Câu hỏi trắc nghiệm về Hội sinh viên Việt Nam có đáp án 2023

Hội sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội dành cho sinh viên Việt Nam. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về Hội sinh viên Việt Nam 

1. Khái quát về Hội sinh viên Việt Nam:

Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội dành cho sinh viên Việt Nam, hoạt động đồng thời với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt, quan trọng nhất.

Hội Sinh viên Việt Nam chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý Hội sinh viên Việt Nam. Ngoài ra cũng có sự phối hợp mật thiết với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

1.1. Mục đích hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam:

- Đoàn kết, tập hợp một cách lớn mạnh những sinh viên Việt Nam có tinh thần phấn đấu và khát khao giúp đỡ, cống hiến để nước Việt Nam độc lập, văn minh, dân chủ, dân giàu nước mạnh, hướng đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

- Hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên Việt Nam. Cũng như sự phát triển, đi lên của sinh viên Việt Nam.

- Phát huy và gió phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời học hỏi cái hay, cái tốt, cái phù hợp của tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Đoàn kết và hợp tác bình đẳng với sinh viên đến từ các quốc gia khác trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển.

1.2. Nhiệm vụ của Hội sinh viên Việt Nam:

- Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đối với hội viên, sinh viên trong học cả tập và rèn luyện khác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường và xã hội, đất nước phát triển lâu dài, vững mạnh...

- Quan tâm các khía cạnh của đời sống sinh viên từ vật chất đến tinh thần và bảo vệ các quyền cũng như lợi ích hợp pháp của sinh viên.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

- Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động của nhà trường; tham gia hoạt động xã hội như: từ thiện, công ích,...

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức sinh viên các quốc gia khác vì mục đích hướng tới những điều tốt đẹp: xã hội hòa bình, hữu nghị và tiến bộ.

1.3. Tiêu chí của Hội sinh viên Việt Nam:

"... đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cố lãnh tụ Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội."

2. Một số câu hỏi về Hội sinh viên Việt Nam:

Câu 1: Ngày truyền thống của sinh viên học sinh Việt Nam là ngày nào?

A. 01/9

B. 09/01

C. 26/3

D. 15/10

Đáp án: B

Câu 2: Bằng lòng yêu nước nồng nàn và căm thù bọn giặc Mỹ cao độ, vào năm 1964 đã có một phong trào mà chỉ sau một tháng phát động thì có 1,5 triệu thanh niên, học sinh, sinh viên đã đăng ký tham gia. Phong trào trên là phong trào gì?
a. Phong trào “5 xung phong”
b. Phong trào “2 tốt”
c. Phong trào “3 sẵn sàng”
d. Phong trào phấn đấu vượt mức kế hoạch 5 năm

Đáp án C

Câu 3: Tại Đại hội nào sinh viên Việt Nam được vinh dự nhận lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang. Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt 2 câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai?” 

A. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 1 (1955)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 2 (1958)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 4 (1970)

Đáp án: C

Câu 4: Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh - sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức hơn 2.000 học sinh sinh viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh sinh viên, trả tự do cho những sinh viên - học sinh bị bắt và mở lại trường học. Một Học sinh ưu tú đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh này, đó là ai?

A. Phùng Thị Linh 

B. Trần Văn Ơn

C. Phạm Thị Thu 

D. Lê Thị Ngọc Trâm

Đáp án: B

Câu 5: Ba liệt sĩ học sinh là Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc Thạch và Trần Bội Cơ đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dịp nào?

A. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (1985).

B. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (1990).

C. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (2000).

D. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (2005).

Đáp án: C 

Câu 6: Với lòng yêu nước mãnh liệt và căm thù giặc đế quốc Mỹ sâu sắc, vào năm 1964 đã có một phong có 1,5 triệu thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia chỉ sau một tháng phát động. Đó là phong trào gì?

A. Phong trào “5 xung phong”

B. Phong trào “5 sẵn sàng”

C. Phong trào “3 sẵn sàng”

D. Phong trào “3 xung phong”

Đáp án C

Câu 7: Ngày 25/8/1963 đã đi vào lịch sử phong trào học sinh – sinh viên Sài Gòn với một sự kiện đáng nhớ. Đó là ngày diễn ra cuộc biểu tình của trên 5000 sinh viên học sinh tại khu vực chợ Bến Thành mà đi đầu là một tốp nữ sinh áo trắng. Trong đợt này đã có một nữ sinh anh dũng hy sinh, đó là ai?

A. Trần Bội Cơ

B. Trần Văn Dương 

C. Võ Thị Sáu 

D. Quách Thị Trang

Đáp án: D

Câu 8: Tính đến tháng 10/2004, Hội sinh viên Thành phố có mấy tổ chức Hội sinh viên trường trực thuộc?
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33

Đáp án C

Câu 9: Đại hội IV, Hội sinh viên Việt Nam có bao nhiêu lãnh đạo. Đó là những ai?

A. Ba người: Nguyễn Văn Huê (1970 - 1985), Vũ Quốc Hùng (1985 - 1988), Hồ Đức Việt (1988 - 1993)

B. Hai người: Bùi Quang Huy (2018 - 2021), Nguyễn Minh Triết (2021 - nay)

C. Hai người: Hồ Đức Việt (1993 - 1996), Hoàng Bình Quân (1996 - 1998)

D. Một người: Lê Hùng Lâm (1958 - 1962)

Đáp án: A

Câu 10: Hội sinh viên Việt Nam được hiểu là?

A. Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội dành cho sinh viên Việt Nam, hoạt động đồng thời với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt, quan trọng nhất

B. Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội dành cho tất cả mọi người

C. Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội dành cho sinh viên Việt Nam, hoạt động đồng thời với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án: A

Câu 11: Ba liệt sĩ học sinh gồm Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc Thạch và Trần Bội Cơ đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dịp nào sau đây?
a. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (1985).
b. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (1990).
c. Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (1995).
d. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (2000).

Đáp an D

Câu 12: Hội sinh viên Việt Nam đã từng trải qua các tên gọi nào?

A. Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam

B. Hội Sinh viên Việt Nam

C. Cả a, b đều sai 

D. Cả a, b đều đúng

Đáp án: D

Câu 13: Vào năm 1961, Ban cán sự sinh viên học sinh tại Sài Gòn đã thành lập một đội quân dũng cảm do anh Lê Hồng Tư và Hà Văn Hiền lãnh đạo, ngay trận ra quân đầu tiên, đội đã lập được thành tích là tiêu diệt tên William Thomas - chuyên viên cao cấp không quân Mỹ. Đội quân đó là đội quân nào? 
a. Đội vũ trang quyết tử.
b. Lực lượng thanh niên xung phong
c. Đội Bát Sắt
d. Đội quân Cảm tử

Đáp án A

Câu 14. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh bắt đầu từ năm nào?
a. 1994
b. 1995
c. 1996
d. 1997

Đáp án D

Câu 15: Trong chương trình hành động của sinh viên thành phố được Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2000 - 2005, chương trình đã xác định bao gồm mấy cuộc vận động?
a. 2 cuộc vận động
b. 3 cuộc vận động
c. 4 cuộc vận động
d. 5 cuộc vận động

Đáp án C

Câu 17: Bạn hãy cho biết những tiêu chí đánh giá "Sinh viên 3 tốt" - Một phong trào lớn do Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh phát động?
a. Học tập tốt - Đạo đức tốt - Rèn luyện tốt
b. Học tập tốt - Rèn luyện tốt - Thể lực tốt
c. Học tập tốt - Lao động tốt - Rèn luyện tốt
d. Học tập tốt - Đạo đức tốt - Thể lực tốt

Đáp án B

Câu 18: Ngày 11/9/1970, một sự kiện quan trọng đã diễn ra tại trường Đại học Nông - Lâm - Súc, gây một tiếng vang lớn, góp phần củng cố khí thế đấu tranh của thanh niên Sài Gòn – Gia Định và thanh niên tiến bộ trên thế giới trước cuộc xâm lăng của Mỹ tại Việt Nam. Đó là sự kiện gì?

A. Đại hội sinh viên Việt Nam 

B. Đại hội liên đoàn thanh niên thế giới 

C. Đại hội “Thanh niên tích cực lao động Xã hội chủ nghĩa”

D. Đoàn kết thanh niên tiên tiến toàn quốc

Đáp án: C

Câu 19: Đại hội đại biểu Hội sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2005- 2010 là nhiệm kỳ mấy của Hội sinh viên Thành phố ?
a. Nhiệm kỳ 2
b. Nhiệm kỳ 3
c. Nhiệm kỳ 4
d. Nhiệm kỳ 5

Đáp án B

Câu 20: Khẩu hiệu Đại hội đại biểu Hội sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2005-2010 đã được dự kiến là:
a. Sinh viên Thành phố lập chí lớn, luyện tài năng vì thành phố văn minh, vì tương lai đất nước.
b. Sinh viên Thành phố rèn đức, luyện tài vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
c. Sinh viên Thành phố học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh
d. Sinh viên Thành phố vượt khó học giỏi, sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng.

Đáp án D

3. Các phong trào, hoạt động tiêu biểu của Hội sinh viên Việt Nam:

Mỗi nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam thành lập, tiến hành các phong trào, chương trình hành động mang tính cách mạng để thúc đẩy sự đoàn kết rộng rãi, phát triển giáo dục và tổ chức cho sinh viên tiến đến hoàn thành các mục tiêu mà Hội sinh viên Việt Nam đề ra. 

Hội sinh viên Việt Nam sẽ luôn phát động ít nhất một phong trào, chương trình có sự phù hợp với đặc trưng của mỗi một nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ VII (2003 - 2008) có hai phong trào: Phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, Phong trào “Sinh viên tình nguyện”

Nhiệm kỳ VIII (2008 - 2013) có hai cuộc vận động: Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”

Nhiệm kỳ IX (2013 - 2018) có một phong trào và một chương trình: Phong trào "Sinh viên 5 tốt", Chương trình "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh"

Nhiệm kỳ X (2018 - 2023) có một phong trào và hai chương trình: Phong trào "Sinh viên 5 tốt", Chương trình "Tư vấn hỗ trợ sinh viên", Chương trình "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh"

    5 / 5 ( 1 bình chọn )