Website Giáo dục, Tài liệu đề thi, thông tin tổng hợp mới nhất

Nghị luận về: Thần tượng một ai đó, nên hay không nên?

Trong xã hội hiện đại, việc có một thần tượng đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thần tượng có thể là một nhân vật nổi tiếng, một người nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc thể thao, hoặc thậm chí là một ...

Ý nghĩa của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, phát triển các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, cùng với việc phát triển thị trường nội địa và tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thủy ...

Nghị luận về: Em không cứu mình thì ai cứu được em

Quan điểm "Em không cứu mình thì ai cứu được em" là một quan điểm phản ánh tinh thần tự lập và trách nhiệm cá nhân. Trong thế giới ngày nay, nơi mà cuộc sống ngày càng phức tạp và đầy thách thức, việc tự chủ và tự quản lý ...