Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm là gì? Đặc điểm và lợi ích của chiến lược?

Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm là gì? Đặc điểm của chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm? Lợi ích của chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm?

Tiêu chuẩn hóa sản phẩm là một chiến lược rất hữu ích , mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, không phải là không có cạm bẫy. Mô hình kinh doanh lý tưởng là mô hình có tính đến các nhược điểm, sử dụng các ưu điểm và cuối cùng là sử dụng kết hợp giữa tiêu chuẩn hóa và thích ứng.

1. Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm là gì?

- Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm (Product Standardization Strategy)  đề cập đến quá trình duy trì tính đồng nhất và nhất quán giữa các lần lặp lại khác nhau của một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể có sẵn trên các thị trườngkhác nhau . Đây là một quá trình tiếp thị một hàng hóa hoặc dịch vụ mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nó. Nếu một sản phẩm được thay đổi ở tất cả, nó chỉ được thay đổi bề ngoài. Nếu không, các đặc tính của hàng hóa hoặc dịch vụ vẫn đồng nhất. Nó được sản xuất bằng cách sử dụng các vật liệu và quy trình giống nhau, có bao bì giống nhau và được bán trên thị trường dưới cùng một cái tên.

- Các chiến lược của tiêu chuẩn hóa sản phẩm đòi hỏi phải có một ngành công nghiệp hoặc tổ chức cụ thể để làm theo nguyên tắc nhất định để duy trì tính nhất quán của một sản phẩm thiên nhiên, sự xuất hiện, và chất lượng. Những nguyên tắc này là những nguyên tắc được chấp nhận trên cơ sở chung và được tuân thủ khi sản xuất hàng hóa hoặc thực hiện một dịch vụ. Các hướng dẫn có thể áp dụng cho một tổ chức hoặc một ngành và có thể áp dụng ở cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế .

- Sản phẩm có thể được tiêu chuẩn hóa hoặc tùy chỉnh cho cơ sở người tiêu dùng được nhắm mục tiêu. Hàng hoá và dịch vụ được tiêu chuẩn hoá thúc đẩy sự thuận tiện trong sử dụng cho người tiêu dùng và thu hút người tiêu dùng trên cơ sở chất lượng nhất quán. Tiêu chuẩn hóa sản phẩm dựa vào việc sử dụng cùng một mẫu cơ bản trên các thị trường. Nó là nhu cầu thiết yếu đối với một số loại công nghệ và vật liệu xây dựng. Các tính năng của sản phẩm được giữ giống hệt nhau ở mức có thể, điều này có thể khó nếu sản phẩm được tiếp thị trên thị trường quốc tế nhưng lại dễ dàng đạt được trong nước.

- Tiêu chuẩn hóa sản phẩm làm giảm sự đa dạng sẵn có của các sản phẩm phục vụ một mục đích tương tự. Có những tiêu chuẩn chung mà hàng hóa bắt buộc phải đáp ứng. Trong trường hợp tiêu chuẩn hóa toàn ngành được quan tâm, người tiêu dùng có thể lựa chọn từ nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác biệt, nhưng mang lại lợi ích chung như nhau và có chất lượng chung như nhau. Tính đồng bộ và nhất quán của sản phẩm có hiệu quả về chi phí và tăng hiệu quả của sản xuất.

2. Đặc điểm của chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm:

- Tiêu chuẩn hóa sản phẩm là một khái niệm phát triển sản xuất và dịch vụ có thể tác động đến hầu hết mọi hàng hóa và dịch vụ được bán. Nó có thể giúp các công ty tiết kiệm tiền vào việc sản xuất và phát triển hình ảnh thương hiệu, nhưng nó cũng cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua hàng thư giãn hơn khi họ biết những gì họ mong đợi.

- Tiêu chuẩn hóa sản phẩm là một quá trình và chiến lược sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ một cách nhất quán. Nó liên quan đến việc đảm bảo rằng một sản phẩm tuân theo các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng mặt hàng, cung cấp dịch vụ hoặc sự xuất hiện trên mọi thị trường. Một sản phẩm được tiêu chuẩn hóa sử dụng các nguyên liệu giống nhau cho dù nó được bán ở đâu trên thế giới, từ nguồn nguyên liệu thô được sử dụng để tạo ra nó cho đến việc xây dựng thương hiệu, đặt tên và đóng gói. Mỗi lần, một dịch vụ được tiêu chuẩn hóa có thể được cung cấp thông qua cùng một phương tiện hoặc với các đặc điểm tương tự. Thích ứng sản phẩm là đối lập với tiêu chuẩn hóa sản phẩm, vì nó liên quan đến việc điều chỉnh sản phẩm cho từng thị trường.

- Tiêu chuẩn hóa sản phẩm rất hữu ích vì một số lý do. Bằng cách tuân theo các nguyên tắc nhất định về sản xuất hàng hóa và dịch vụ, các mục tiêu như đổi mới , giảm chi phí và hệ thống sản xuất tinh gọn có thể đạt được. Tiêu chuẩn hóa sản phẩm làm giảm chi phí sản xuất. Khi một bộ hướng dẫn được tuân thủ để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ giống hệt nhau, chi phí nguyên vật liệu sẽ giảm xuống. Các nguyên liệu thô được sử dụng cho sản phẩm cụ thể đó đều giống nhau. Thay vì chi tiền cho các nguyên liệu thô khác nhau, bao bì khác nhau và các kỹ thuật tiếp thị khác nhau, việc tiêu chuẩn hóa đảm bảo rằng cả chi phí sản xuất và bảo trì đều được giữ ở mức thấp. Vì không cần phải đưa ra các lợi ích khác nhau với mỗi lần lặp lại sản phẩm, chi phí sản xuất được giảm xuống.

Quá trình sản xuất trở nên hiệu quả hơn khi mục tiêu cuối cùng là duy trì tính đồng nhất của sản phẩm. Ít nỗ lực hơn được sử dụng vào sản xuất. Nó dễ dàng hơn để tự động hóa ít nhất một phần của quá trình sản xuất. Quy trình tương tự được sử dụng trong các tổ chức hoặc ngành công nghiệp khác nhau để tạo ra cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ. Việc không có áp lực đổi mới sản phẩm cụ thể với mỗi lần lặp lại làm tăng hiệu quả. Người tiêu dùng không mong đợi sản phẩm xấu đi, nhưng họ cũng không mong đợi nó trở nên khác biệt hoàn toàn. Có một quy trình được thiết lập để hợp lý hóa sản xuất và làm cho nó nhanh hơn.

- Khi một sản phẩm cụ thể có mặt trên các thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường quốc tế, ở dạng nhất quán với các tính năng đồng nhất, nó sẽ trở thành một thương hiệu mà cơ sở người tiêu dùng công nhận và tin tưởng. Bất kể vị trí địa lý, sản phẩm hoặc dịch vụ giống hệt nhau sẽ được chuyển đến tay người tiêu dùng, không thay đổi về chất lượng. Điều này củng cố thương hiệu của sản phẩm. Tổ chức hoặc ngành công nghiệp xuất xứ thu lợi nhuận từ sản phẩm dễ nhận biết cụ thể được người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm đó lựa chọn và muốn sử dụng lại dựa trên chất lượng của sản phẩm đó. Nếu tính nhất quán của chất lượng được duy trì, thì sản phẩm sẽ trở thành thương hiệu quốc tế.

3. Lợi ích của chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm:

+ Thuận tiện cho người tiêu dùng: Tiêu chuẩn hóa sản phẩm mang lại sự thuận tiện cho người tiêu dùng khi nói đến các sản phẩm như công nghệ, vật liệu xây dựng hoặc ô tô. Có một số thông số kỹ thuật sản phẩm nhất định tùy theo sản phẩm cụ thể được tạo ra. Việc tuân thủ các thông số kỹ thuật đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ có thể tìm thấy một sản phẩm cụ thể để đáp ứng một nhu cầu cụ thể ở bất cứ nơi nào họ có thể ở. Tiêu chuẩn hóa công nghệ duy trì khả năng tương thích của các thiết bị công nghệ trên toàn cầu. Nó cải thiện hiệu quả. Các vật liệu nhất định được sử dụng trong xây dựng như công cụ đều giống nhau trên các thị trường quốc tế. Nó đảm bảo rằng có rất ít hỗn loạn liên quan đến các sản phẩm này.

+ Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn hoá sản phẩm đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đều được tuân theo một tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Sản phẩm cụ thể phải đồng nhất về mọi mặt. Do đó, có thể dễ dàng phát hiện ra bất kỳ hỏng hóc nào trong quá trình sản xuất hoặc tiếp thị. Bất kỳ sự không nhất quán nào trong sản phẩm sẽ nổi bật. Người tiêu dùng và người kiểm tra có thể thấy bất kỳ lỗi rõ ràng nào của một lần lặp lại cụ thể của sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập trước đó. Sự tồn tại của tiêu chuẩn này đảm bảo rằng nhà sản xuất sẽ tìm cách duy trì nó. Do đó, người sản xuất phải chịu trách nhiệm và chất lượng của sản phẩm không bị ảnh hưởng.

+ Đổi mới sản phẩm: Tính sẵn có của một mẫu cơ bản để làm việc cùng làm tăng khả năng đổi mới. Các tổ chức khác nhau trong một ngành cụ thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ được tiêu chuẩn hóa xây dựng dựa trên sản phẩm được tiêu chuẩn hóa để tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ khác biệt hơn phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành chưa được cải thiện về bản chất. Thay vì đổi mới từ đầu, hãy có một khuôn khổ để xây dựng dựa trên chi phí thấp hơn và tăng hiệu quả. Đó là việc sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực để xây dựng dựa trên một sản phẩm được tiêu chuẩn hóa.

+ Thị trường quốc tế : Trong thế giới ngày nay, toàn cầu hóa đã dẫn đến sự tương đồng ngày càng lớn về nhu cầu của con người vượt qua biên giới địa lý và văn hóa. Tiêu chuẩn hóa sản phẩm trên khắp các thị trường quốc gia và quốc tế đảm bảo rằng cùng một sản phẩm, nhất quán về mọi mặt, có sẵn cho người tiêu dùng mà không cần phải xem xét vị trí thực tế của họ. Một sự thay đổi trong nước không dẫn đến một sự thay đổi về chất lượng. Mọi người có thể ra nước ngoài và mua cùng một sản phẩm mà họ sử dụng khi ở nhà. Ngoài ra, những người đã nghe nói về một sản phẩm cụ thể có nguồn gốc từ một quốc gia cụ thể có thể mua sản phẩm đó mà không cần phải đi đến quốc gia đó, đồng thời có được sự đảm bảo rằng chất lượng của sản phẩm đó không bị giảm sút.

+ Tránh chi phí thích ứng: Không thể phủ nhận việc điều chỉnh một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể cho một cơ sở người tiêu dùng cụ thể sẽ đắt hơn. Các ngành và tổ chức tiết kiệm tiền bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận “một kích thước phù hợp với tất cả mọi người”. Để tùy chỉnh một sản phẩm, nhà sản xuất phải thu thập dữ liệu, thực hiện thử nghiệm rộng rãi, giới thiệu các kỹ thuật tiếp thị khác nhau theo cơ sở người tiêu dùng đang được nhắm mục tiêu, v.v. Bằng cách sản xuất hàng hóa đồng nhất, giống hệt nhau bất kể thị trường mà ngành hoặc tổ chức tiết kiệm được. Tùy thuộc vào quy mô của thị trường và loại hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, chi phí điều chỉnh sản phẩm có thể quá cao so với lợi nhuận.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )