Chỉ báo Williams %R là gì? Đặc điểm và chức năng của Chỉ báo Williams %R?

Chỉ báo Williams %R là một loại chỉ báo xung lượng di chuyển giữa 0 và -100 và đo lường mức quá mua và quá bán. Đặc điểm và chức năng của Chỉ báo Williams %R?

Williams% R, còn được gọi là Williams Percent Range, là một loại chỉ báo xung lượng di chuyển giữa 0 và -100 và đo lường mức quá mua và quá bán. Vậy quy định về Chỉ báo Williams %R, đặc điểm và chức năng của Chỉ báo Williams %R được quy định như thế nào.

1. Chỉ báo Williams %R là gì?

Williams% R có thể được sử dụng để tìm các điểm vào và ra trên thị trường. Chỉ báo này rất giống với bộ dao động Stochastic và được sử dụng theo cách tương tự. Nó được phát triển bởi Larry Williams và nó so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi cao-thấp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày hoặc khoảng thời gian.

- Mua quá mức là một thuật ngữ được sử dụng khi một chứng khoán được cho là đang giao dịch ở mức cao hơn giá trị nội tại hoặc hợp lý của nó. Quá mua thường mô tả sự chuyển động gần đây hoặc ngắn hạn của giá chứng khoán và phản ánh kỳ vọng rằng thị trường sẽ điều chỉnh giá trong tương lai gần. Niềm tin này thường là kết quả của phân tích kỹ thuật về lịch sử giá của chứng khoán, nhưng các nguyên tắc cơ bản cũng có thể được sử dụng. Một cổ phiếu được mua quá mức có thể là một ứng cử viên tốt để bán.

Ngược lại với mua quá mức là bán quá mức, nơi một chứng khoán được cho là đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó.

Mua quá mức đề cập đến một chứng khoán có giá cao hơn giá trị nội tại của nó. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ thu nhập giá (P / E) để xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay không, trong khi các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Phân tích cơ bản cũng có thể được sử dụng để so sánh giá thị trường của tài sản với giá trị dự đoán của nó dựa trên báo cáo tài chính hoặc các yếu tố cơ bản khác.

Cuối cùng, mua quá mức là một thuật ngữ chủ quan. Vì các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sử dụng các công cụ khác nhau, một số có thể thấy một tài sản mua quá nhiều trong khi những người khác thấy một tài sản còn tăng thêm nữa.

- Bán quá mức là một thuật ngữ chủ quan. Vì các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sử dụng các công cụ khác nhau, một số có thể thấy một tài sản bán quá mức trong khi những người khác thấy một tài sản tiếp tục giảm giá.

Tình trạng bán quá mức có thể tồn tại trong một thời gian dài, vì vậy các nhà giao dịch thận trọng chờ giá cơ bản ổn định và bắt đầu tăng cao hơn trước khi mua.

Các điều kiện quá bán được xác định bằng các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên, cũng như các chỉ báo khác.

Các nguyên tắc cơ bản cũng có thể làm nổi bật một tài sản quá bán bằng cách so sánh giá trị hiện tại với giá trị trước đó về giá cả / thu nhập (P / E) và P / E dự phóng, chẳng hạn.

- Trong kế toán chi phí, phương pháp cao - thấp là một cách cố gắng tách chi phí cố định và chi phí biến đổi với một lượng dữ liệu hạn chế. Phương pháp cao - thấp liên quan đến việc lấy mức hoạt động cao nhất và mức hoạt động thấp nhất và so sánh tổng chi phí ở mỗi mức.

Nếu chi phí biến đổi là một khoản phí cố định trên một đơn vị và chi phí cố định không đổi, thì có thể xác định chi phí cố định và chi phí biến đổi bằng cách giải hệ phương trình. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng Phương pháp Cao-Thấp vì nó có thể mang lại kết quả chính xác hơn hoặc kém hơn tùy thuộc vào sự phân bổ giá trị giữa số tiền hoặc số lượng đô la cao nhất và thấp nhất.

Các cách hiểu chính về Chỉ báo Williams %R:

Williams% R di chuyển từ 0 đến -100.

Đọc trên -20 là quá mua.

Giá trị đọc dưới -80 là quá bán.

Việc đọc quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá sẽ đảo ngược. Quá mua có nghĩa là giá gần mức cao nhất của phạm vi gần đây và bán quá mức có nghĩa là giá ở mức thấp hơn của phạm vi gần đây.

Có thể được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch khi giá và chỉ báo di chuyển ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán.

Williams% R = (Cao nhất Cao nhất - Thấp nhất Thấp) : (Cao nhất Cao nhất - Giá thấp nhất trong quá trình xem lại khoảng thời gian)

Cao nhất Cao nhất = Giá cao nhất trong quá trình xem lại

khoảng thời gian, thường là 14 ngày.

Đóng = Giá đóng cửa gần đây nhất.

Thấp nhất Thấp = Giá thấp nhất trong quá trình xem lại

khoảng thời gian, thường là 14 ngày.

2. Đặc điểm và chức năng của Chỉ báo Williams %R:

Cách tính Williams% R

Williams% R được tính dựa trên giá, thường trong 14 khoảng thời gian qua.

Ghi lại mức cao và thấp cho mỗi thời kỳ trong 14 thời kỳ. Vào khoảng thời gian thứ 14, ghi nhận giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất. Bây giờ có thể điền vào tất cả các biến công thức cho Williams% R. Vào khoảng thời gian thứ 15, hãy lưu ý giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất, nhưng chỉ cho 14 kỳ cuối cùng (không phải 15 cuối). Tính giá trị Williams% R mới.

Khi mỗi giai đoạn kết thúc, hãy tính Williams% R mới, chỉ sử dụng dữ liệu của 14 giai đoạn cuối cùng.

Williams% R nói gì với bạn?

Chỉ báo cho nhà giao dịch biết rằng giá hiện tại có liên quan đến mức cao nhất trong 14 khoảng thời gian qua (hoặc bất kỳ số khoảng thời gian xem lại nào được chọn).

Khi chỉ báo nằm trong khoảng -20 đến 0, giá quá mua hoặc gần mức cao nhất trong phạm vi giá gần đây của nó. Khi chỉ báo nằm trong khoảng -80 đến -100, giá đã quá bán hoặc xa mức cao nhất trong phạm vi gần đây của nó.

Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể theo dõi chỉ báo di chuyển xuống dưới -80. Khi giá bắt đầu tăng và chỉ báo di chuyển trở lại trên -80, nó có thể báo hiệu rằng xu hướng tăng giá đang bắt đầu trở lại.

Khái niệm tương tự có thể được sử dụng để tìm các giao dịch ngắn trong xu hướng giảm. Khi chỉ báo trên -20, hãy theo dõi giá bắt đầu giảm cùng với Williams% R di chuyển trở lại dưới -20 để báo hiệu khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch cũng có thể theo dõi đà thất bại. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường sẽ đạt -20 hoặc cao hơn. Nếu chỉ báo giảm và sau đó không thể vượt lên trên -20 trước khi giảm trở lại, điều đó báo hiệu rằng đà tăng giá đang gặp khó khăn và một đợt giảm giá lớn hơn có thể xảy ra.

Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho một xu hướng giảm. Các chỉ số -80 hoặc thấp hơn thường đạt được. Khi chỉ báo không còn có thể đạt đến các mức thấp đó trước khi tăng cao hơn, nó có thể cho thấy giá sẽ tăng cao hơn.

Sự khác biệt giữa Williams% R và Công cụ tạo dao động ngẫu nhiên nhanh

Williams% R đại diện cho mức đóng cửa của thị trường so với mức cao nhất trong khoảng thời gian xem lại. Ngược lại, Chỉ báo dao động Stochastic nhanh, di chuyển từ 0 đến 100, minh họa mức đóng cửa của thị trường liên quan đến mức thấp nhất. Williams% R sửa lỗi này bằng cách nhân với -100. Williams% R và Fast Stochastic Oscillator kết thúc gần như là cùng một chỉ báo. Sự khác biệt duy nhất giữa hai là cách các chỉ số được chia tỷ lệ.

Hạn chế của việc sử dụng Williams% R Việc đọc quá mua và quá bán trên chỉ báo không có nghĩa là sự đảo chiều sẽ xảy ra. Các bài đọc quá mua thực sự giúp xác nhận một xu hướng tăng, vì một xu hướng tăng mạnh sẽ thường xuyên thấy giá đang đẩy đến hoặc vượt qua mức cao trước đó (chỉ báo đang tính toán những gì).

Chỉ báo cũng có thể quá nhạy, có nghĩa là nó đưa ra nhiều tín hiệu sai. Ví dụ: chỉ báo này có thể nằm trong vùng quá bán và bắt đầu tăng cao hơn, nhưng giá không thực hiện được. Điều này là do chỉ báo này chỉ xem xét 14 kỳ gần đây nhất. Khi thời gian trôi qua, giá hiện tại so với mức cao và mức thấp nhất trong thời gian xem lại sẽ thay đổi, ngay cả khi giá chưa thực sự di chuyển.

Trong phân tích kỹ thuật, một tín hiệu sai đề cập đến một dấu hiệu về biến động giá trong tương lai đưa ra một bức tranh không chính xác về thực tế kinh tế. Các tín hiệu sai có thể phát sinh do một số yếu tố, bao gồm độ trễ về thời gian, sự bất thường trong nguồn dữ liệu, phương pháp làm mịn hoặc thuật toán mà chỉ số được tính toán.

Trong phân tích kỹ thuật, một tín hiệu sai đề cập đến một dấu hiệu về biến động giá trong tương lai đưa ra một bức tranh không chính xác về thực tế kinh tế. Các tín hiệu sai có thể phát sinh do một số yếu tố, bao gồm độ trễ về thời gian, sự bất thường trong nguồn dữ liệu, phương pháp làm mịn hoặc thuật toán mà chỉ số được tính toán. Vì giao dịch theo các tín hiệu sai có thể cực kỳ tốn kém, giao dịch chỉ được thực hiện khi có sự đồng thuận của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy biến động giá trong tương lai.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )