Cậu bé Trường Sinh là ai? Văn khấn đền Cậu bé Trường Sinh?

Tây thiên là một quần thể di tích Lịch sử - Văn hoá nổi tiếng, bao gồm hệ thống các đình chùa có giá trị văn hoá và khảo cổ. Bên cạnh những ngôi đền nổi tiếng như đền Thượng, đền Thõng, đền Mẫu Sinh thì Tây Thiên còn có đền Cậu Bé Trường Sinh. 

1. Cậu bé Trường Sinh là ai? 

Trong hàng Tứ phủ Thánh Cậu, Cậu Bé Trường Sinh hay còn gọi với cái tên khác là Cậu Bé Tây Thiên thuộc một trong mười hai cậu bé. Các Thánh Cậu nổi bật lên là hình tượng nam thiếu niên, nhanh nhẹ, xông xáo, mạnh mẽ, hiếu động và thường là hầu cận của một vị thánh quan trong Tứ Phủ Quan Hoàng. 

Cậu bé Trường Sinh, trường là trường lớp, dạy dỗ chúng ta thành người. Cậu luôn hỷ xả từ bi tha thứ và thương các con chỉ đường cho con đi đúng đường lối, sáng mắt. 

2. Đền thờ Cậu bé Trường Sinh ở đâu? 

Đền Cậu Tây Thiên là một ngôi đền cổ nằm ngay dưới chân nhà ga Cáp Treo Tây Thiên. Ngôi đền nơi đây thờ Cậu bé Trường Sinh Tây Thiên. Đền Cậu là một điểm nhấn trong Khu du lịch Tâm linh Tây Thiên.

Từ đền Thỏng, đi qua chúng ta có thể chọn đi xe điện hoặc đi bộ đến nhà ga Cáp Treo (cách đền Thỏng khoảng gần 1 km rợp bóng cây che mát) là đến đền Cậu - một ngôi đền nhỏ rợp bóng cây rừng nguyên sinh. Ngôi đền với vị trí đằng sau là núi, phí trước là khe suối Trường Sinh suốt ngày róc rách tạo nên một bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình đầy chất thơ.

Năm 1933, Đền được ban quản lý và nhân dân chung sức cùng tu sửa lại. Chắc chắn đây sẽ là điểm khởi nguồn đầu tiên tốt nhất cho mạch cảm xúc về với Mẫu và Phật của mỗi người khi đến với Tây Thiên.

Theo lời truyền lại đã thành huyền thoại thì nơi thờ tự này có từ thế kỉ 17, thời mà ngôi đền Mẫu và ngôi chùa Tây Thiên ở vào thời kì hưng thịnh theo như nội dung các văn bia còn được bảo tồn đến ngày nay. Đến khoảng các năm 1986 – 1988 đã tiến lên thành ngôi miếu thờ Sơn thần (thần núi), như vậy là đã có kiến trúc.

4. Hầu giá Cậu bé Trường Sinh: 

Cậu Bé Trường Sinh rất ít khi hay về hầu. Khi về hầu, Cậu mặc quần áo lố lăng, chít khăn đầu rìu, múa cây gậy hèo. Trong giá đồng, Cậu tỏ ra rất nghịch ngợm mang tính cách của mục đồng chan trâu dắt ngựa cho các quan. Nói nhiều, lại còn đánh bạc nữa.
Câu thứ nhất:
五色祥雲延聖御
功高扶國萬年長
Ngũ sắc tường vân diên thánh ngự
Công cao phù quốc vạn niên trường.
Nghĩa là:
Mây lành năm sắc, nơi mời thánh ngự
Công cao giúp nước, vạn năm còn mãi.
Câu thứ hai có lẫn chữ Nôm;
Vũ đắc tường vân duyên thánh ngự
Cây cao phù quốc vạn niên trường.
Nghĩa là:
Nước mưa từ đám mây năm sắc, ấy là duyên từ nơi ở của đức thánh
Như cây cao giúp nước, vạn năm còn dài.

5. Văn khấn Cậu bé Trường Sinh? 

5.1. Văn khấn dành cho các con nhang, đệ tử: 

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy Cậu bé Trường Sinh

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay, Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe – không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cung phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ Cậu bé Trường Sinh và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

5.2. Bài hát chầu khi thỉnh Cậu Bé Trường Sinh về đồng: 

Tục truyền tháng 8 hội Cha
Tháng 3 hội Mẹ gần xa nức lòng.
Cậu Bé Hoàng giục ngựa qua sông
Hèo hoa Cậu vác, thương đồng Cậu phải đeo
Mấy núi cũng chèo, thương đồng mấy núi Cậu cũng chèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
… Niệm chữ Di Đà, lâm dâm niệm chữ Di Đà
Vào chùa Non nước Cậu hái hoa đem về….
… Cậu bé vào rừng nhặt đá ném hươu
Khi Cậu lội qua suối
Nhặt quả thiều biêu ném con gà rừng.
Cậu di săn tiếng súng đì đùng
Cậu đi bắn các cửa rừng vào ra.
Hươu nai vô số hằng hà
Thượng cầm hạ thú cũng phải ra hàng đầu.
Đêm xuân đốt đỉnh nhang trầm
Khói bay nghi ngút, tuyết sang xuân thổi vào

5.3. Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng dành cho các Đồng thầy:

Con niệm Nam mô a di dà Phật!

Con niệm Nam mô a di dà Phật!

Con niệm Nam mô a di dà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân

Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải.

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi – Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam mô a di dà Phật!

Nam mô a di dà Phật!

Nam mô a di dà Phật!

    5 / 5 ( 1 bình chọn )