Của cải vật chất là gì? Bao gồm những gì? Lấy ví dụ minh họa?

Của cải vật chất là gì? Sản xuất của cải vật chất là gì? Của cải vật chất bao gồm những gì? Ví dụ? Vai trò của sản xuất của cải vật chất.

Của cải vật chất được tạo ra trong quá trình lao động sản xuất của con người. Nếu con người không hoạt động để tạo ra của cải vật chất thì họ sẽ rất khó khăn vì khi họ không có của cải vật chất sẽ kéo theo đời sống vật chất của họ không được cải thiện, thậm chí họ sẽ không thể tồn tại được không những thế việc này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy để hiểu được tầm quan trọng của sản xuất của cải vật chất, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây

1. Của cải vật chất là gì?

Của cải vật chất là những tài sản phục vụ đời sống con người. Ví dụ: Kim khí quý, tiền, vàng, bạc, kim cương,...

Của cải vật chất có sự thay đổi theo chiều rộng của không gian và chiều sâu của thời gian. Ta có thể thấy được điều này qua những điều sau:

Đối với một con người thì bánh mì và ngũ cốc để làm no bụng, quần áo để che cơ thể thì những thứ đó có thể là của cải của họ khi họ thật sự cần nó.

Còn đối với dân tộc thì sao? Của cải vật chất của một dân tộc thực sự là gì? Đó chính là con người. Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng được giáo dục tốt hơn. Những con người làm việc hiệu quả, mang lại lợi ích cao thì chính là của cải vật chất của một dân tộc.

Của cải vật chất giúp con người cải thiện đời sống và nâng cao mức sống và đáp ứng các nhu cầu cần thiết của chính bản thân mình. Chính vì thế mọi người thường có xu hướng cố gắng tích lũy của cải vật chất cho bản thân mình.

2. Sản xuất của cải vật chất là gì?

Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của con người, là cơ sở của đời sống xã hội loài người. Đời sống xã hội loài người gồm các hoạt động như kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội,.... Theo thời gian và sự phát triển của xã hội thì các hoạt động vừa nói trên ngày càng phong phú và đa dạng, đòi hỏi trình độ cao.

Trong một xã hội phát triển thì con người luôn cần có thức ăn, quần áo, nhà ở,... . Để có những của cải vật chất đó thì con người phải không ngừng sản xuất ra chúng. Khi những của cải vật chất ngày càng được sản xuất ra nhiều thì đi đôi với nó là chất lượng càng tốt, hình thức, chủng loại càng đẹp và đa dạng, không những thế nó còn giúp cho đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao. Quá trình sản xuất ra của cải vật chất cũng là quá trình làm cho bản thân con người ngày càng được hoàn thiện, kinh nghiệm và kiến thức của con người ngày càng được tích lũy và mở rộng, các phương tiện sản xuất ngày càng được cải tiến, đi đôi với điều đất là các phương tiện sản xuất ngày càng được cải tiến và ngày càng có nhiều phát minh mới ra đời

Như vậy sản xuất vật chất quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội loài người. Có vật chất mới duy trì được đời sống tinh thần, phục vụ được nhiều nhu cầu khác nhau của con người.

3. Của cải vật chất bao gồm những gì? ví dụ?

Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm khai thác hoặc cải biến các vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. Cho nên, của cải vật chất bao gồm các yếu tố cơ bản là sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.

- Sức lao động là tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động. Sức lao động là cái có trước, còn lao động là quá trình sử dụng sức lao động. Ta cần phải phân biệt sức lao động và lao động như sau:

+ Sức lao động là khả năng lao động của con người

+ Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Lao động là hoạt động đặc trưng nhất, hoạt động sáng tạo của con người, nó khác với hoạt động bản năng của động vật.

Khi con người lao động càng nhiều thì trong suốt qua trình đó, con người ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Con người sẽ phát hiện ra các quy luật mới của tự nhiên và xã hội, cải tiến và hoàn thiện các công cụ sản xuất, làm cho sản xuất ngày càng có hiệu quả hơn.

- Đối tượng lao động là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tượng lao động gồm có hai loại như sau:

+ Loại có sẵn trong tự nhiên: Các loại tôm, cá ngoài biển, khoáng sản trong lòng đất,.. với những loại đối tượng này thì con người chỉ cần khai thác và tách nó ra khỏi mối liên hệ trực tiếp với tự nhiên là có thể sử dụng được

+ Loại đã qua chế biến: là loại đã có sự tác động của lao động trước đó gọi là nguyên liệu. Các ngành công nghiệp chế biến sử dụng loại nguyên liệu này để sản xuất.

Đối tượng lao động trong ngành sản xuất ngày càng thay đổi dưới sự tác động của đời sống xã hội. Các loại đối tượng lao động có sẵn trong tự nhiên ngày càng khan hiếm còn loại đã qua chế biến ngày càng tăng cao. Bởi, không có nguồn tài nguyên là vô tận, con người phải lao động để tạo ra các vật liệu mới để đảm bảo đời sống xã hội.

- Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật có nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động với mục đích biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. Tư liệu lao động gồm có:

+ Công cụ lao động: Đây là bộ phận tác động trực tiếp vào đối tượng lao động, biến đối tượng lao động theo mục đích lao động của họ. Công cụ lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

+ Bộ phận phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho quá trình sản xuất. Ví dụ như nhà kho, nhà xưởng, băng truyền, sân bay, đường sá, xe cộ,... Những thứ này cũng có vai trò rất quan trọng trong nền sản xuất hiện đại ngày nay. Nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế, nếu như những bộ phận trực tiếp và gián tiếp của quá trình sản xuất lạc hậu thì sẽ cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, ngược lại nó cũng sẽ thúc đẩy một quốc gia đi lên.

Do đó, quá trình sản xuất của cải vật chất chính là quá trình kết hợp của ba yếu tố cơ bản vừa nêu trên. Sức lao động giữ vai trò là yếu tố chủ thể, đối tượng lao động và tư liệu lao động là yếu tố khách thể của sản xuất.

  • Ví dụ về sản xuất của cải vật chất:

+ Người giáo viên đi dạy học thì cũng là sản xuất của cải vật chất:

+ Người thợ xây dựng công trình nhà cửa, cầu đường cũng là sản xuất ra của cải vật chất.

+ Người nông dân đi gieo mạ, cấy lúa, gặt lúa thu hoạch thóc gạo cũng là sản xuất ra của cải vật chất. 

4. Vai trò của sản xuất của cải vật chất:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội loài người. Một xã hội văn minh, hiện đại đều được thể hiện qua quá trình sản xuất ra của cải vật chất.

+ Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội. Trong cuộc sống của con người thì con người muốn tồn tại được thì phải có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại,.... Đây là những điều kiện cơ bản mà con người đều phải có. Sau khi con người đã đáp ứng được những điều kiện cơ bản thì họ sẽ quan tâm đến các hoạt động khác như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục,...Do đó việc sản xuất của cải vật chất chính là việc mà con người cần làm để đảm bảo đời sống và nhu cầu cơ bản của con người

+ Sản xuất của cải vật chất là quá trình làm cho bản thân con người ngày càng hoàn thiện hơn.  Trong suốt quá trình sản xuất của cải vật chất, con người sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức của con người. Xã hội ngày càng phát triển thì kinh nghiệm và kiến thức chính là "cần câu cơm" giúp cho mỗi cá nhân tạo ra được nhiều của cải vật chất.

+ Sản xuất của cải vật chất quyết định đến mọi hoạt động của xã hội: Hoạt động sản xuất của cải vật chất của con người được hoàn chỉnh thì kéo theo đó những hoạt động khác của xã hội liên quan đến đời sống vật chất tinh thần sẽ được thúc đẩy. Qua quá trình sản xuất của cải vật chất thì con người ngày càng phát triển hơn để sáng tạo tăng năng suất.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )