao dịch trên Nasdaq.

Trước hết, có các cấp thị trường khác nhau được cung cấp bởi Nasdaq, Bob Tull, chủ tịch của công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Pennsylvania, Procure Holdings, cho biết. Ba cấp là Nasdaq Global Select Market®, Nasdaq Global Market® và Nasdaq Capital Market®. Hầu hết các công ty lớn đều mong muốn được niêm yết trên cấp Thị trường Lựa chọn Toàn cầu của Nasdaq, nhưng mỗi cấp có yêu cầu niêm yết riêng. Mỗi sàn giao dịch có các yêu cầu riêng và để một công ty tiếp tục được niêm yết, công ty đó phải tuân thủ một số yêu cầu. “Mỗi cấp có tiêu chí và phí riêng,” Tull nói. “Bạn cũng nên biết về các quy tắc mới xung quanh quản trị, như thực tế là Nasdaq hiện có các yêu cầu về tính bao gồm và đa dạng.” Ngoài ra, các yêu cầu về niêm yết cũng phụ thuộc vào việc công ty đang phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hay là một đợt bán lẻ, hay là một công ty dày dạn kinh nghiệm hiện đang giao dịch cổ phiếu phổ thông. Đối với tất cả các công ty, một số yêu cầu niêm yết chung cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng bao gồm:

- 1,25 triệu cổ phiếu giao dịch công khai đang lưu hành

- Ít nhất 450 cổ đông lô tròn (ít nhất 100 cổ phiếu cho mỗi người sở hữu) hoặc 2.200 tổng số cổ đông

- Giá trị thị trường của cổ phiếu nắm giữ công khai không hạn chế hoặc giá trị thị trường của cổ phiếu nắm giữ công khai không hạn chế cộng với vốn chủ sở hữu cổ phiếu phải đạt ít nhất 45 triệu đô laTull chỉ ra rằng giá cổ phiếu tối thiểu của Nasdaq cũng có thể được yêu cầu và con số đó lên tới 4 đô la. Tuy nhiên, ông nói, có một số trường hợp khi một công ty có thể niêm yết với giá chào mua là $ 2 hoặc $ 3. Một công ty như vậy có thể phải bù đắp cho giá cổ phiếu thấp hơn của bạn bằng cách bù đắp trong các lĩnh vực khác.

2. Điều kiện để một công ty niêm yết lên sàn chứng khoán:

Điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán là một tập hợp các điều kiện mà một công ty phải đáp ứng trước khi niêm yết chứng khoán trên một trong các sàn giao dịch chứng khoán có tổ chức, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán London hoặc Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Các yêu cầu này thường đo lường quy mô và thị phần của chứng khoán được niêm yết và khả năng tài chính cơ bản của công ty phát hành. Các sở giao dịch thiết lập các tiêu chuẩn này như một phương tiện để duy trì danh tiếng và khả năng hiển thị của chính họ. Khi yêu cầu được niêm yết, một công ty sẽ phải chứng minh với trao đổi rằng họ đáp ứng các yêu cầu niêm yết. Bởi vì các sàn giao dịch chứng khoán lớn cung cấp khả năng hiển thị và tính thanh khoản cao cho một chứng khoán, các công ty kinh doanh có động cơ mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu niêm yết.

Khi một chứng khoán được niêm yết, công ty phát hành thường phải duy trì một tập hợp các yêu cầu giao dịch liên quan nhưng ít nghiêm ngặt hơn - nếu không, chứng khoán phải đối mặt với việc hủy niêm yết. Bị hủy niêm yết không phải chịu bất kỳ hình phạt pháp lý nào; nó chỉ dẫn đến việc bị trục xuất khỏi sàn giao dịch cụ thể.  Các công ty có thể liệt kê chéo một bảo mật trên nhiều sàn giao dịch và thường xuyên như vậy. Yêu cầu niêm yết không phải là rào cản đối với giao dịch hoàn toàn, vì các công ty luôn được tự do giao dịch chứng khoán không cần kê đơn (OTC); tuy nhiên, những điều này gần như không cung cấp tính thanh khoản, sự giám sát theo quy định, uy tín hoặc khả năng hiển thị khi được niêm yết trên một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn.

3. Điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán về danh sách trên thực tế:

Các yêu cầu về danh sách khác nhau tùy theo sàn giao dịch nhưng có một số chỉ số nhất định hầu như luôn được bao gồm. Hai loại yêu cầu quan trọng nhất liên quan đến quy mô của công ty (được xác định theo thu nhập hàng năm hoặc vốn hóa thị trường) và tính thanh khoản của cổ phiếu (một số lượng cổ phiếu nhất định phải đã được phát hành). Ví dụ, NYSE yêu cầu các công ty đã có 1,1 triệu cổ phiếu giao dịch công khai đang lưu hành với giá trị thị trường tập thể ít nhất là 100 triệu đô la; Nasdaq yêu cầu các công ty đã có 1,25 triệu cổ phiếu giao dịch công khai với giá trị thị trường tập thể là 45 triệu đô la. Cả NYSE và Nasdaq đều yêu cầu giá niêm yết chứng khoán tối thiểu là $ 4 cho mỗi cổ phiếu. Nói chung có một khoản phí niêm yết liên quan cũng như phí niêm yết hàng năm, quy mô này tăng lên tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang được giao dịch và tổng cộng có thể lên đến hàng trăm nghìn đô la. Phí Nasdaq thấp hơn đáng kể so với NYSE, điều này đã làm cho Nasdaq trở thành lựa chọn phổ biến hơn cho các công ty mới hơn hoặc nhỏ hơn.

Một công ty có bốn cách để được niêm yết trên NASDAQ, tùy thuộc vào các nguyên tắc cơ bản của công ty. Nếu một công ty không đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như mức thu nhập hoạt động tối thiểu, thì công ty đó phải bù đắp bằng số tiền tối thiểu lớn hơn trong một lĩnh vực khác, chẳng hạn như doanh thu. Điều này giúp cải thiện chất lượng của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch. Sau khi một công ty được niêm yết trên thị trường, nó phải duy trì các tiêu chuẩn nhất định để tiếp tục giao dịch. Việc không đáp ứng các thông số kỹ thuật do sở giao dịch chứng khoán đưa ra sẽ dẫn đến việc nó bị hủy niêm yết. Việc giảm xuống dưới mức giá cổ phiếu yêu cầu tối thiểu hoặc vốn hóa thị trường là một trong những yếu tố chính dẫn đến việc hủy niêm yết. Chi tiết chính xác về việc hủy niêm yết phụ thuộc vào sàn giao dịch.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )