Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Ưu, nhược điểm của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được gọi với tên tiếng Anh đó chính là Direct Materials Cost. Ưu, nhược điểm của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp?

Trên thực tế thì việc hoạch định nguyên vật liệu sẽ trùng khớp và đủ để cho quá trình thi công và sản xuất mà lúc nào nguyên vật liệu được hoạch định cũng nhiều hơn hoặc ít hơn so với dự kiến. Do đó sẽ dẫn đên những chi phí phát sinh để chi trả cho nguyên vật liệu, nhiên liệu được sử dụng để trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm.

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì?

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được gọi với tên tiếng Anh đó chính là Direct Materials Cost.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tổng chi phí mà công ty phải chịu để mua nguyên liệu cùng với chi phí của các bộ phận khác bao gồm chi phí đóng gói, vận chuyển và lưu kho, thuế, v.v. liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và sản xuất các sản phẩm khác nhau của công ty.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí cho các nguyên vật liệu có thể truy xuất nguồn gốc từ sản phẩm mà họ sản xuất. Đây là những chi phí dễ dàng theo dõi từ quá trình sản xuất đến thành phẩm mà chúng được tạo thành. Nói cách khác, đó là số tiền chính xác chi tiêu cho nguyên vật liệu trực tiếp trong quá trình sản xuất.

Nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có thể dễ dàng xác định được với đơn vị sản xuất. Ví dụ, chi phí thủy tinh là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong sản xuất bóng đèn. Việc sản xuất các sản phẩm hoặc hàng hoá cần có nguyên liệu là yếu tố chính. Nói chung, những vật liệu này được chia thành hai loại. Các loại này là vật liệu trực tiếp và vật liệu gián tiếp. Nguyên liệu trực tiếp còn được gọi là nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thô, [cần dẫn nguồn] nguyên liệu thô, cửa hàng và nguyên liệu duy nhất mà không có bất kỳ tiêu đề mô tả nào.

Theo dõi chi phí trực tiếp thông qua quá trình sản xuất là một cách quan trọng để hợp lý hóa hiệu quả và cắt giảm chi phí. Kế toán quản lý đánh giá cách thức mua, lắp ráp các nguyên vật liệu này và các hoạt động cần thiết để tích hợp chúng vào thành phẩm.

Các thành phần của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

- Chi phí nguyên vật liệu: Nó bao gồm chi phí phát sinh của công ty để có được nguyên liệu thô cần thiết cho việc sản xuất hàng hoá.Thuế gián thu: Có nhiều loại thuế gián thu khác nhau được ghi trong hóa đơn mà người mua hàng hóa phải trả cho người bán. Vì vậy, những chi phí này cũng là một phần của chi phí trực tiếp của công ty.

- Giảm giá: Có nhiều loại chiết khấu khác nhau do nhà cung cấp nguyên vật liệu đưa ra cho người mua, chẳng hạn như chiết khấu tiền mặt, chiết khấu thương mại, và chiết khấu số lượng. Các khoản chiết khấu này làm giảm chi phí nguyên vật liệu chung và do đó được trừ đi khi tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty.

- Phí vận chuyển và phí lưu kho: Chi phí do công ty phát sinh cho việc vận chuyển hàng hóa và phí lưu kho được bao gồm trong chi phí này trong trường hợp giá tương tự được bao gồm trong giá theo hóa đơn hoặc có thể dễ dàng chia theo tỷ lệ đơn vị hoặc trọng lượng của công ty.

- Chi phí đóng gói và vật liệu đóng gói: Chi phí mà công ty phát sinh đối với vật liệu không thể trả lại được sử dụng để đóng gói hoặc đối với các vật chứa được sử dụng để lấy vật liệu từ nhà cung cấp được bao gồm trong chi phí vật liệu trực tiếp của công ty.

Ví dụ:

Bạn có thể coi vật liệu trực tiếp như một bộ phận cấu thành của sản phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ, một máy tính hoàn thiện có nhiều bộ phận và thành phần khác nhau bên trong nó. Có một ổ cứng, bo mạch chủ, RAM, card màn hình, bộ vi xử lý và nhiều thành phần khác. Mỗi một trong những phần cần được sản xuất riêng lẻ và kết thúc trong máy tính hoàn chỉnh như một đơn vị hoàn chỉnh. Kế toán chi phí phân tích các quy trình sản xuất và chi phí liên quan đến việc chế tạo các thành phần này để xem liệu chúng có thể hợp lý hóa các hoạt động hơn nữa hay không. Điều này có thể thay đổi thiết kế của thành phần hoặc sản phẩm. Nó cũng có thể có nghĩa là thay đổi thiết kế của chính quá trình lắp ráp.

Một ví dụ về điều này sẽ là thiết kế máy tính xách tay Macbook unibody của Apple. Thay vì tạo kẹp, kẹp và các loại dây buộc khác để giữ các linh kiện vào bên trong vỏ máy tính, Apple đã thiết kế chúng vào khung của thân máy tính. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu về các kẹp và giá đỡ phụ. Nó cũng tiết kiệm thời gian lắp ráp của các nhà lắp ráp. Vì tất cả các giá đỡ đều được “cài đặt sẵn”, họ có thể chỉ cần bắt vít vào một bộ phận mà không cần phải lo lắng về giá đỡ. Bằng cách theo dõi và phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán cấp quản lý có thể thực hiện những thay đổi đơn giản như thế này để tăng tốc thời gian sản xuất và cắt giảm chi phí.

2. Ưu, nhược điểm của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Ví dụ tính toán về chi phí vật liệu trực tiếp

Từ thông tin của giao dịch cung cấp cho công ty A dưới đây. cho tháng 10 năm 2019, tính tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty cho tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Tổng chi phí nguyên vật liệu thô đã mua: 550,000. 000 VNĐ

Thuế gián thu như đã đề cập trong hóa đơn: 70.000. 000 VNĐ

Tiền lương trả cho người lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của công ty: 150.000. 000 VNĐ

Đã thanh toán phí đóng gói và đóng gói, như đã đề cập trong hóa đơn:  5.000. 000 VNĐ

Phí vận chuyển đã thanh toán: 7.000. 000 VNĐ

Dung dịch Tổng chi phí mà công ty phải chịu đối với nguyên vật liệu thô cùng với chi phí của các bộ phận khác phát sinh để mua nguyên vật liệu có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các sản phẩm khác nhau của công ty sẽ trở thành một phần trong chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty. .

Đối với công ty A, tất cả các khoản chi phí nêu trên sẽ được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trừ chi phí phát sinh để trả lương cho nhân viên. Tiền lương được trả sẽ được xem xét trong khi tính chi phí lao động trực tiếp vì chúng liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, điều tương tự sẽ không tạo thành một phần của chi phí vật liệu trực tiếp.

Các ưu điểm như sau:

Việc tách biệt giá trị của nguyên vật liệu trực tiếp với tổng chi phí nguyên vật liệu phát sinh của công ty sẽ giúp công ty biết được toàn bộ nguyên vật liệu hoặc chi phí khác phát sinh để mua nguyên vật liệu của công ty có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa của công ty mà chi phí nguyên vật liệu còn lại sau khi trừ đi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong tổng chi phí nguyên vật liệu sẽ là chi phí nguyên vật liệu gián tiếp mà công ty phải chịu.

Nó là một thành phần thiết yếu của giá thành sản phẩm của công ty và không thể tính được giá thành sản phẩm của công ty trong trường hợp số tiền chi cho nguyên vật liệu trực tiếp không có sẵn.

Các nhược điểm như sau:

Có một số chi phí nguyên vật liệu phổ biến mà đương sự không thể phán đoán được liệu chi phí phát sinh là nguyên vật liệu trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu gián tiếp. Nếu có bất kỳ sự cố nào như vậy thì rất có thể chi phí vật chất trực tiếp được tính là sai.

Các điểm quan trọng như sau: 

Nó nằm trong số các thành phần quan trọng của giá thành sản phẩm của công ty, trong đó chi phí các thành phần của chi phí sản phẩm khác bao gồm chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chi phí.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà công ty phải trả bao gồm số tiền phải trả để mua nguyên liệu thô được sử dụng cho sản xuất, thuế gián thu đối với nguyên liệu thô, phí đóng gói và đóng container phải trả để có được nguồn cung cấp nguyên liệu, chi phí vận chuyển hàng hóa đã trả, v.v.

Để tăng hiệu quả trong quá trình sản xuất và giảm giá thành của công ty, nhà quản lý theo dõi chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất khi họ quan sát thấy cách các nguyên vật liệu mua được chuyển đổi thành thành phẩm trong công ty, do đó hợp lý hóa quy trình bằng cách thực hiện những thay đổi cần thiết bất cứ khi nào được yêu cầu.

Do đó, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong những bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm quan trọng của công ty trong đó chi phí bộ phận cấu thành sản phẩm khác bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. phát sinh để mua nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các sản phẩm khác nhau của công ty.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )