Đảng viên đi trước, làng nước theo sau được hiểu như thế nào?

"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" được hiểu như thế nào? Tư tưởng "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" hiện nay được thực hiện như thế nào? Một số đề xuất để cán bộ, Đảng viên ngày nay thực hiện theo đúng lời dạy của Bác "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của nhiều công dân Việt Nam. Đảng viên được biết đến là những người có phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị tốt và là đầu tàu gương mẫu cho quần chúng noi theo. Đảng viên là người sống và làm việc theo chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, là người tiên phong cho việc thực hiện theo các chủ trương, chính sách và những quy định pháp luật của Nhà nước ban hành. Do đó mà trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ngay từ đầu tác phẩm vai trò của Đảng viên qua câu khẳng định: "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Vậy câu "Đảng viên đi trước, làng nước theo câu" được hiểu như thế nào?

1. "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" được hiểu như thế nào?

Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần, trách nhiệm, cũng như vai trò của người Đảng viên và Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đi đầu thực hiện các công tác xây dựng và phát triển đất nước. Trong câu nói này xuất hiện hai đối tượng là Đảng viên và làng nước. Theo đó, Đảng viên được biết đến là những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có phẩm chất chính trị tốt, đáp ứng được các điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làng nước ở đây là để chỉ quần chúng nhân dân sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 

Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, Đảng viên và sự tin tưởng vào các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, câu nói cũng khẳng định Đảng viên là những người tiên phong, là người dẫn đường trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để quần chúng nhân dân noi theo. 

Có thể khái quát ý nghĩa của câu nói này là khẳng định về việc Đảng viên phải là người gương mẫu trong mọi việc, phải gương mẫu trong vấn đề đạo đức và lối sống cũng như tác phong công việc. Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi suy nghĩ và hành động để quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đó.

2. Tư tưởng "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" hiện nay được thực hiện như thế nào?

Trong lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những tư tưởng cốt yếu, có giá trị lâu đời luôn được Đảng tiếp tục nêu cao và phát huy giá trị. Trong đó, tư tưởng "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" tuy được nêu cao từ thế kỷ trước nhưng đến bây giờ câu nói này vẫn còn giá trị bền vững và vẫn được nêu cao thực hiện, vận động tinh thần, trách nhiệm của Đảng viên trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. 

Hiện nay, để kế thừa và phát huy tư tưởng đó, Đảng ta vẫn chú trọng phát huy và nâng cao vai trò, cũng như trách nhiệm của cán bộ và Đảng viên và quần chúng nhân dân tự giác học tập và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh nêu trên. 

Trong thời đại hiện nay, tư tưởng "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" được vận dụng thông qua một số nội dung tiêu biểu như:

- Đảng viên không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao không chỉ về kiến thức và tư tưởng chính trị mà còn nâng cao những kiến thức khoa học khác để áp dụng vào thực tiễn xã hội. Từ đó tích luỹ những kinh nghiệm thực tiễn để tiên phong cho nhân dân áp dụng và noi theo. 

Chẳng hạn như trong lĩnh vực làm kinh tế, Đảng viên Nguyễn Thị Lưu tại huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá đã tiên phong, đi đầu trong việc làm kinh tế với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Theo đó, chị Lựu đã tiến hành đầu tư và cải tạo 3 ha đất kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với việc chăn nuôi bò, nuôi cá và nuôi ong tại vườn. Nhờ nhìn nhận được vấn đề thực tiễn và những kiến thức đã được tích luỹ, khi chị Lựu đổi sang mô hình này đã thu hoạch được những trái ngọt là hàng nghìn cây ăn quả kết trái có giá trị như: cam, bưởi, nhãn và vải. Nhờ hiểu và áp dụng được các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất và chăn nuôi nên thu nhập hàng năm của chị lên đến khoảng 300 triệu đồng (Theo: Báo Dân tộc và Phát triển của Cơ quan ngôn luận của Uỷ ban dân tộc Việt Nam)

- Đảng viên ngày nay luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn làm việc với thái độ khách quan, công tâm, minh bạch và sẵn sàng phục vụ vì lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ngày nay, cán bộ Đảng viên luôn phát huy vai trò phục vụ nhân dân, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân theo đúng quan điểm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ, Đảng viên làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng. Chẳng hạn như ông Hoàng Đình Duyệt ở tại thôn Trần Phú, xã Đông Phương luôn nhìn nhận thực tế tại địa phương mình về đường giao thông xuống cấp, trường học ở địa phương cần được tu sửa... Với sự thấu hiểu lòng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, ông Duyệt tuy đã 79 tuổi đời và 52 tuổi Đảng nhưng ông vẫn tiên phòng ủng hộ 200 triệu đồng từ tiền lương hưu, trợ cấp, khen thưởng Huy hiệu Đảng...của mình để tu sửa làm đường, tu sửa trường học. (Theo: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình).

Hơn nữa, trong thời kỳ Covid-19 vừa qua, nhiều cán bộ, Đảng viên trong ngành Y tế đã bám trụ trong các bệnh viện, các khu cách ly và phải gác lại chuyện tư, xa gia đình, xa vợ con nhiều tháng trời, thậm chí cả năm trời để tập trung lo cho nhân dân, lo cho sức khoẻ và tính mạng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Không chỉ là những cán bộ, Đảng viên trong ngành Y tế thực hiện theo lời dạy của Bác mà còn hàng nghìn cán bộ, Đảng viên trong lực lượng vũ trang phải gác lại những chuyện riêng, quên đi lợi ích cá nhân để tăng cường tuần tra, kiểm soát việc tuân thủ thực hiện theo Chỉ thị của Nhà nước và Trung ương; kiểm tra các tuyến biên giới, đường mòn để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi nhập cảnh trái phép...Hầu hết, trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, các cán bộ, Đảng viên ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều lắng nghe, thấu hiểu nhân dân, gác lại chuyện tư để để sẵn sàng phục vụ mục đích, lợi ích chung và chính đáng của nhân dân.

Với những tấm gương của cán bộ, Đảng viên đi đầu trong công tác chống dịch, những hướng dẫn tận tình của các cán bộ, Đảng viên đã tạo dựng được niềm tin trong nhân dân. Nhân dân nhìn thấy được những việc làm, những hành động của Đảng và Nhà nước, thấy được hiệu quả của những công việc đó, nhân dân càng có thêm niềm tin vào sức mạnh, vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Từ đó, nhân dân thực hiện theo đúng những chủ trương, đường lối, những chính sách phòng bệnh, chữa bệnh mà Nhà nước đề ra. Kết quả là, tuy không phải là một quốc gia lớn nhưng vì học tập và làm theo lời Bác dạy, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh, đưa đất nước trở về trạng thái bình thường mới.

3. Một số đề xuất để cán bộ, Đảng viên ngày nay thực hiện theo đúng lời dạy của Bác "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau":

"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" đã trở thành tư tưởng lâu đời và được các cán bộ, Đảng viên và nhân dân kế thừa và thực hiện một cách tích cực, có hiệu quả. Để phát huy được tốt hơn nữa lời dạy này của Bác, Đảng viên và nhân dân phải biết kết hợp cùng nhau thực hiện. Để tư tưởng này được thấm nhuần hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa thì cán bộ, Đảng viên cần phải lưu ý một số điểm sau:

- Cán bộ, Đảng viên phải luôn kiên định trong việc thực hiện theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện theo chủ trương, đường lối và Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phải là một người cán bộ "trung với Đảng, hiếu với dân";

- Cán bộ, Đảng viên phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, hách dịch và xa rời nhân dân;

- Cán bộ, Đảng viên phải luôn học tập không ngừng, học tập để nâng cao bản lĩnh, tư tưởng chính trị và đạo đức người Đảng viên. Học tập để tích luỹ thêm những kiến thức tốt đẹp để truyền lại cho quần chúng nhân dân, đi đầu trong công tác đổi mới, sáng tạo trong nhân dân...

    5 / 5 ( 1 bình chọn )